MOJE DETI BUDÚ MAŤ NA ČELE ZNAMENIE KRÍŽA


Není k dispozici žádný popis fotky.

Laudetur Iesus Christus.

MOJE DETI BUDÚ MAŤ NA ČELE ZNAMENIE KRÍŽA.

Carbonia 27.04.2021

Moje deti budú mať na čele znamenie kríža.

S vrúcnou láskou očakávam všetkých vás, ktorí Mi dodávate útechu. Som ubolený z tohto neverného Ľudstva, zbaveného zdravého úsudku, oddaného zlu. Som sklamaný z Mojich zasvätených, oni Mi mali slúžiť v absolútnej vernosti, namiesto toho sa Mi otáčajú chrbtom kvôli mizernému kúsku striebra. Som sklamaný zo všetkých tých synov, ktorí Ma už viac nemilujú, pretože sa stali služobníkmi Lucifera.

Dnes vo vás vidím, ó ľudia, znamenie Šelmy, vidím vás oddaných jemu, … Zlu!

Synovia lásky, ó vy, ktorí Ma utešujete, keď Ma voláte Otcom, v pravde vám hovorím: Sú vopred určení rytieri Môjho Neba, vojsko je pripravené na útok. Neminú cieľ proti nepriateľovi, Ja Boh budem v nich a zasiahnem na smrť služobníkov Satana.

Objímte Sväté Evanjelium, ó ľudia, dychtite po Božích veciach, … zrieknite sa Satana, … jeho zvádzaní. Búrka bude o chvíľku nad vami, ó ľudia, nikto, kto nie je vo Mne označený, nebude mať úniku. Moja Pečať je v Mojej Najsvätejšej krvi.

Moje deti budú mať na čele znamenie kríža, … žiadne z nich nezahynie,všetky vo Mne zvíťazia. Ja Som ten, ktorý Som, Som Otec, Syn a Duch Svätý, v jednej podstate, odlišnej, ale rovnakej. Ja som Boh Lásky, Stvoriteľ, váš Spasiteľ.

Pri svojom ďalšom zásahu prichádzam, aby som vyslobodil svoj ľud z otroctva Satana, ktorého uväzním v putách, … Moje sväté ruky budú jeho reťazami na večnosť, … nikdy sa nebude môcť oslobodiť!

Ja Som, ó ľudia, JA SOM! Vyslovujte Moje sväté Meno so silou, buďte odvážni, buďte pravými Kristovými vojakmi.

Bojujte spolu s Máriou, Najsvätejšou Pannou, Ježišovou Matkou a vašou Matkou, so svätým ružencom: „ vyprosujte milosť pre toto ľudstvo stratené v hriechu“.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa bez prestania, Nebo zasiahne z nenazdania a pre tých, ktorí sa neobrátia, bude plač a škrípanie zubami.

Dopredu, deti Svetla, toto je hodina vášho vykúpenia, … Ajhľa Ja prichádzam!

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.

Zdroj: https://www.facebook.com/peter.verny.96