Čas nás obrovsky tlačí. Kolik máme ještě času na stavbu útulků posledního času, než je zaplníte? Málo! Prosíme, pomozte nám se stavbou nemít žádné časové prostoje. Rekapitulace činnosti Mariánského společenství za poslední dny


Vážení čtenáři, modlitebníci, podporovatelé, přátelé,

omlouváme se, abychom vůbec mohli psát i informační blogy, abyste jimi byli v obraze, jak to vypadá, co radíme, jak nejlépe se proklestit touto džunglí NWO světa, musíme, zvláště v posledních týdnech, jak upozorňujeme, a jak jste si i ostatně všimli, obsahově krátit naše Rekapitulace.

Proč to?

Protože čas nás obrovsky tlačí!

Čas nenastavíme.

Minule jsem zveřejnila:

https://petrabostlova.wordpress.com/2021/04/30/tlaceni-ze-vsech-stran-spechame-se-stavebnimi-pracemi-na-utulcich-posledniho-casu-prosime-pomozte-nam-rekapitulace-cinnosti-marianskeho-spolecenstvi-za-posledni-dny/

Bratr Sebastian, sestra Markétka a já jsme na útulku svatého Augustina a svaté Kateřiny. Pořád. První štít máme hotový, halelujah (!), dnes narovnáváme střešní krokve! Zítra bychom už měli přejít ke stavbě druhého štítu.

To ovšem předpokládá mít stavební materiál. Pár probetonových kvádrů nám zbylo ze stavby prvního štítu, ale abychom mohli začít stavět druhý štít (který máme vybouraný a položený betonový věnec), potřebujeme v každém případě usadit dospodu pořádné porobetonové kvádry. Nám zbyly už jenom malé výseky, které můžeme použít až do těch nejvrchnějších řad. Ne dospodu. Bratr Sebastian to vypočítal na 6 000 korun na nákup probetonvých kvádrů. Které potřebujeme koupit hned zítra. K tomu cement za cca. 1 000 korun. Musíme zaplatit fakturu na cca. 3 500 za písek a překlady. (Další misijní výdaje přicházejí postupně.)

Zbývá nám doplatit 20 000 za opravu stěžejního misijního auta 😦

Prosíme vás, pomozte nám s těmito misijními výdaji, modlete se za nás a pokud trochu můžete, přispějte finančním příspěvkem na níže uvedený účet na tyto účely.

Prosíme vás, zůstaňte nám, naší práci – misi, nakloněni i nadále, bez vás, vaší modlitební a finanční pomoci, nemůžeme dokončit toto důležité mariánské dílo. Teď, kdy už mnozí z vás nás vyhledáváte, naši pomoc a přicházíte, a budete přicházet, i s vašimi rodinami, ve stále větším počtu, abyste našli bezpečí v našich útulcích posledního času, kvůli státem vynucenému plošnému ďábelskému testování, očkování, čipování, pronásledování, epidemii, ztrátě přístřeší, popadání ekonomického systému, válce, pouličnímu násilí apod. Jde to všechno, jak sami vidíte, hrozně rychle…

Prosíme vás, napněme všichni společně síly, teď, když už to očividně začalo…, tuto mariánskou misi musíme dovést do zdárného konce. Mnoho duší i životů na ní závisí. (I těch vašich.) Prosíme, pomozte

Čísla účtů pro vaši finanční pomoc na výše zmíněné účely této mariánské mise jsou:

670100-2215221088/6210 (mBank)

1690137016/3030 (AirBank)

( – v případě zahraniční platby u AirBank: IBAN: CZ27 3030 0000 0016 9013 7016, SWIFT: AIRACZPP)

Děkujeme vám všem, kteří naši prosbu vyslyšíte a svým finančním příspěvkem na některý z výše uvedených účtů umožníte co nejrychlejší dokončení rozdělané práce

SVATÉ PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS!

Děkujeme vám všem, kteří pomáháte!

Prosíme o vaši modlitby. Děkujeme

S nadějí se modlíme

Pán Ježíš žehnej vás a vaše rodiny +++

Vaše Mariánské společenství

Neposkvrněné Srdce Panny Marie,, PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, Svatý Josefe, svatý Petře a Pavle, svatá Anežko Česká, svatý Cyrile a Metoději a jejich druhové, svatí Archandělé Michaeli, Rafaeli a Gabrieli, svatý Václave, svatá Anetko, svatá Theodoriko, svatý Augustine, svatá Kateřino, blahoslavený Karle, svatý Mikuláši, svatý Václave, svatá Anežko, svatá Zdislavo, svatý Jene Nepomucký, svatá Ludmilo, svatý Tadeáši, svatý Ivane, svatý Hugo, svatá Hildegardo z Bingen, svatá Balbíno, svatý Mořici a jeho druhové, svatý Atanasie, svatý Eusebie, svatý Klemente, svatý Dominiku, svatý Ivane Rilský, svatá Felicito, svatá Maria Felixo, svatá Juliáno, svatá Filoménko, svatý Antoníne z Padovy, svatý Jeronýme, svatý Judo Tadeáši, svatý Prokope, svatý Alexandře Jeruzalémský, svatý otče Scaletti, svatý otče Farine, svatý otče Michale a všichni naši přímluvci v Nebi, orodujte za nás!