Připravme své duše! Varování je už skoro tu! :-)


Není k dispozici žádný popis fotky.

Laudetur Iesus Christus.

Varovanie Môjho Pána je veľmi blízko, pripravujte naozaj už intenzívne svoje duše a srdcia modlitbou, … pokáním, proste Pannu Máriu, aby vás držala za ruku a v pokore vo svojich domovoch očakávajte stretnutie s Nekonečnou Láskou.

Pán oznámi, že prichádza, … zaznie strašný hrom z hlbín vesmíru. Ľudstvo naplní strach a nikto okrem detí Môjho Pána nebude chápať, čo sa deje, príde to náhle z nenazdania. Amen.

A ja som toho svedkom, biedny z prachu zeme utvorený pisár svojho Trojjediného Boha Lásky, tu na Zemi medzi vami.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.

Zdroj: https://www.facebook.com/peter.verny.96