Záhadná kaple v Porta Coeli rozpečetěna! To nevěstí nic dobrého…:-(


Včera, v pátek, 30. dubna (na „čarodějnice“), byl po 23 hodině zveřejněn článek níže.

Je o odkrytí do té doby údajně nikomu známé kaple v předůležitém, stále funkčním klášteře cisterciaček Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova.

V článku je zdůrazněno mnoho otazníků nad touto zapomenutou kaplí z 13. století. Nebo ještě starší? Byla tato kaple naopak na místě dnešního kláštera původně, ještě před samotným vznikem kláštera, který vznikl roku 1230 založením manželky Přemysla Otakara I. Konstancie?

Velkou neznámou je vznik i zánik této kaple a nález kosterních pozůstatků.

Podívejme se na to jinak. Podle našich zpráv jde žel o černou kapli 😦 Pak se tím i vysvětluje nález lidských ostatků. I střepů keramiky ze 13. století.

Ano, údajně se tam měly dít lidské oběti 😦

Atuální kámen úrazu je, že taková zřejmě černá kaple byla znovu v těchto dnech rozpečetěna!

Černá (obětní!) kaple! v Porta Coeli! V Bráně nebes!

Co to vyvolá??

ms

V Bráně nebes u Tišnova našli záhadnou kapli

Včera 23:23 – Předklášteří Vladimír KlepáčPrávo

I místa zdánlivě dobře známá mohou ukrývat mnohé záhady a tajemství. Příkladem je slavný monumentální klášter sester cisterciaček Porta Coeli (Brána nebes) v Předklášteří u Tišnova. Archeologové tam při záchranném výzkumu v okolí chrámu Nanebevzetí Panny Marie našli základy středověké kaple, o níž nikdo neměl ani ponětí.

Letecký pohled na klášter

Letecký pohled na klášter Foto: Archaia Brno, Právo

Postavena byla zřejmě ve třináctém století. Neví se, proč zhruba o dvě století později zanikla. Vlastně se o ní neví vůbec nic.

O kapli se nic neví

„Jde o čerstvý nález. Byla pro nás velkým překvapením. V historické literatuře jsme k ní nenašli vůbec nic,“ řekl Právu Pavel Staněk ze společnosti Archaia, který výzkum vedl. Porta Coeli patří k nejslavnějším a k architektonicky nejvýznamnějším klášterním komplexům na Moravě. Kaple byla objevena v souvislosti s připravovanou úpravou okolí chrámu.

Při výzkumech v takovýchto komplexech se vždy najde něco zajímavého, ale že by přímo pod dlažbou byly ucelené základy objektu, to se nestává. Kaple byla přes osm metrů dlouhá a téměř šest metrů široká. Neví se, kterému ze světců byla zasvěcena. Přiléhala k chrámu v místě presbytáře. Zřejmě někdy v patnáctém století byl oltář v chrámu upravený.

„Možná se tím vnitřní dispozice uvnitř změnila natolik, že se kaple stala špatně přístupnou a v podstatě nepotřebnou. Možná si řeklo tehdejší vedení kláštera, že bude efektivnější přístěnek strhnout než jej po stavební stránce udržovat,“ vysvětlil archeolog.

Našli i lidskou kostru

Pod jižní polovinou kaple se nacházely hlinité uloženiny, které obsahovaly keramiku ze 13. století, kdy zřejmě vznikla. Uvnitř kaple se našel hrob z 15. až 16. století. S objektem samotným zřejmě vůbec nesouvisel. Pravděpodobně jde jen o kosterní pozůstatky nebožtíka, který byl na tomto místě pohřbený mnoho let po zrušení kaple. Přestože teoretické vysvětlení toho, co vedlo k jejímu zrušení, existuje, nad netradičním nálezem stále visí četné otazníky.

Cisterciácké opatství Porta Coeli je jediným fungujícím ženským cisterciáckým klášterem v Česku. Areál s románskogotickým chrámem Nanebevzetí Panny Marie je od roku 2010 národní kulturní památkou. Tradice kláštera sahá až do roku 1230, první písemná zmínka pochází z roku 1233.

Klášter zrušil svým patentem Josef II., jeho činnost byla ale v roce 1901 obnovena po více než sto letech. Řádu byl po nástupu komunismu státem majetek zabaven, po roce 1989 mu byl ale klášter vrácen.

Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/v-brane-nebes-u-tisnova-nasli-zahadnou-kapli-40358519