Panno Maria, Pomocnice křesťanů a Matko Církve, oroduj za nás! Pronásledování se stupňuje, času máme malounko, tuto mariánskou misi musíme dovést do zdárného konce! Prosíme vás, pomozte nám s tím. Rekapitulace činnosti Mariánského společenství za poslední dny


Výsek oltáře kaple útulku svatého Augustina a svaté Kateřiny na Slavnost Seslání Ducha Svatého 23.5. a Pannu Marii, Pomocnici křesťanů a Matky Církve 24.5.2021

Vážení čtenáři, modlitebníci, podporovatelé, přátelé,

tak už je to tady!

I vy, kdo jste stále ještě nevěřili, k jakému zlomu se blížíme s datem 15. června 2021!

Ne, nemáte roky, ale ani měsíce, ani dlouhé týdny!

Čítá to už jen tři týdny, do zlomu, předělu, který vás mnohé už přímo „vykopne“ do našich útulků posledního času!

Proč?

Protože bez očkování a zrůdného testování na covid váš život ve společnosti už nebude zkrátka mnohde možný!

Ne, nejsou to nějaké báchorky, máte to už „pěkně“ černé na bílém, i s vyjádřením právníka!

Zde: https://petrabostlova.wordpress.com/2021/05/24/jaka-bude-od-15-cervna-realita-povinnych-covidovych-pasu-me-to-neprekvapuje-upozornuji-a-alarmuji-mnozi-neverili-za-3-nedele-nwo-v-cr-uz-naplno-uvidite-sami-aneb-od-15-cervna-zacnou-se-nase-ut/

Bez covidového pasu se už zkrátka nikam nepohnete!

Poslanecká sněmovna novelu schválí, na to můžete vzít jed. Lubomír Volný spolu s pár několika odvážlivci ve sněmovně to nezmění. I když bude zase bojovat jak lev! Za to mu děkujeme!

Minule jsem zveřejnila:

Pronásledování Božími nepřáteli se stupňuje, jak už někteří z vás sami víte, Boží nepřátelé dělají vše, co je v jejich satanských silách, abyste neměli kam se, i se vými rodinami, do bezpečí utéci, až to 15. června, tedy: za 3 neděle, spustí!

Jenže: není nikdo vyšší než náš Pán, Bůh zástupů! (To oni taky už brzy poznají.)

Zachovejte nám proto, prosím, přízeň, i v tomto tak rozhodujícím čase.

Jde teď opravdu o všechno!

O nic menšího než o duše!

Bratr Sebastian, sestra Markétka a já jsme ještě stále na útulku svatého Augustina a svaté Kateřiny. To ale už ne dlouho! Prosíme o vaše modlitby! Chceme to tu dokončit do týdne a pak se přesuneme na další útulek posledního času, svatého Cyrila a Metoděje (a poté na útulek svatého Alexandra Jeruzalémského), kde máme během měsíce postavit, na místě někdejší kaple svatého Guntrama (!), ochránce ponížených, naději chudých a utěšitele nemocných. (Přísně a spravedlivě také vynucoval vládu zákona a po celé zemi stavěl kláštery a kostely, zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Guntram

Guntran s Childebertem II.

Máme už od Nebeské Rodiny přesně zadáno, jak má objekt vypadat, že má být postaven během jednoho měsíce! Jedná se opět, i v tomto případě, o rozšíření kapacity útulku posledního času! Což nás nepřekvapuje, vzhledem k pronásledování, které se nad křesťany a všemi lidmi dobré vůle stahuje!

Nicméně nyní máme před sebou ještě jeden intenzívní týden stavebních prací na útulku svatého Augustina a svaté Kateřiny! Musí tu být vše pro vás, kteří sem již brzy poproudíte pro bezpečí a ochranu, řádně připravené! To znamená, že budeme mít k zajištění ještě tyto bezprostřední výdaje: koupě okna za 1 600 korun, tesaři musíme dát 2 500 korun za okapy, truhláři 900 korun za prkna na podbití, zaplacení faktury za stavební materiál nás vyjde na ca. 3000 korun, odvoz sutě cca. 6 000 korun. Štuk, barva, 1 000 korun, 2 000 korun za písek a vápno. (Další výdaje na misi přicházejí postupně.)

Prosíme vás moc, zítra, to jest v úterý, jsme vyzváni Nebeskou Rodinou vykonat zřejmě jednu z posledních žehnacích a modlitebních poutí/misí po naší republice! Ještě před covidovým pasem (!), protože ten my, samozřejmě, od 15. června mít nebudeme! Takže už se nejspíš nikam nepohneme! Je to jedna z posledních možností pohybu (za stávající situace). Tato mise bude zároveň i zásobovací, ohledně materiálu a součástek, takže byla vypočítána na 15 000 korun! Dozvědela jsem se včera večer přesný údaj. Prosíme, pomozte nám s tím. Chápu, je to narychlo, ale taková je už zkrátka tato doba. Není čas, není čas, času zbývá jen malinko, který ještě před sebou máme, abychom jej tedy využili co nejlépe

Prosíme vás, pomozte nám s těmito finančními výdaji na misi. Je to obrovský mazec, pronásledování se stupňuje. I v závislosti s tím, jak už blízko jsme cíli!

Modlete se, prosím, za nás a jestli trochu můžete, přispějte příspěvkem na některý z účtů níže.

Prosíme vás, zůstaňte nám, naší práci – misi, nakloněni i nadále, bez vás, vaší modlitební a finanční pomoci, nemůžeme dokončit toto důležité mariánské dílo. Teď, kdy už mnozí z vás nás vyhledáváte, naši pomoc a přicházíte, a budete přicházet, i s vašimi rodinami, ve stále větším počtu, abyste našli bezpečí v našich útulcích posledního času, kvůli státem vynucenému plošnému ďábelskému testování, očkování, čipování, pronásledování, epidemii, ztrátě přístřeší, popadání ekonomického systému, válce, pouličnímu násilí apod. Jde to všechno, jak sami vidíte, hrozně rychle…

Prosíme vás, napněme všichni společně síly, teď, když už to očividně začalo…, tuto mariánskou misi musíme dovést do zdárného konce. Mnoho duší i životů na ní závisí. (I těch vašich.) Prosíme, pomozte

Čísla účtů pro vaši finanční pomoc na výše zmíněné účely této mariánské mise jsou:

670100-2215221088/6210 (mBank)

1690137016/3030 (AirBank)

( – v případě zahraniční platby u AirBank: IBAN: CZ27 3030 0000 0016 9013 7016, SWIFT: AIRACZPP)

Děkujeme vám všem, kteří naši prosbu vyslyšíte a svým finančním příspěvkem na některý z výše uvedených účtů umožníte co nejrychlejší dokončení rozdělané práce

SVATÉ PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS!

Děkujeme vám všem, kteří pomáháte!

Prosíme o vaši modlitby. Děkujeme

S nadějí se modlíme

Pán Ježíš žehnej vás a vaše rodiny +++

Vaše Mariánské společenství

Panno Maria Bolestná, PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, Svatý Josefe, svatý Petře a Pavle, svatá Anežko Česká, svatý Cyrile a Metoději a jejich druhové, svatí Archandělé Michaeli, Rafaeli a Gabrieli, svatý Václave, svatá Anetko, svatá Theodoriko, svatý Augustine, svatá Kateřino, blahoslavený Karle, svatý Mikuláši, svatý Václave, svatá Anežko, svatá Zdislavo, svatý Jene Nepomucký, svatá Ludmilo, svatý Tadeáši, svatý Ivane, svatý Hugo, svatá Hildegardo z Bingen, svatá Balbíno, svatý Mořici a jeho druhové, svatý Atanasie, svatý Eusebie, svatý Klemente, svatý Dominiku, svatý Ivane Rilský, svatá Felicito, svatá Maria Felixo, svatá Juliáno, svatá Filoménko, svatý Antoníne z Padovy, svatý Jeronýme, svatý Judo Tadeáši, svatý Prokope, svatý Alexandře Jeruzalémský, svatý otče Scaletti, svatý otče Farine, svatý otče Michale a všichni naši přímluvci v Nebi, orodujte za nás!