POSTAVTE SA NA STRANU NEBA, Ó ĽUDIA! AK STE NIKDY VO MŇA NEVERILI, DOBRE! … TERAZ JE TEN ČAS TO UROBIŤ! ZACHRÁŇTE SA, Ó ĽUDIA, … ZACHRÁŇTE SA!


Není k dispozici žádný popis fotky.

Laudetur Iesus Christus.

POSTAVTE SA NA STRANU NEBA, Ó ĽUDIA! AK STE NIKDY VO MŇA NEVERILI, DOBRE! … TERAZ JE TEN ČAS TO UROBIŤ! ZACHRÁŇTE SA, Ó ĽUDIA, … ZACHRÁŇTE SA!

Carbonia 22.04.2021

Postavte sa na stranu Neba, ó ľudia! Ak ste nikdy vo Mňa neverili, Dobre! … Teraz je ten čas to urobiť!

ZACHRÁŇTE SA, Ó ĽUDIA, … ZACHRÁŇTE SA! Boh Otec, Všemohúci Jahve, pozerá na svoj ľud, ktorý sa poddáva zomrieť v Satanovom otroctve. Ľud Môj, neverný ľud, prečo sa nekajáš a nevrátiš k tvojmu Stvoriteľovi? Chceš zahynúť pošliapaný ako červ, alebo chceš byť víťazným Božím vojakom? Dal som ti zbrane na boj proti tejto pekelnej situácii, ale ty, Môj milovaný nevďačný ľud, Ma nepočúvaš, vyberáš si bičovanie diabla, viac, ako nasledovanie Mojich výziev. Ak nepovstaneš teraz, nebudeš to už môcť viac urobiť, tvoje otroctvo bude nezvratné.

Vpred! … naber odvahu, ó človeče, príď slúžiť tvojmu Bohu, tvojmu Stvoriteľovi, odmietni Satana, otvor svoje srdce tvojmu Stvoriteľovi, aby ťa On zocelil v Sebe a dal ti silu a víťazstvo.

Moje milované deti, nenasledujete Môj Hlas, ste arogantní, zbavení každého citu ku Mne, vášmu Bohu Láske, snívate o slobode, ale takýmto krokom ju nikdy nedosiahnete!

Skláňate hlavu pred Beštiou! Hráte jej hru! Ste úbohí, oklamaní! Pijete z jej kalicha!

Stačí, deti Moje, stačí! Otvorte vaše oči, povedzte nie tejto zlovestnej diktatúre, je to Satan, ktorý sa s vami zahráva, ktorý vás chce k sebe pripútať vo svojom prekliatom pekle.

Verte Mojim výzvam, obráťte sa! Vráťte sa ku Mne rýchlo! Deti Moje, nezostáva vám veľa času, lano sa chystá pretrhnúť, všetko bude zničené , … ak Ma nebudete počúvať, skončíte priamo v pekle: túžite azda po tomto? Pripravujete si rovnú cestu, aby ste tam padli!

Archanjel Michael je pripravený zasiahnuť s Mojou Nebeskou armádou v záverečnom boji. Postavte sa na stranu Neba, ó ľudia, ak ste vo Mňa nikdy neverili, dobre! … teraz je ten čas to urobiť!

ZACHRÁŇTE SA, Ó ĽUDIA, … ZACHRÁŇTE SA!

Ešte ani poriadne nezaznie hlas rohu, vezmem všetky Moje deti do Mojich úkrytov, kde nájdu všetku útechu, ďaleko od ničenia, ktoré príde na Zem. Hodina temnoty je už nad týmto Ľudstvom, ktoré sa ešte nekajá, hynie pod zásahmi smrteľného kosáka neohrozené a stále ešte verí v človeka a vo vedu … A NIE VO MŇA, BOHA STVORITEĽA!

Horšie pre toho, ktorý Ma nepočúval, pretože Ja ho nebudem môcť zachrániť, jeho potrava, bol jed Smrti : … vo svojej slobodnej vôli sa rozhodol radšej zomrieť než žiť.

Miserum est! … Zbohom! Moje deti, ó vy, ktorí ste vo Mňa uverili, ktorí ste Mi slúžili vo vernosti a láske, budete čoskoro vyzdvihnutí ku Mne a budete sa zo Mňa tešiť po celú večnosť. Amen.

Zdroj: https://www.facebook.com/peter.verny.96