Môj Pán hovorí pre tých, ktorí sa k nemu neobrátia….BUDETE ZOTROČENÍ!


Není k dispozici žádný popis fotky.

Laudetur Iesus Christus.

Môj Pán hovorí pre tých, ktorí sa k nemu neobrátia….BUDETE ZOTROČENÍ.

Carbonia 21.04.2021

Budete zotročení. Takto hovorí Pán: Požehnám Môj nový ľud a darujem sa mu, jeho život bude pokračovať v nekonečných krásach Môjho Všetkého.

Zostúpil som z Neba, stal som sa telom v lone Blahoslavenej Panny Márie a daroval som sa vám na Kríži bolesti. Všetko z lásky, z nekonečnej lásky, chcel som vás vytrhnúť z večnej smrti!

Ešte zostúpim, aby som vám daroval slobodu, … a vzal vás zo Satanovho otroctva.

Moje deti, je to veľká bolesť, ktorú v sebe nesie Otec kvôli vašim odmietnutiam, vášmu bytiu vo svete v službe Satanovi; ste mu oddaní, dali ste Ma do kúta, o chvíľu si už viac na Mňa nespomeniete, pretože s pomocou falošných prorokov a zradcov v pozemskej Cirkvi budete presmerovaní k inému evanjeliu, zmenia históriu a budú vás katechizovať k Novému Svetovému Poriadku.

Budete zotročení, uvedení do podmienok veľkej bolesti, budete zmenení vo svojej DNA, stanete sa novým druhom, tým, ktorý vytvoril človek vo svojich pekelných laboratóriách. Skončíte tak, že už viac nebudete môcť ovládať sami seba, pretože budete ovládaní diablom.

Ach, aké nešťastie! Aký koniec pre vás, ó ľudia! … Pre vás, ktorí ste uprednostnili nasledovať boha smrti, odmietajúc Boha Večného Života.

Budete spokojní s vaším rozhodnutím?

NIE! Ale už bude príliš neskoro!

Naliehavo ste povolaní k obráteniu pravého srdca: vráťte sa k vášmu Bohu láske, k vášmu Stvoriteľovi predtým, než bude príliš neskoro.

Zachráňte sa, ó ľudia, veľmi vás milujem a chcem vašu spásu, otvorte oči realite, ktorú žijete, už ste v otroctve, ale nemáte odvahu sa vzbúriť proti systému, bojíte sa, preto skláňate hlavu a všetko akceptujete v nádeji, že sa všetko zastaví, … ale nie je to tak.

Modlite sa, ó ľudia, modlite sa, otvorte svoje srdce Najvyššiemu a volajte k Nemu o pomoc. Miserum est!

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto,Sicut erat in princípio, et nunc, et semper: et in sǽcula sæculórum. Amen.

Zdroj: https://www.facebook.com/peter.verny.96