PANNA MARIA, KRÁLOVNA TURZOVKY A JEJÍ ZASLÍBENÍ


 

Panna Maria, Královna Turzovky
Panna Maria, Královna Turzovky

 

„Týmto milostivým obrazom chcem byť nazývaná

Královná Turzovky

Som korunovaná Královná a Matka korunovaného Syna.

Som trojnásobne zázračná Královná.

Som Dcéra Otca

Nevesta Ducha Svätého

Matka Božieho Syna

 

Pozrite sa na mňa – nosím znak (zárez) ako znamenie nenávisti ludí, ktorí ma chceli zasiahnuť. Moj plášť nie je nikde pripevnený, visí len volne z pravého ramena, a v každej dobe je schopný rozvinúť sa nad vami.

 

  • Kto sa pred týmto obrazom modlí, nad ním rozviniem svoj plášť ako dcéra Otca.

 

  • Kdekolvek sa zanesie tento obraz, do domu alebo do kostela, tam zanechám svoj plášť

s vďakou Nevesty Ducha Svätého.

 

  • Kto mňa, bez ohladu na to, kde sa nachádza, 9-krát vzýva slovami:

„Královná Turzovky, rozprestri svoj plášť nad nami.“

(nad nimi) nad tým tiež rozviniem svoj plášť ako Matka Božieho Syna.

 

Tak ako moj plášť chránil kedysi tento milostivý obraz a utvoril nezranitelný priestor okolo neho, tak i ja svojím plášťom utvorim posvätný priestor pre vás. Utvorím chrám, v ktorom vy sami budete so mnou prebývať. Možete sa tam modliť, obetovať a prijímat Sviatosť oltárnu. Nezabudnite však na Královnú, ktorá pre vás utvorila tento chrám. V tomto priestore možete a musíte, nech už prichádzate s akoukoľvek záležitosťou, svoje dary mojimi rukami podávať Bohu. Zušlachtím vaše dary, naplním ich svojimi lúčmi milosti. Podám ich Bohu za vás. Boh ich prijme prostredníctvom mňa.

Uchránim vás, ako kedysi tento milostivý obraz, pred nenávisťou nepriaťelov a před všetkým zlým. Neprenechám vás pálivým plameňom, ale ponorím vás do plameňov lásky. Zavediem vás ako Královná a Matka ku Královi Neba i Zeme, svojmu Synovi. Budem sa starať o váš večný život a budem vám rýchlo pomáhať.“

 

Panna Maria z Turzovky

 

 

= Slova Panny Marie o tomto milostivém obraze. Vytiskněte si jej, nemáte-li obrázek přímo z Turzovky, nechte si jej požehnat katolickým knězem a vystavte si jej doma a k Panně Marii se před ním modlete. A uvidíte sami…

 

Pán Ježíš vás všechny žehnej

 

Petra Bostlová

 

 

K vytištění a poté katolickým knězem k požehnání a vystavení si obrázku doma, zde:

 

Panna Maria, Královna Turzovky
Panna Maria, Královna Turzovky