JEŽIŠ Z VÝŠKY SVOJHO NEBA KRIČÍ, SPRAVODLIVOSŤ!


Není k dispozici žádný popis fotky.

Laudetur Iesus Christus.

JEŽIŠ Z VÝŠKY SVOJHO NEBA KRIČÍ, SPRAVODLIVOSŤ!

Carbonia 26.04.2021 – 17.58

Ježiš z výšky svojho Neba kričí, Spravodlivosť! Takto hovorí Pán, Boh zástupov: Ja som Spása, kto verí vo Mňa, bude žiť naveky!

Hodiny vám rýchlo odbíjajú nad vaším životom, ó ľudia. Na čo ešte stále čakáte, aby ste sa obrátili? Komu slúžite? Čo pre seba pripravujete? Cítite, že vaše srdce bije pre lásku? Máte vo svojich myšlienkach túžbu po Nebeských veciach? Cítite v sebe vôňu dobrých vecí? Živíte sa modlitbou? Postíte od svetských vecí? Pripravujete svoju dušu na spásu?

Varujem toto Ľudstvo, že všetko sa už končí!Tento svet zmení svoj vzhľad, nepokoje budú veľké, „ak“ sa človek nevráti ku Mne, svojmu Bohu, Stvoriteľovi.

V pravde, vám hovorím, ó ľudia: Veľký deň je blízko, pripravte sa, ak chcete byť spasení, … vyznajte svoje hriechy a zachovajte sa čistí. Ježiš z výšky svojho Neba volá po Spravodlivosti! Táto generácia prekročila všetky hranice, zlo pokračuje vo veľkom. Satan trénuje zlu tých, ktorí sa stali ľahkými obeťami jeho pazúrov.

Pravda je pošliapaná! Človek, je už oddaný Luciferovi, je označený v smrti, plazí sa u jeho nôh, nemá viac už intelekt, je slepý, nevidí ďalej, než na koniec svojho nosa, blúdi ako zombie, zbavený vedomia, otvorene bojuje proti svojmu Stvoriteľovi.

Vychrlím Môj hnev na toto Ľudstvo, vyhladím bezbožných a pozdvihnem spravodlivých ku Mne. Nech si človek uvedomí svoju nevedomosť o veciach Božích.

Ľudský rod sa degradoval k Satanovi, stal sa ochotným, počúvať jeho príkazy, … Už nemôžem čakať, musím zasiahnuť, aby som ukončil toto Satanovo prekliatie, musím zachrániť svoj ľud.

Radostne Ma očakávajte, ó, vy verní vášmu Bohu Láske, nech vaše srdce už viac netrpí, radujte sa, pretože osloboditeľ je už pri vás. Vzbudím jeden nový rod, generáciu svätú vo Mne, bude rásť vo Mne výhonok, Môj nový ľud, Ja ho naučím Božie veci a vložím ho, aby viedol národy. Prekvapím svojich nepriateľov, pritlačím ich chrbtom k múru, nebudú nič môcť urobiť nad Mojou mocou.

JA SOM JEDINÝ A PRAVÝ BOH!

IBA JEDINÝ BOH!

NIET INÉHO BOHA, NADO MŇA!J

A SOM!

Napojím Môj ľud z Môjho kalicha, oblažím ich Mnou, … JA SOM!

Ajhľa, tu som, ó Môj ľud, Môj milovaný ľud! Hľa, váš Boh zasahuje, aby vám priniesol krásu a radosť: … buďte pripravení, so sandálmi na nohách, opásanými bokmi a s palicou v ruke. Nikto nepozná deň, ani hodinu, Môj zásah príde z nenazdania!

Takto hovorí Pán, Boh Légií.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.

Zdroj: https://www.facebook.com/peter.verny.96