Přikročili jsme ke stavbě štítů na útulku posledního času. Obrovsky spěcháme! Prosíme, pomozte nám být hotovi včas. Rekapitulace činnosti Mariánského společenství za poslední dny


Vážení čtenáři, modlitebníci, podporovatelé, přátelé,

situace je vážná, o to víc, že na přímé provokaci Ruska se aktivně, už nějaký ten den, otevřeně podílí přímo i Česká republika!

Ta vyhazuje ruské diplomaty, jednoho za druhým!

Vždyť už taky ruský prezident Putin jal se hlásit, že odveta za provokace Ruska bude rychlá a tvrdá!

Už je na bíledni, že bude vojenská : -(

Můžeme se už jen dohadovat, jaké rychlé zbraně prezident Putin použije a zda to už teď budou i jaderné . 😦

Mohou to být i hypersonické, elektromagnetické. Při jejich použití všechno živé rázem hyne 😦 (Podobně jako po jaderných.)

Minule jsem zveřejnila:

Bratr Sebastian, sestra Markétka a já jsme stále na útulku posledního času svatého Augustina a svaté Kateřiny. V úterý jsme tedy začali práci popsanou v minulé Rekapitulaci, viz výše. V pondělí jsme dokončili připravy na stavbu prvního spadlého štítu a udělali hromadný nákup potřebného stavebního materiálu – a v úterý se začalo, naostro! V úterý tak s námi, podle domluvy, pracovali dva najatí stavební pomocníci. Ukázalo se ale, že tuto stavbu máme dělat, za stávajících podmínek, už jen uvnitř Mariánského společenství, tak od středy (včerejška) pokračujeme už jen ve třech! Bratr Sebastian, sestra Markétka a já. Sestra Markétka stála celý den u míchačky a míchala beton, bratr Sebastian ho vyvážel a rovnou lil na podlahu/strop a já dělala zásobovače a od odpoledne vyrovnávala u míchačky pomalu ubývající síly sestry Markétky. Byla to pořádná fuška! Končili jsme až pozdě večer.

Dnes rozebíráme druhý štít, který se musí postavit znovu. Musíme počkat, až betony podlahy prvního štítu zatvrdnou a bratr Sebastian bude moci položit závěrečnou vrstvu. Po rozbourání tohoto druhého štítu začneme ho stavět a zatím betony prvního štítu zatvrdnou a budeme moci vztyčit první štít. To je náš plán. prosíme o vaše modlitby.

Na stavbu tohoto druhého štítu musíme koupit cihly (porobetonové kvádry, které už máme, zřejmě nevystačí na dva celé štíty, zřejmě je budeme střídat s cihlami na obou štítech), zatím za cca. 7 000 korun. Železo za 2 000 korun, lepidlo za cca. 3 000 korun (budeme ho střídat s maltou). Hydroizolaci za cca. 1 000 korun. Na fakturu, kterou teprve zbývá zaplatit, jsme na stavbu pořídili štěrk a písek za cca. 6 000 korun a ještě další cement za 1 000 korun. (Další výdaje přicházejí postupně.)

V Praze na opravy aut posledního času a autodíly s příslušenstvím to dělá už přes 10 000 korun, které musíme bezprostředně zaplatit.

Protože jsme v pondělí všechno vydali na koupi stavebního materiálu na štíty, zbývá zaplatit bankovní splátku za 9 000 korun a další splátku za 4 000 korun. Moc to hoří. Za energie na útulky přes 2 000 korun.

Prosíme vás, pomote nám s těmito výdaji. Nesmíme mít ani minutu prostojů, platí stále, že se stavbou obou štítů a podlahy musíme být hotovi do konce dubna! (Jinak hrozí obrovský malér.)

Již velmi brzy, jak víme ze zjevení Panny Marie, do našich útulků posledního času začnou proudit velké zástupy potřebných lidí. Musíme být na to našimi ubytovacími kapacitami připraveni. A právě proto tato stavba. A tak rychle!

Prosíme vás, zůstaňte nám, naší práci – misi, nakloněni i nadále, bez vás, vaší modlitební a finanční pomoci, nemůžeme dokončit toto důležité mariánské dílo. Teď, kdy už mnozí z vás nás vyhledáváte, naši pomoc a přicházíte, a budete přicházet, i s vašimi rodinami, ve stále větším počtu, abyste našli bezpečí v našich útulcích posledního času, kvůli státem vynucenému plošnému ďábelskému testování, očkování, čipování, pronásledování, epidemii, ztrátě přístřeší, popadání ekonomického systému, válce, pouličnímu násilí apod. Jde to všechno, jak sami vidíte, hrozně rychle…

Prosíme vás, napněme všichni společně síly, teď, když už to očividně začalo…, tuto mariánskou misi musíme dovést do zdárného konce. Mnoho duší i životů na ní závisí. (I těch vašich.) Prosíme, pomozte

Čísla účtů pro vaši finanční pomoc na výše zmíněné účely této mariánské mise jsou:

670100-2215221088/6210 (mBank)

1690137016/3030 (AirBank)

( – v případě zahraniční platby u AirBank: IBAN: CZ27 3030 0000 0016 9013 7016, SWIFT: AIRACZPP)

Děkujeme vám všem, kteří naši prosbu vyslyšíte a svým finančním příspěvkem na některý z výše uvedených účtů umožníte co nejrychlejší dokončení rozdělané práce

SVATÉ PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS!

Děkujeme vám všem, kteří pomáháte!

Prosíme o vaši modlitby. Děkujeme

S nadějí se modlíme

Pán Ježíš žehnej vás a vaše rodiny +++

Vaše Mariánské společenství

Neposkvrněné Srdce Panny Marie,, PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, Svatý Josefe, svatý Petře a Pavle, svatá Anežko Česká, svatý Cyrile a Metoději a jejich druhové, svatí Archandělé Michaeli, Rafaeli a Gabrieli, svatý Václave, svatá Anetko, svatá Theodoriko, svatý Augustine, svatá Kateřino, blahoslavený Karle, svatý Mikuláši, svatý Václave, svatá Anežko, svatá Zdislavo, svatý Jene Nepomucký, svatá Ludmilo, svatý Tadeáši, svatý Ivane, svatý Hugo, svatá Hildegardo z Bingen, svatá Balbíno, svatý Mořici a jeho druhové, svatý Atanasie, svatý Eusebie, svatý Klemente, svatý Dominiku, svatý Ivane Rilský, svatá Felicito, svatá Maria Felixo, svatá Juliáno, svatá Filoménko, svatý Antoníne z Padovy, svatý Jeronýme, svatý Judo Tadeáši, svatý Prokope, svatý Alexandře Jeruzalémský, svatý otče Scaletti, svatý otče Farine, svatý otče Michale a všichni naši přímluvci v Nebi, orodujte za nás!

Obraz Neposkvrněného Srdce Panny Marie, který jsme obnovili na útulku svatého Augustina a svaté Kateřiny