Zjevení Panny Marie: Modleme se za Evropu!


Zjevení Panny Marie, dnes nad ránem, 12.5.2017:
Mé milované děti,

Mé milované děti mě zrazují. Milovaný syn Miloš+ se spojil se Satanem, milovaný syn Donald++ se také spojil se Satanem. Už nezbyl nikdo, než Můj milovaný syn Vladimír+++. Jeho následujte. 
Poslední národní vůdce vaší země++++ jest vystaven nástrahám. Mé společenství +++++jest vystaveno útlaku a zkouškám. 
Chrám Páně+++++ jest strašlivě znesvěcován, uloženy v něm tajně ostatky Jany z Arku, prolévány strašlivou daní Satanovi v podobě krve nemluvňat. Kážu vám, byste se převelice modlili za Evropu.
Až dokončíte všechny útulky a připravíte vozy a koně, konejte pouť do Dhermi, Saint Tropez a do Španělska a Portugalska. Žehnám vám, byste svým úsilím zachránili lidstvo od strašlivé zkázy. Žehnám vám s mateřskou láskou. +++
Panna Maria“
AVE MARIA! DĚKUJEME, MAMINKO!
+ prezident Miloš Zeman
+prezident Donald Trump
+++prezident Vladimir Putin
++++člen našeho Mariánského společenství! PROSÍM, MODLEME SE ZA NĚJ!
+++++my, Mariánské společenství
++++++v Saint Tropez
MODLETE SE ZA NÁS, MODLEME SE ZA EVROPU!
pozn.
Eglise Notre Dame de l’Assomption, Saint Tropez
Beautiful Italian baroque-style church in the heart of Saint Tropez
Share this on Facebook  Share this on Twitter  Share this on Google+
Previous
Pause
Next
Eglise Notre Dame de l’Assomption, Saint Tropez
PhotosMap
Categorised in:All Sights & Sites
This Italian baroque-style church topped by a bell tower was built in 1784. It is one of the most recognisable sights in Saint-Tropez, with its bright ochre and earthy sienna coloured bell tower.
This building replaced an older 16th-century church which became unstable when the current chapel was erected. There had been an earlier 11th-century religious construction on this same site, destroyed during Queen Jeanne’s succession wars.
Inside, you can admire statues and wood carvings dating back to the early 19th century, along with the bust of Saint Tropez, which is paraded through the streets every year during the famous ‚Bravades‘ celebration.
Ten svatý Tropez byl veliký mučedník. Že zrovna na jeho místě chrámu Panny Marie (neumím to přeložit přesně) jsou strašlivě znesvěcovány ostatky svaté Jany z Arku je vysvětlení, proč Hospodin odňal svou ochrannou ruku nad Francií.
…“
Název města se odvozuje od svatého Tropeze. Ten byl podle legendy z 9. století popraven za vlády císaře Nerona v roce 65 v Pise. Mrtvé tělo bylo vloženo do chatrné loďky se psem a kohoutem, která se přes moře dostala na místo dnešního Saint Tropez.
Na konci 2. světové války bylo město osvobozeno 15. srpna 1944 v rámci operace Dragoon. Proč asi Drak …
…“
Reklamy