Krok před dokončením! Prosíme, pomozte nám být se stavbou hotovi včas. Rekapitulace činnosti Mariánského společenství za poslední dny


Aktuální výsek oltáře v kapli útulku posledního času svatého Augustina a svaté Kateřiny

Vážení čtenáři, modlitebníci, podporovatelé: přátelé,

dnes snad už naposledy bude tato Rekapitulace zkrácená. Z důvodu časového: Musím zase běžet zpátky na stavbu!

Asi si vzpomínáte, měli jsme termín od Boží Rodiny – stihnout postavit oba štíty na útulku svatého Augustina a svaté Kateřiny do konce dubna. Což bylo minulý pátek. Stihli jsme jeden štít a druhý byl do minulého pátku stavebně rozdělaný. Ten dokončujeme dnes, maximálně zítra! Prosíme o vaše modlitby, jsme drceni tlakem nepřítele, přesto a právě proto nám Pán žehná a drží nás! Bez toho bychom to nedali.

Minule jsem zveřejnila:

Bratr Sebastian, sestra Markétka a já vás zdravíme a žehnáme stále z útulku svatého Augustina a svaté Kateřiny. Dostavujeme tedy 2. štít útulku. Modlete se za nás, prosíme. Odpoledne musíme zaplatit fakturu za stavební materiál, 10 500 korun a koupit další porobetonové kvádry na dokončení stavby štítu, ještě za cca. 1 000 až 2 000 korun. (Další misijní výdaje přicházejí postupně.)

Je hotová oprava misijního auta, ta je za 5 000 korun, které musíme zaplatit. Byl pokus o vloupání se do našeho podzemního protiatomového bunkru! Poškodili zámky, je třeba tedy vyrobit i vnější železnou mříž! Na dva vchody, zámečník při obhlídce místa vyčíslil pořizovací cenu obou mříží plus vyhotovení na 27 000 korun! 😦

Prosíme vás, pomozte nám s těmito misijními výdaji, modlete se za nás a pokud trochu můžete, přispějte finančním příspěvkem na níže uvedený účet na tyto účely.

Prosíme vás, zůstaňte nám, naší práci – misi, nakloněni i nadále, bez vás, vaší modlitební a finanční pomoci, nemůžeme dokončit toto důležité mariánské dílo. Teď, kdy už mnozí z vás nás vyhledáváte, naši pomoc a přicházíte, a budete přicházet, i s vašimi rodinami, ve stále větším počtu, abyste našli bezpečí v našich útulcích posledního času, kvůli státem vynucenému plošnému ďábelskému testování, očkování, čipování, pronásledování, epidemii, ztrátě přístřeší, popadání ekonomického systému, válce, pouličnímu násilí apod. Jde to všechno, jak sami vidíte, hrozně rychle…

Prosíme vás, napněme všichni společně síly, teď, když už to očividně začalo…, tuto mariánskou misi musíme dovést do zdárného konce. Mnoho duší i životů na ní závisí. (I těch vašich.) Prosíme, pomozte

Čísla účtů pro vaši finanční pomoc na výše zmíněné účely této mariánské mise jsou:

670100-2215221088/6210 (mBank)

1690137016/3030 (AirBank)

( – v případě zahraniční platby u AirBank: IBAN: CZ27 3030 0000 0016 9013 7016, SWIFT: AIRACZPP)

Děkujeme vám všem, kteří naši prosbu vyslyšíte a svým finančním příspěvkem na některý z výše uvedených účtů umožníte co nejrychlejší dokončení rozdělané práce

SVATÉ PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS!

Děkujeme vám všem, kteří pomáháte!

Prosíme o vaši modlitby. Děkujeme

S nadějí se modlíme

Pán Ježíš žehnej vás a vaše rodiny +++

Vaše Mariánské společenství

Neposkvrněné Srdce Panny Marie,, PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, Svatý Josefe, svatý Petře a Pavle, svatá Anežko Česká, svatý Cyrile a Metoději a jejich druhové, svatí Archandělé Michaeli, Rafaeli a Gabrieli, svatý Václave, svatá Anetko, svatá Theodoriko, svatý Augustine, svatá Kateřino, blahoslavený Karle, svatý Mikuláši, svatý Václave, svatá Anežko, svatá Zdislavo, svatý Jene Nepomucký, svatá Ludmilo, svatý Tadeáši, svatý Ivane, svatý Hugo, svatá Hildegardo z Bingen, svatá Balbíno, svatý Mořici a jeho druhové, svatý Atanasie, svatý Eusebie, svatý Klemente, svatý Dominiku, svatý Ivane Rilský, svatá Felicito, svatá Maria Felixo, svatá Juliáno, svatá Filoménko, svatý Antoníne z Padovy, svatý Jeronýme, svatý Judo Tadeáši, svatý Prokope, svatý Alexandře Jeruzalémský, svatý otče Scaletti, svatý otče Farine, svatý otče Michale a všichni naši přímluvci v Nebi, orodujte za nás!