„Hľa, prídem čoskoro“

„Ten, kto koná neprávosť, nech koná neprávosť, špinavý nech sa špiní ďalej, spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť a svätý nech … Další