DEN D PŘICHÁZÍ…BUĎTE S NÁMI

Naši milí čtenáři, modlitebníci, podporovatelé, připomínám, na prahu týdne s velkým T, důležitost těchto adventních dní pro Mariánské společenství, řekla … Další