Prosíme, pomůžete nám s touto mariánskou misí i tentokrát? Máme alarm :-(


Vážení čtenáři, modlitebníci, podporovatelé,

obracíme se na vás, takto mimo naše pravidelné Rekapitulace.

Zítra si máme jet vyzvednout jedno z našich stěžejních misijních aut po opravě. Stále nám k tomu chybí 20 000 korun, protože tentokrát tato oprava byla drahá. Jak víte, Boží nepřátelé nám často rozbíjejí auta, právě proto, aby ještě zvýšili naše už i tak vysoké finanční výdaje na tuto mariánskou misi.

Prosíme vás, pomozte nám, i tentokrát. Duše jednoho z nás, z našeho interního týmu, je tím v ohrožení. 😦

Modlete se, prosím, za nás, a pokud trochu můžete, pomozte nám i finančním příspěvkem, abychom mohli tuto částku ještě 20 000 korun dát dohromady.

Děkujeme vám všem, kteří nám pomáháte

Čísla účtů pro vaši finanční pomoc jsou:

670100-2215221088/6210 (mBank)

1690137016/3030 (AirBank)

( – v případě zahraniční platby u AirBank: IBAN: CZ27 3030 0000 0016 9013 7016, SWIFT: AIRACZPP)

Děkujeme vám všem, kteří naši prosbu vyslyšíte a svým finančním příspěvkem na některý z výše uvedených účtů umožníte co nejrychlejší dokončení rozdělané práce

SVATÉ PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS!

S nadějí se modlíme

Pán Ježíš žehnej vás a vaše rodiny +++

Vaše Mariánské společenství

Neposkvrněné Srdce Panny Marie,, PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, Svatý Josefe, svatý Petře a Pavle, svatá Anežko Česká, svatý Cyrile a Metoději a jejich druhové, svatí Archandělé Michaeli, Rafaeli a Gabrieli, svatý Václave, svatá Anetko, svatá Theodoriko, svatý Augustine, svatá Kateřino, blahoslavený Karle, svatý Mikuláši, svatý Václave, svatá Anežko, svatá Zdislavo, svatý Jene Nepomucký, svatá Ludmilo, svatý Tadeáši, svatý Ivane, svatý Hugo, svatá Hildegardo z Bingen, svatá Balbíno, svatý Mořici a jeho druhové, svatý Atanasie, svatý Eusebie, svatý Klemente, svatý Dominiku, svatý Ivane Rilský, svatá Felicito, svatá Maria Felixo, svatá Juliáno, svatá Filoménko, svatý Antoníne z Padovy, svatý Jeronýme, svatý Judo Tadeáši, svatý Prokope, svatý Alexandře Jeruzalémský, svatý otče Scaletti, svatý otče Farine, svatý otče Michale a všichni naši přímluvci v Nebi, orodujte za nás!