ZOŠLEM OHEŇ Z NEBA, ABY SOM ZASTAVIL OHEŇ VOJNY.


Není k dispozici žádný popis fotky.

Laudetur Iesus Christus.

ZOŠLEM OHEŇ Z NEBA, ABY SOM ZASTAVIL OHEŇ VOJNY.

Carbonia 30.04.2021

Zošlem oheň z Neba, aby som zastavil oheň vojny.

Vyjdite z úkrytu a choďte do boja, ó ľudia, hodina je táto. Prekliaty had prešiel do posledného útoku, jeho zlo pošliape srdce každého človeka, ktorý si nevybral Moju Lásku.

Ja Som Otec, Matka, Brat a úprimný Priateľ. Hodina je osudná, ó ľudia, temnota napreduje a vy ste akoby zhypnotizovaní, nedokážete vidieť ani pochopiť, čo sa deje okolo vás. Nadišiel koniec, ó ľudia, Satanovi sa podarilo všetko sfalšovať, zlo vám predstavil ako dobro a vy ste sa chytili na háčik. Zem sa bude chvieť, hory sa budú rúcať, rieky sa budú rozvodňovať, moria sa budú prudko rútiť na Zem.

Jeruzalemskí synovia, vietor od východu prináša bolesť a smrť. Modlite sa, deti Moje, modlite, kľaknite si pred Ukrižovaného a proste o odpustenie, aby k vám mohla prísť ešte Spása.

Vchádzajú násilne, zničia všetko, čo je sväté, postavia svoje bašty v každom meste.

Moje milované deti, vráťte sa ku Mne, utiekajte sa ku Mne, pretože len tak vám môžem pomôcť.

Boh je, ó ľudia, Boh existuje, Jeho moc je najväčšia zo všetkých, Boh je Ten, ktorý stvoril všetko z ničoho, jeho veľkosť nemá hraníc.

Zošlem oheň z neba, aby som zastavil oheň vojny.

Moje deti, očakávajte Ma pripravené, so sandálmi na nohách, opásanými bokmi a palicou v ruke.

Búrka príde ohromná a znenazdania, nenájdete nikde bezpečné útočisko, iba vo Mne.

Nikto nemôže povedať slová večného života, JA SOM!

Boh spasí!

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.

https://www.facebook.com/peter.verny.96