ZNEJÚ BUBNY SMRTI! … KRVAVÉ JATKY SÚ BLÍZKO!


Může jít o kreativní obsah one or more people a beard

Laudetur Iesus Christus.

ZNEJÚ BUBNY SMRTI! … KRVAVÉ JATKY SÚ BLÍZKO!

Carbonia 03.05.2021

Znejú bubny smrti! … krvavé jatky sú blízko!

Pán a Boh nebeských vojsk hovorí: Prišli ste na koniec cesty. Chápadlá obopnú iba Satanových synov.

Triumf Nepoškvrneného Srdca Panny Márie je teraz blízko. Pripravte cestu Pánovi. Všetko je pripravené, Nebo prikazuje lásku a milosrdenstvo.

Nadišli rozhodujúce dni, Moji ľudia sú zúfalí, … znejú bubny smrti, … krvavé jatky sú blízko!

Deti Moje, hľa váš Boh zasiahne a prinesie vám pomoc; zomknite sa ako jedno srdce a jedna duša, Slnko spravodlivosti bude o chvíľu medzi vami. Odovzdajte sa do náručia vašej Nebeskej Matky a nasledujte Ju s dôverou a láskou v tomto poslaní spásy. Ozdobte sa láskou a pravdou, sprevádzajte Máriu so svätým ružencom a proste o Môj urýchlený zásah, aby ste menej trpeli.

Satan teraz roztiahol svoje pazúry po celej Zemi, vládne svetu, riadi Moju Cirkev a nafukuje sa ako víťaz:… miserum est!

Vatikán je čierny! … čierny ako smola! Jeho zlo je v tom, kto ho vedie: … prekliaty starodávny had, boh večnej smrti.

Moji preláti sa dali očariť jeho falošnými svetlami, otočili sa chrbtom k ich pravému Bohu, k ich Stvoriteľovi, … išli za ním, za hadom: … len málo je tých, ktorých priviniem k sebe, nič sa neurobilo pre záchranu Mojej Cirkvi na Zemi!

Zomrie toto prekliatie! Len čo zošlem oheň z Neba, zlo bude spálené a pokoj, harmónia a láska sa vrátia.

Som Ten, ktorého teraz uvidíte! Uvidíte Ma v mojej oslňujúcej nádhere!… budete Mnou prežiarení!

Ajhľa, Ja prichádzam, aby som vám ohlásil Moju Pravdu, JA SOM TEN, KTORÝ SOM!

Úbohí synovia, ach vy, ktorí ste sa nevedeli dočkať dňa, kedy sa dostanete na váš slávny stolec, nebudete mať nič iné ako bolesť.

Stačí! Nebo nariaďuje koniec zla, zasiahne, aby všetko očistilo. Zem bude premenená, pastviny narastú nové a Môj nový ľud si uhasí smäd z Prameňa lásky: … Všetko bude nové! Amen!

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.

Zdroj: https://www.facebook.com/peter.verny.96