Satanský misál katolické církve! Včera, na 1. neděli adventní, byl už použit v kostelích! Fůj, to už není nic o křesťanství, nic o katolicismu! Ale o NWO new age sektě, Antikristově nevěstce!! Pán Ježíš v takových kostelích není přítomen, není proměňováno!! Utíkejte pryč z takových kostelů, kde se spojují s antikristovým pomahačem Bergogliem!


Ilustrace nového satanského misálu katolické církve, která opustila Boha a slouží Antikristu!!