VYHLASUJEM, ŽE VAROVANIE JE BLÍZKO!


Není k dispozici žádný popis fotky.

Laudetur Iesus Christus.

VYHLASUJEM, ŽE VAROVANIE JE BLÍZKO!

Carbonia 01.05.2021

Vyhlasujem, že varovanie je blízko!

Petrova loďka sa úplne potápa.

Ježiš kričí svoje pohŕdanie k svojim prelátom, neverným mužom, bez lásky k Láske. Dostali sme sa do poslednej fázy, Nebo volá po Spravodlivosti! Je to Boh, ktorý kričí svoju Spravodlivosť!

Ó ľudia, už nebudete mať viac Jeho milosť, budete pochovaní zaživa troskami, ktoré na vás spadnú.

Chrám bol znesvätený, Boh bol vyhnaný zo svojho domu, a jeho verní sú opití hlúposťou! Úbohí ľudia, úbohí, pretože teraz sú ukrátení o Pravdu, … slepo veria v toho, kto ich vlečie do pekla.

Zlo napreduje, krik, stonanie a bolesť stúpa z každého kúta Zeme. Nemôžem sa pozerať na toto biedne Ľudstvo, ktoré sa prehĺbilo v hriechu, zotročené svojou hlúposťou, žije pre veci tohto sveta, teší sa z telesnosti.

Moje deti fascinuje Zlo, všetko, čo je smrť! Tma sa zmocňuje ľudí, vysáva ich duše, robí ich neschopnými uvažovať vlastnou mysľou…. Už sme teraz na konci.

Dnes, Ja Boh, Kráľ vesmíru, sa vás pýtam na tieto otázky: Budete schopní Ma spoznať? Budete schopní sa slobodne rozhodnúť, či sa vrátite k vášmu Bohu láske, alebo budete patriť Satanovi? Budete sa Mi vedieť pozrieť do očí?

Úbohé Moje stvorenia, teraz ste znetvorení hriechom, vďaka ktorému ste sa zohli a stali sta sa neschopnými. Ale pozrite sa teraz, čo sa Ja, Boh, dokážem v Mojej Spravodlivosti! … Toto všetci uvidíte, pretože je to Božia vôľa!

Bastardi spadnú z ich trónov! Zvrhnem ich ríše! Odnímem im všetko, padnú ako prázdne vrecia na zem a budú sa plaziť ako hady, zamažú sa prachom, ktorý rozvíria, zvíjajúc sa vo svojej bolesti.

Je to koniec príbehu o zle … stalo sa!

Ale teraz, Ja Boh otváram Novú éru pre slobodu svojich detí, kde nájdu pokoj, radosť a potešenie vo všetkom Mojom Dobre. Zbohom vám všetkým, ktorí Mi nepatríte, pretože vo svojej slobodnej vôli ste si vybrali iného boha, toho večnej smrti. Amen!

So Žezlom v ruke, prehlasujem, že Varovanie je blízko!

Ježiš, Kráľ kráľov!

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.

Zdroj: https://www.facebook.com/peter.verny.96

HALELLUJAH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MARANATHA! PŘIJĎ, PANE JEŽÍŠI, PŘÍJĎ