Nedejte se očkovat! Neprijmite tento Satanov znak, je to už prijatie znaku šelmy a dobrovoľné prijatie večnej smrti, poddanie sa Satanovi a tým vyhlásenie vzbury Bohu Stvoriteľovi !!!


Laudetur Iesus Christus.

Nehľadajte vakcíny, sú diablovým výtvorom, je to dielo jeho otrokov, mocných vrahov tohto sveta, aby vám zabili telo, no čo je horšie zabijú vám aj dušu, ktorá má žiť vo večnej radosti Všemohúceho Boha.

Neprijmite tento diabolský plán aj keď budete prenasledovaní a budú vám odňaté mnohé slobody, pretože tá najväčšia sloboda nie je z tohto sveta, ale čaká vás v Ježišovi Kristovi Láske.

SPÁSOU JE JEŽIŠ KRISTUS a nie vakcína, ktorú vám ponúka knieža tohto sveta Satan. Kto odmieta Ježiša Krista a prijíma Satanovo dielo, bude zatratený na veky. Amen.

Vakcína je prekliatou zbraňou, toho prastarého hada odpočiatku. Satan chce ľstivo pomocou nej uvrhnúť ľudstvo do večného zatratenia, do večnej smrti.

Neprijmite tento Satanov znak, je to už prijatie znaku šelmy a dobrovoľné prijatie večnej smrti, poddanie sa Satanovi a tým vyhlásenie vzbury Bohu Stvoriteľovi !!!

A ja som toho svedkom, biedny z prachu zeme utvorený pisár svojho Trojjediného Boha Lásky, tu na Zemi medzi vami.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.

Zdroj: https://www.facebook.com/peter.verny.96