AMERIKA O CHVÍĽU PADNE POD ÚDERMI ARMÁDY DRAKA. DRAK, MEDVEĎ a VÝCHOD sú pripravení na poslednú výzvu proti Amerike a Európe.


Není k dispozici žádný popis fotky.

Laudetur Iesus Christus.

AMERIKA O CHVÍĽU PADNE POD ÚDERMI ARMÁDY DRAKA.

Carbonia 06.05.2021

Amerika o chvíľu padne údermi armády Draka.

Ježiš: Píš, ó žena, píš Môjmu ľudu! Muži z Galiley, nechoďte hľadať medzi mŕtvych toho, ktorý vstal z mŕtvych. On žije a prichádza si vziať späť všetko, čo Mu patrí. On žije uprostred svojho ľudu, ukazuje cestu do Otcovho domu, káže Sväté Evanjelium a ukazuje svoje rany, ktoré Mu spôsobili ľudia oddaní Satanovi.

Moje Slovo je nekonečná Pravda, JA SOM, ó ľudia, hľadajte Ma vo svojom srdci a budete spasení. Obráťte sa k svojmu Bohu Láske, vráťte sa k Nemu, aby sa vo vás udiala spása a večný život v láske a nesmiernej radosti.

Drak je pripravený prekonať more so svojimi vojenskými loďami, je pripravený so svojou vzdušnou výzbrojou vyslať svoje prekliate rakety na zničenie Ameriky. Útok bude o chvíľu, prekliaty Had je pripravený na útok, jeho jed je smrteľný. Amerika o chvíľu padne údermi armády Draka.

Zachráňte sa, ó ľudia, pokľaknite pred Ukrižovaným a pokorte sa pre Ním prosiac Ho pokorne o odpustenie všetkých vašich hriechov. Odbíja dvanásta hodine pre synov vzdialených od Lásky! Znejú bubny smrti! …

Boží ľud nech povstane do boja a prosí o včasný zásah skôr, ako sa stane neodvratné. Pozdvihnite svätý ruženec k Márii, vzývajte Moje Milosrdenstvo, aby ste boli vzatí ku Mne, ó vy všetci, ktorí Ma hľadáte a spolupracujete s Nebom, pre Božie kráľovstvo na Zemi.

Milovaní ľudia, trest, ktorý prichádza, je hrozný! Pre zradcov Božej Cirkvi nebude úniku! Boh sa ponáhľa, aby pochoval zlých a vyzdvihol svoje deti.

Oltár pre ľudskú obeť je pripravený : DRAK, MEDVEĎ a VÝCHOD sú pripravení na poslednú výzvu proti Amerike a Európe. Moje Najsvätejšie Srdce plače a plače Najsvätejšie Srdce vašej Nebeskej Mamky, … hodina, ktorá prichádza na túto Zem, je strašná.

Mária otvára svoj plášť, aby pod ním ochránila všetky svoje. Milovaní, modlite sa ku vašej Mamke, … temnota je pred dverami, … strašná udalosť roztrhne Zem!

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.

Zdroj: https://www.facebook.com/peter.verny.96