Čas se výrazně krátí, Boží nepřátelé pronásledování přitvrzují. Prosíme o vaši pomoc. Rekapitulace činnosti Mariánského společenství za poslední dny


Vážení čtenáři, modlitebníci, podporovatelé, přátelé,

včera odpoledne proběhla demonstrace na Letné, všech přátel svobody, proti covid diktatuře-totalitě a strachu.

Mariánské společenství podporuje pokojný vzdor občanů proti NWO.

Je moc důležitý, tím získáváme čas, vy i my, čas na přípravu a vládní restrikce jsou zmírňovány.

Tedy zatím.

To bych chtěla vypíchnout. Prosím, neusněme na vavřínech, že si ještě můžeme vydemonstrovat společenské poměry jako jsme je znali před covidem. To není možné.

Nechci nikoho z vás uvádět v omyl nebo plané naděje.

O to víc pak byste byli zklamaní – a hlavně: nepřipravení!

O to víc by někteří z vás pak mohli podlehnout beznaději, až sami poznají, že se bývalé poměry už nikdy nevrátí.

A od toho vás chci ušetřit.

„Poznejte pravdu a pravda vás osvobodí.“

Proto, prosím, nezapomeňte si doma vytvořit zásoby na 3 měsíce: balenou vodu, trvanlivé potraviny, léky, které užíváte nebo chcete doma mít (že by se mohly hodit), drogeristické zboží k vaší potřebě.

Vždyť i svatý Padre Pio nabádal k takovým zásobám v posledních časech, pokud vím. A ten to také měl ze zjevení!

Minule jsem zveřejnila:

Povinné covidí očkování je už tu! 😦 A lockdown zase za dveřmi. Prosíme o vaši pomoc, abychom mohli stihnout dostavět útulky posledního času včas. Rekapitulace činnosti Mariánského společenství za poslední dny

Prožíváme obrovské duchovní útoky, zvláště i včera a převčírem. Rozhodně to přímo souviselo se včerejší demonstrací. Prosíme o vaše modlitby.

Bratr Sebastian a já jsme na útulku svatého Alexandra Jeruzalémského. Nyní děláme schody! Prosíme, moc se modlete za bratra Sebastiana, skrze ty současné útoky Božích nepřátel včera večer se mu úplně zablokovaly záda, nemůže se ani hnout! Přesto musí dnes v práci pokračovat, snažíme se to „rozchodit“. Jinou možnost nemáme.

Dnes tedy bude s pomocníkem bratr Sebastian pokračovat v práci na schodech mezi přízemím, kaplí a 1. poschodím. Já budu čistit čalounění nábytku v 1. poschodí útulku, který jsme do něj nanosili a poté třídit do regálů náhradní oblečení, boty a ložní prádlo pro všechny věkové kategorie, vás, kteří k nám brzy začnete proudit pro bezpečí a ochranu. Nemysleme si, že změnou vlády to skončí. Válek, budoucí ministr zdravotnictví, už předem avizoval některé restrikce, které jsou tvrdší než u jeho předchůdce! My tedy musíme v práci na útulcích posledního času rychle pokračovat dál! Po zhotovení schodů a některých dalších nezbytných pracech přesouváme se, sníh nesníh, mráz nemráz (které tady jsou nyní hojně), na další útulek, svatého Cyrila a Metoděje, postavit tam další zděný přístřešek pro pronásledované!

Ale teď zpátky k žhavé současnosti, výdaje na stavbu bezprostředních dní: fasádní barva na jednu stěnu útulku cca. 2000 korun, 500 korun na štuk, za dřevo a práci truhlářovi na schodech, cca. 10 000 korun, za práci pracovníkovi na schodech, cca. 10 000 korun, 2 000 korun za písek, 3 500 korun za stavební materiál (to jsou staré faktury), automechanikovi stále zbývá doplatit 20 000 korun za údržbu aut posledního času za cca. poslední rok jeho práce, cca. 3 000 korun za měsíční poplatky na útulky. Máme jednu misijní dodávku po stk v opravě, ještě nevíme, kolik budeme za její opravu platit. (Další výdaje na misi přicházejí postupně.)

Výdaje na tuto mariánskou misi neklesají, zato se nám výrazně krátí čas na stavbu, který před sebou ještě máme.

Prosíme vás o vaši pomoc, prosíme vás o vaše modlitby, prosíme vás o příspěvek na stavbu útulků posledního času, jestli trochu můžete. Snažíme se ze všech sil.

Prosíme, modlete se za nás a jestli trochu můžete, pomozte nám na výše uvedené výdaje také příspěvkem. Jsou to poslední týdny, které na stavbu naších útulků posledního času ještě máme. Tak abychom mohli vše potřebné stihnout včas.

Prosíme vás, zůstaňte nám, naší práci – misi, nakloněni i nadále, bez vás, vaší modlitební a finanční pomoci, nemůžeme dokončit toto důležité mariánské dílo. Teď, kdy už mnozí z vás nás vyhledáváte, naši pomoc a budete přicházet, i s vašimi rodinami, ve stále větším počtu, abyste našli bezpečí v našich útulcích posledního času, kvůli státem vynucenému ďábelskému očkování, čipování, covid pasům, ztrátě zaměstnání, pronásledování, v nebezpečí státem svévolného odebírání vašich dětí (!), zimě, epidemii, ztrátě přístřeší, popadání ekonomického systému, válce, pouličnímu násilí apod. Jde to všechno, jak sami vidíte, hrozně rychle…

Prosíme vás, napněme všichni společně síly, teď, když už to viditelně začalo…, tuto mariánskou misi musíme dovést do zdárného konce. Mnoho duší i životů na ní závisí. (I těch vašich.) Prosíme, pomozte

Čísla účtů pro vaši finanční pomoc na výše zmíněné účely této mariánské mise jsou:

670100-2215221088/6210 (mBank)

1690137016/3030 (AirBank)

( – v případě zahraniční platby u AirBank: IBAN: CZ27 3030 0000 0016 9013 7016, SWIFT: AIRACZPP)

Děkujeme vám všem, kteří naši prosbu vyslyšíte a svým finančním příspěvkem na některý z výše uvedených účtů umožníte co nejrychlejší dokončení rozdělané práce

SVATÉ PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS!

SVATÝ GORAZDE, SVATÁ PARASKÉVO, SVATÝ PALMATIE, ORODUJTE ZA NÁS

Děkujeme vám všem, kteří pomáháte!

Prosíme o vaši modlitby. Děkujeme

S nadějí se modlíme

Pán Ježíš žehnej vás a vaše rodiny +++

Vaše Mariánské společenství

NA SHLEDANOU NA ÚTULCÍCH!

Panno Maria Sedmibolestná, PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, Svatý Josefe, svatý Petře a Pavle, svatý Cyrile a Metoději , svatý Gorazde, svatý Naume, svatý Sávo, svatý Klimente, svatý Angeláre, svatý Palmatie, svatá Paraskévo, svatá Ludmilo, svatá Anežko Česká, svatí Archandělé Michaeli, Rafaeli a Gabrieli, svatý Václave, svatý otče Pio, svatý otče Banti, svatá Anetko, svatá Theodoriko, svatý Guntrame, svatý Augustine, svatá Kateřino, blahoslavený Karle, svatý Mikuláši, svatý Václave, svatá Anežko, svatá Zdislavo, svatý Jene Nepomucký, svatá Ludmilo, svatý Tadeáši, svatý Ivane, svatý Hugo, svatá Hildegardo z Bingen, svatá Balbíno, svatý Mořici a jeho druhové, svatý Atanasie, svatý Eusebie, svatý Klemente, svatý Dominiku, svatý Ivane Rilský, svatá Felicito, svatá Maria Felixo, svatá Juliáno, svatá Filoménko, svatý Antoníne z Padovy, svatý Jeronýme, svatý Judo Tadeáši, svatý Prokope, svatý Alexandře Jeruzalémský, svatý otče Scaletti, svatý otče Farine, svatý otče Michale a všichni naši přímluvci v Nebi, orodujte za nás!