A je to tady! Nepodmíněný příjem v ČR od ledna 2022! To si pište, že bude! Ať už skrze piráty nebo jinou stranu! Velký reset se už zastavit nedá! Aneb Příchod už vás všech do našich útulků posledního času nejdéle od ledna 2022!


S článkem VK níže naprosto souhlasím, až na…

VK nevěří, že nepodmíněný příjem bude v ČR implementován už od ledna příštího roku, jak deklarují piráti. VK si myslí, že příjde později.

Ba ne. Pitáti jsou sice vlaková loď této ďábloviny oficiálně, plní ale jen zadané příkazy z Bruselu. a jak vidíme na českém parlamentu, kromě pár vyjímek Lubomíra Volného a spol., bruselské příkazy plní takřka celý český parlament!

Takže jaká vláda nepodmíněný příjem od ledna 2022 zavede, jestli ANO nebo skrze jinou stranu, je totiž úplně jedno.

Nepodmíněný příjem tak můžeme očekávat, a teď poslyšte, dokonce nejdéle od ledna 2022!

Jeho implementace v ČR totiž může být ještě i urychlena, skrze náhlou krizovou situaci, jako je kupř. válka,, pandemie, zhroucení ekonomického systému. Takže, jak víme, toto vše i nad Evropou visí jak bouřkové mraky, takže, jestli Pán nezasáhne, globalisti mohou toto vše kdykoli spustit.

A co znamená nepodmíněný příjem, je to rozvinutí NWO už úplně naplno! Základem je zrušení osobního vlastnictví, tím, jak zdaní nemovitosti nad neúnosnou míru (už se děje na Slovensku!), nebudete mít v žádném případě na daně za vaše byty, domy, chalupy atd. a jestli nepříjmete 666čip Apokalypsy, a to nesmíme (!), budete ze svých domovů zkrátka vyhozeni na ulici. Protože my a doufáme, že ani vy, příjemci žádného nepodmíněného příjmu nebudeme! Protože ten znamená absolutní poslušnost 666systému, s přijetím čipů, všech očkování, cestovních, nákupních, lékařských a dalších podmínek atd.atp.

Na brzkou shledanou na našich útulcích posledního času

Vaše Mariánské společenství

Piráti hledají cesty pro zavedení nepodmíněného univerzálního přijmu v ČR a jedním z možných zdrojů jeho financování je zdanění nemovitostí okolo 1% z tržní ceny nemovitosti ročně! Kromě zvyšování jiných daní se tak po vítězství Pirátů na podzim ve volbách mohou Češi dočkat “amerikanizace” daňových rozpočtů! Tabulka ukazuje, kolik byste mohli teoreticky ročně platit za vlastnictví bytu nebo domu! Velký reset Klause Schwaba vidí v nemovitostech zdroj jediných daní, které po roce 2040 zůstanou! Daně skončí spolu s koncem osobního vlastnictví a vznikne nová éra Life as a Service!

Dub 30, 2021

Piráti hledají cesty pro zavedení nepodmíněného univerzálního přijmu v ČR a jedním z možných zdrojů jeho financování je zdanění nemovitostí okolo 1% z tržní ceny nemovitosti ročně! Kromě zvyšování jiných daní se tak po vítězství Pirátů na podzim ve volbách mohou Češi dočkat “amerikanizace” daňových rozpočtů! Tabulka ukazuje, kolik byste mohli teoreticky ročně platit za vlastnictví bytu nebo domu! Velký reset Klause Schwaba vidí v nemovitostech zdroj jediných daní, které po roce 2040 zůstanou! Daně skončí spolu s koncem osobního vlastnictví a vznikne nová éra Life as a Service!

V posledních několika dnech se po internetu šíří několik materiálů, kterým vévodí údajná tabulka uniklá z volebního programu Pirátské strany. Jedná se o tabulku s příklady plánovaného ročního zdanění nemovitostí v ČR ve výši 1% z tržní ceny a tabulka ukazuje několik českých měst a typů bydlení, kolik lidé budou platit od ledna 2022 v případě, že volby vyhraje Pirátská strana.

Hned na úvod je potřeba uvést, že tato tabulka je podvrh a Piráti nic takového od roku 2022 ani chystat nemohou, protože přijetí takových zákonů bude trvat nějaký čas, takže od počátku příštího roku se nic ještě platit nebude. Nicméně je pravda, že Piráti si s myšlenkou zdanění nemovitostí okolo 1% z tržní ceny ročně opravdu zahrávají, a to konkrétně v rámci tzv. White Paper příspěvku [1] na Pirátských listech, pod kterým je podepsaný Aleš Jakl a kolektiv pirátské skupiny NZP (Nepodmíněného základního příjmu).

Kolik by se platilo ročně při efektivní dani z nemovitosti ve výši 1%

Piráti na svém webu k tomu uvádí: “Dokument jasně deklaruje, že text je výstupem zájmové pracovní skupiny, neodráží oficiální stanoviska strany ani její aktuální volební program. Motivem našich úvah je navrhnout realistickou „cestovní mapu“ pro zavedení a financování nepodmíněného základního příjmu (NZP) v ČR.” Piráti se tak podle všeho snaží najít zdroje pro financování UP (univerzálního příjmu), který Piráti nazývají jinak též NZP. Tento typ příjmu by dostávali všichni občané ČR nepodmíněně, to znamená automaticky a bez jakýchkoliv podmínek. Příjem by nahradil nejen veškeré sociální dávky všech typů a kategorií, ale rovněž by nahradil i všechny penze, tedy starobní důchody, invalidní atd. Pirátský dokument si můžete sami přečíst v odkazu výše, protože je třeba si vysvětlit něco jiného, konkrétně skutečnost, o kterou se normálně od politiků nedozvíte.

Klaus Schwab: Neexistuje řešení důchodové reformy, existuje pouze Velký reset

Důchodová reforma nemá řešení. Je to neřešitelná rovnice. Lidé si na důchody nedokáží spořit v pomocných pilířích, protože nevydělávají za svůj život dost peněz. Nelze ani peníze generovat investováním, krach amerických penzijních investičních fondů v USA v roce 2009 (fondy zřízené podle federálního daňového zákona podle kapitoly 401k pro penzijní investování) ukázal katastrofu, co se stane s penzijními fondy a jejich výnosy, když krachnou burzovní trhy.

Miliony Američanů během několika hodin přišly o své starobní důchody. Takže spoření na důchod není cesta, to může platit jen pro úzkou skupinu vysoce příjmových rodin a jednotlivců. A druhá možnost solidárního důchodového systému vede pro změnu k obrovskému zadlužování státu, který rok od roku má větší problémy uživit obrovskou armádu důchodců, kteří se v porovnání s rokem 1989 dožívají v průměru až o 17 let více. Tento údaj se liší stát od státu v bývalém Východním bloku, ale při započítání roční inflace, která se pohybuje okolo 3%, jsou náklady státu na udržení solidárního důchodového systému neudržitelné.

Klaus Schwab

Takže, jakým způsobem se tato rovnice dá obejít, když se nedá vyřešit? Jediným řešením je zrušení soukromého vlastnictví. O této problematice píše Klaus Schwab, šéf Světového ekonomického fóra ve své knize o 4. průmyslové revolucí, kde problematiku důchodů vyhodnocuje naprosto správně jako neřešitelnou. Aby fungovala varianta spoření na důchody, musely by lidé začít brát daleko větší platy. To by zvedlo ceny zboží a služeb a roztočila by se inflační spirála. A pokračování v solidárním systému důchodů by vyžadovalo dvě věci, udržení vysoké porodnosti na koeficientu vyšším než 2,85 potomků na jednu rodinu, což by ale vyžadovalo zajištění zdrojů a surovin pro jejich zaměstnání v dospělosti a pro jejich ubytování.

A druhou věcí by bylo, že státy by musely spustit mohutnou bytovou a státem organizovanou výstavbu, jako v Číně, anebo jako v 50. až 80. letech v Československu. A takový růst populace by vyžadoval i ochranu trhu práce, ochranu trhů se zbožím a službami, protože v tržním hospodářství je cílem přesný opak, snižovat počet zaměstnaných lidí. Takže ani tato varianta nemá řešení, tedy z pohledu globalistů. Takže, celý tento neřešitelný problém má obejít zrušení osobního vlastnictví spojené s univerzálním příjmem a systémem společnosti, který se pracovně nazývá “Život jako služba” (Life as a Service – LaaS).

Osobní vlastnictví začalo potichu a nenápadně mizet, hudbu, filmy a software už nevlastníte, jenom si předplácíte

První vlaštovky již přiletěly. Společnosti prodávající software už nenabízí programy jako koncové produkty, za které jednou zaplatíte a hotovo, je to vaše. Nově totiž nabízí ty samé programy jako službu, za kterou ročně platíte mnohem nižší peníze, ale platíte trvale každý rok, tedy pořád dokola, rok co rok. Tomuto modelu se říká Product as a Service (PaaS), tedy produkt jako služba a výrobci dává jistotu trvalého a udržitelného příjmu. Tento model ale znamená, že produkt nikdy není a nebude váš, prostě si ho jenom budete rentovat, tedy pronajímat. Dalším příkladem jsou Netflix, Amazon Prime, HBO GO, Apple TV+ a další streamovací služby.

Pamatujete na éru, kdy jste si kupovali filmy do svého osobního vlastnictví na DVD nosičích? A pamatujete, když jste si do osobního vlastnictví kupovali gramofonové desky, kazety a cédéčka s hudbou? Tohle všechno je dávno pryč, protože dnes si filmy a hudbu nekupujete, ale pouze rentujete, půjčujete, měsíčně platíte přijatelný poplatek a filmy a hudbu máte jako službu. Už nikdy nebudou vaše, ve vašem vlastnictví, budete k nim mít přístup jen formou předplatného jako služby. Soukromé vlastnictví programů, softwaru, hudby a filmů tak najednou začíná končit. A lidé si toho pomalu ani nevšimnou, že už věc nevlastní, že si ji předplácí jako službu.

Streamovací služby

Klaus Schwab ve své knize o tom hovoří jako o paradigmatu zbytnosti osobního vlastnictví. Lidé nepotřebují něco vlastnit, pokud si to snadno a levně mohou předplatit. Tento model má být v rámci Velkého resetu uplatněn na celou západní společnost a na celý život člověka ve společnosti, kde člověk nebude mít potřebu něco vlastnit, ale bude si to předplácet jako službu. Tento model placení za software, filmy a hudbu se má rozšířit na osobní přepravu, lidé si budou předplácet jízdy, elektrické automobily, nebudou je vlastnit, ale předplatí si elektrické auto na měsíc, anebo na týden, případně pouze na den.

Nebudou ale nikdy auto vlastnit. A to samé s bydlením. Lidé nebudou vlastnit nemovitosti, ale budou si ji předplácet jako Netflix, prostě v rámci předplatného. Budou mít peníze na předplatné na bydlení, ale nebudou nikdy mít peníze na zakoupení nemovitosti do osobního vlastnictví, protože nebudou schopni si majetek daňově udržet. Veškeré osobní vlastnictví se přesune do rukou globalistů, do rukou bank a nadnárodních korporací, které slouží jako fíkové listí těchto nadnárodních sionistických bank. Elektrická auta, nájemní byty, nájemní domy, elektrické vlaky, infrastruktura. Všechno budou vlastnit jen nadnárodní korporace. A co bude výsledkem?

Život jako služba, ve kterém nebudete nikdy nic mít ve svém osobním vlastnictví… a za to dostanete základní nepodmíněný příjem

Výsledkem bude Life as a Service, kdy člověk od narození do smrti nebude nic vlastnit, bude si pouze předplácet služby a produkty. A když si předplácíte, moc peněz to nestojí. Stojí to přesně jen tolik, kolik si budete moci dovolit zaplatit ze svého nepodmíněného příjmu, protože práce pro vás postupem času už nikde nebude, v rámci 4. průmyslové revoluce většinu pracovních míst postupně nahradí autonomní systémy.

Lidé tak budou na nepodmíněném příjmu, který ale zdrojově z něčeho musí být pokrýván. A to bude z čeho? No přece z jediného soukromého vlastnictví, které prokazatelně bude v soukromých rukách a prokazatelně bude výdělečné, a to jsou byty a domy, na které bude uvalena efektivní daň z tržní ceny nemovitosti. Pouze skupina bohatých lidí a nadnárodních korporací si bude moci dovolit platit tyto efektivní daně, přičemž právě z nich budou financovány účty nepodmíněného příjmu.

Velký reset jede plně pod kontrolou systémových světových bank

Lidé výměnou za to, že nikdy v životě nebudou nic fyzicky vlastnit, dostanou jako odstupné a držhubné právě ten nepodmíněný příjem. To je celé tajemství Velkého resetu. Jedině tak lze vyrovnat tzv. finanční rovnici nerovnosti příjmů a výdajů ve společnosti, kde už drtivá většina lidí si za celý život nevydělá dostatek peněz nejen na svůj důchod, ale ani na své potřeby v produktivním věku. A aby se ekonomická rovnice nezhroutila, je potřeba odstranit aktiva na straně obyvatelstva a přesunout je na stranu pasiv celé společnosti.

Lidé budou žít život bez majetku, bez osobního vlastnictví a budou si uspokojování svých životních potřeb pronajímat namísto kupování, resp. předplácet namísto nakupování do trvalého vlastnictví. Tím pádem ve společnosti zůstanou zdroje, které půjde na straně pasiv redistribuovat jako nepodmíněný příjem, který umožní lidem poplatit své předplacené služby, od těch filmů, softwaru a hudby, až po auta a bydlení.

Nepodmíněný příjem je rubovou stranou zrušení osobního vlastnictví, finanční rovnice musí být vyvážená na straně aktiv a pasiv. V tomto můžeme Schwabovi věřit

Všichni budou mít něco málo, rozuměj nepodmíněný příjem, ale nikdo nebude mít nic ve svém vlastnictví. Budete muset být 100% poslušný po celý svůj život, protože když jenom na okamžik uhnete a začnete dělat problémy, režim vám zablokuje elektronicky platební kartu na účtu s nepodmíněným příjmem, zablokuje vám nějaké vybrané služby, třeba na 24 hodin, nebo na 7 dní.

Když nebudete nic nikdy vlastnit, vše budete mít pronajaté, tak nadnárodní korporace vás budou moci kdykoliv odpojit a odstřihnout, jako už jsme viděli v USA, když odstřihli na Facebooku a na Twitteru Donalda Trumpa, nebo když Amazon odstřihl sociální síť Parler. Jakmile nic nevlastníte, jenom si to od někoho s jeho svolením předplácíte, stáváte se nevolníkem v éře neofeudalismu. Zrušením osobního vlastnictví se tak vyřeší neřešitelná důchodová reforma a narůstající výdaje v sociální oblasti spolu s indukcí chudoby. Globalisté to mají dokonale vymyšlené. Všechno to mají promyšlené do posledního detailu.

Veškeré majetky se postupně přesunou do rukou bank a korporací ovládaných bankami

A v rámci eugeniky je západní společnost už vařená, je jedlá a připravená nechat se zbavit svobody pohybu, peněžní hotovosti, osobního vlastnictví a postupně i vlastního života, který se stane jen něčím produktem poskytovaným na bázi nepodmíněného příjmu jako nevolník předplácející si penzum životních potřeb. Kdykoliv někdo začne mluvit o nepodmíněném příjmu, automaticky tím hovoří o konci osobního vlastnictví, i když narovinu vám to nikdo z politiků neřekne.

Ovšem stačí se podívat do plánů a do výroků lidí jako je Klaus Schwab, který hovoří o tom, že pokud vše půjde dobře, všechny daně (z vlastnictví a příjmů) budou zrušeny a v roce 2040 zůstane jen jediná daň, efektivní daň z nemovitosti a z její tržní ceny, která postupně povede k přesunu nemovitostí do rukou národních a nadnárodních korporací.

Zdroj: https://aeronet.cz/news/pirati-hledaji-cesty-pro-zavedeni-nepodmineneho-univerzalniho-prijmu-v-cr-a-jednim-z-moznych-zdroju-jeho-financovani-je-zdaneni-nemovitosti-okolo-1-z-trzni-ceny-nemovitosti-rocne/