V Nebi máte veľké poklady!


Laudetur Iesus Christus.

Môj Pán hovorí…“ V Nebi máte veľké poklady. Nesmierne sa teším na chvíľu, keď vám odovzdám tieto nádherné dary.

Ja prídem čoskoro, deti Moje, a keď sa tak stane, prinesiem so sebou vašu odmenu.

Veľmi rád požehnávam vaše životy tu na Zemi, ale vaše oči nevideli a vaše srdcia nezažili, aké dary večnej radosti a požehnania čakajú na vás vo Mne.

V tomto ťažkom čase, Moje milované deti, žite každú chvíľu naplno vo Mne, pretože to, ako sa rozhodujete a konáte dnes, ovplyvní vašu večnosť.

Tak, ako sa šíria vlny po jazere, tak sa aj vaše skutky a vaša vernosť voči Mne budú šíriť ďaleko za hranice tohoto dočasného života do večnosti.

Pamätajte, že si nebudete môcť za žiadne peniaze kúpiť tie obrovské dary, ktoré na vás čakajú, keď budeme spolu vo večnosti.

S Láskou, váš Kráľ, ktorý vám pripravuje cestu.

A ja som toho svedkom, biedny z prachu zeme utvorený pisár svojho Trojjediného Boha Lásky, tu na Zemi medzi vami.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.

Zdroj: https://www.facebook.com/peter.verny.96