Pouhý krok od války…:-( Prosíme, pomozte nám být včas hotovi se stavbou našich útulků posledního času, již brzy je všechny obydlíte! Rekapitulace činnosti Mariánského společenství


Vážení čtenáři, modlitebníci, podporovatelé, přátelé.

Vše nasvědčuje tomu, že jdeme (nevyhnutelně) vstříct válce. 😦

V Evropě!

Tak nás aktuálně připravuje poselství zbytku, zde: http://poselstvi-zbytku.org/ , mediální zprávy (aspoň ty střípky informací, které se tam donesou), stejně jako nám daná poselství: https://petrabostlova.wordpress.com/2021/04/25/nase-poutni-cesta-svateho-vojtecha/

Válka je nevyhnutelná, váleční štváči jedou na plné obrátky, a naše národní tragédie, aktivně válečně štve i Česká republika!

Našeho přirozeného spojence. Rusko! 😦

Je přece známo, že snem globalistů je, aby Slovani vybili Slovany! Postavit Slovany proti sobě.

A přesně to oni dělají.

Není tak vůbec daleko doba, kdy se, v proudech, pohrnete do našich útulků posledního času. Protože bomby vybombardují vaše domovy, vaše obce, vaše města. 😦

Také už jsem připomínala, jak Panna Maria před několika týdny nám právě toto řekla, jak velké množství lidí už brzy bude proudit do našich útulků posledního času. Velké zástupy.

Minule jsem zveřejnila:

Bratr Sebastian, sestra Markétka a já jsme, beze změny, stále na útulku posledního času svatého Augustina a svaté Kateřiny. Jak víte, horečnatě pracujeme na stavbě, nyní aktuálně na druhém štítu domu! Stavěli jsme věnec, vyměnili ztrouchnivělé trámy a pokračujeme dnes ve stavění věnce, který doděláme. Poté příjde nařadu již samotná stavba štítu. Mezitím vystavíme věnec také na první štít a pojedeme stavbu nahoru. Dnes jsme objednali na oba štíty: jedno francouzské okno za 2 000 korun a druhé vyjde na cca. 1 500 korun. Na benzín pro jejich vyzvednutí to bude tak 500 korun. Hydroizolace, kterou nezbytně budeme potřebovat na stavbu už zítra, bude za cca. 2 000 korun. 2 000 korun glazura na prkna. Další cement za cca. 2 000 korun. Písek za cca. 2 000 korun. Další porobetonové cihly za cca. 3 000 korun. (Další výdaje na misi přicházejí postupně.)

Právě jsem se dozvěděla, že je hotová oprava našeho stěžejního misijního auta, které si máme tímto jet vyzvednout, je to vysoká částka za opravu, celkem 25 000 korun. 😦

Prosíme vás, pomozte nám i s těmito misijními výdaji, modlete se za nás a pokud trochu můžete, přispějte finančním příspěvkem na níže uvedený účet.

Prosíme vás, zůstaňte nám, naší práci – misi, nakloněni i nadále, bez vás, vaší modlitební a finanční pomoci, nemůžeme dokončit toto důležité mariánské dílo. Teď, kdy už mnozí z vás nás vyhledáváte, naši pomoc a přicházíte, a budete přicházet, i s vašimi rodinami, ve stále větším počtu, abyste našli bezpečí v našich útulcích posledního času, kvůli státem vynucenému plošnému ďábelskému testování, očkování, čipování, pronásledování, epidemii, ztrátě přístřeší, popadání ekonomického systému, válce, pouličnímu násilí apod. Jde to všechno, jak sami vidíte, hrozně rychle…

Prosíme vás, napněme všichni společně síly, teď, když už to očividně začalo…, tuto mariánskou misi musíme dovést do zdárného konce. Mnoho duší i životů na ní závisí. (I těch vašich.) Prosíme, pomozte

Čísla účtů pro vaši finanční pomoc na výše zmíněné účely této mariánské mise jsou:

670100-2215221088/6210 (mBank)

1690137016/3030 (AirBank)

( – v případě zahraniční platby u AirBank: IBAN: CZ27 3030 0000 0016 9013 7016, SWIFT: AIRACZPP)

Děkujeme vám všem, kteří naši prosbu vyslyšíte a svým finančním příspěvkem na některý z výše uvedených účtů umožníte co nejrychlejší dokončení rozdělané práce

SVATÉ PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS!

Děkujeme vám všem, kteří pomáháte!

Prosíme o vaši modlitby. Děkujeme

S nadějí se modlíme

Pán Ježíš žehnej vás a vaše rodiny +++

Vaše Mariánské společenství

Neposkvrněné Srdce Panny Marie,, PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, Svatý Josefe, svatý Petře a Pavle, svatá Anežko Česká, svatý Cyrile a Metoději a jejich druhové, svatí Archandělé Michaeli, Rafaeli a Gabrieli, svatý Václave, svatá Anetko, svatá Theodoriko, svatý Augustine, svatá Kateřino, blahoslavený Karle, svatý Mikuláši, svatý Václave, svatá Anežko, svatá Zdislavo, svatý Jene Nepomucký, svatá Ludmilo, svatý Tadeáši, svatý Ivane, svatý Hugo, svatá Hildegardo z Bingen, svatá Balbíno, svatý Mořici a jeho druhové, svatý Atanasie, svatý Eusebie, svatý Klemente, svatý Dominiku, svatý Ivane Rilský, svatá Felicito, svatá Maria Felixo, svatá Juliáno, svatá Filoménko, svatý Antoníne z Padovy, svatý Jeronýme, svatý Judo Tadeáši, svatý Prokope, svatý Alexandře Jeruzalémský, svatý otče Scaletti, svatý otče Farine, svatý otče Michale a všichni naši přímluvci v Nebi, orodujte za nás!

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210419_174635-1.jpg.
Obnovený obraz Neposkvrněného Srdce Panny Marie na útulku svatého Augustina a svaté Kateřiny