Zjevení Panny Marie: Jaké ochranné předměty máme nosit, kdy a jak


Zjevení Panny Marie, dnes, 15.5.2017, před šestou hodinou ranní:

„Mé milované děti,

Satan na vás může skrze vaši neposlušnost Duchu svatému. Kážu vám, byste každý nosil jen jediný kříž a ostatní předměty nechť jsou uloženy na poutě. Jakou radost by měl Můj jednorozený Syn, by našel své děti vidoucí a poslušné by sloužili Hospodinu. Který hospodář nosí více křížů a medailek? Kážu vám, byste sobě vybrali tak, aby se vám kříže a medailky neproplétaly. Každým jejich zauzlením a propletením vstupuje do nich Satan se svou lstí a chaosem. Noste též při sobě růženec a mějte v torně bezpečně uschovánu ochrannou medailku+, kterou jsem vám určila, škapulíř++ a pečeť+++. Nepřipínejte sobě na oděv další předměty, není-li vám Kříž Mého jednorozeného Syna málo. Cožpak již nevěříte síle Jeho Oběti, kterou za vás snáší? A k tomu vám s láskou žehnám +++
Panna Maria“
AVE MARIA! DĚKUJEME, MAMINKO!
Ptali jsme se, jaké to jsou:
+ medailku Matky Spásy (v torně u sebe)
++ škapulíř svatého Antonína (v torně u sebe)
+++škapulíř Boží pečetě nebo požehnaný výtisk Boží pečetě (v torně u sebe)
Při práci, při které se zašpiníme, máme nosit jednoduchý kříž (bez korpusu), ve slavnostních příležitostech a do práce, při které se nezašpiníme ( kupř. v zaměstnání, kde se nezašpiníme, kupř. v kanceláři), nosíme kříž s korpusem – dle poselství Varování benediktínský kříž.
Petra Bostlová za Mariánské společenství
/pozn. Možná se vám rojí mnoho otázek. Osobně chápeme tyto aktuální příkazy Panny Marie jako odevzu na to, co se aktuálně děje. Druhá strana posiluje (odraz toho na politické scéně) a mnohdy žel zneužívá medailky proti nám dokonce k woodoo! Máme zato, že proto tato aktuální opatření, která je třeba zachovávat. Pán Ježíš vás žehnej/
Reklamy