Důležitost ochrany Svaté Rodiny pro naše domovy


SVATÁ RODINA | avu-frystak

O.Michel Rodrigue: Posväťte obraz sv. Rodiny na ochranu svojho domova

VIRTUÁLNA DUCHOVNÁ OBNOVA – o. MICHEL RODRIGUE, Kanada

8/2

Potom ma Padre Pio priviedol do očistca. Zistil som, že v očistci je sedem úrovní. Na spodnej úrovni som vidiel duše bité diablom, to bolo ich očisťovanie. Videl som, ako sa duša z tejto úrovne rýchlo dvíha. Bol som ohromený. Stalo sa tak preto, lebo sa za ňu slávila sv. omša. Niektoré duše potrebujú veľa omší, aby rýchlejšie vystúpili do neba, niektoré potrebujú málo a niektoré potrebujú milosť – milosť pochádzajúcu z modlitby, napríklad ruženca alebo korunky Božieho milosrdenstva. Modlitba k Božiemu milosrdenstvu v čase, keď niekto zomiera, dáva zvláštnu milosť, aby sa duša dostala bližšie k nebu.

V očistci mi Páter Pio ukázal veľký priestor so stolom. Sedeli za ním muži. Kukly im zakrývali tvár. Páter Pio sa ma spýtal: „Čo vidíš?“

„Mužov za stolom.“

„Pozri sa znova.“

Tentoraz boli ich kukly preč. Nevidel som ich tváre, ale všimol som si, že niektorí mali na hrudi krížik.

„Čo vidíš teraz?“

„Sú to kňazi, biskupi… pápež.“

„Michel, toto je vôľa Otca. Každý piatok za nich musíte sláviť svätú omšu. Niektorí sú tu už dlho a čakajú na modlitby, pretože sa za nich nik nemodlí. Každý si myslí, že keď kňaz zomrie, ide priamo do neba. Mnohí sú tu opustení. Musíte sa za nich modliť a slúžiť sv. omše.“ Sľúbil som, že tak budem robiť. Potom som si uvedomil, že stôl nie je stôl, ale oltár. Predstavoval kňazov pri obetnom oltári.

Potom ma chcel Páter Pio priviesť nižšie a ja som povedal: „Nie, nechcem tam ísť. Vidím dosť diablov na zemi.“

Dostal som viac poučenia a potom som bol späť vo svojej izbe. Bolo ráno. Videl som východ slnka, ale nebol som unavený ani vyčerpaný. V skutočnosti som sa cítil viac nabitý energiou, ako keď som odchádzal.

Toto je teda opis mojej noci s Pátrom Piom, na ktorú Otec vo svojom posolstve narážal, a ktoré pokračovalo…

„Pamätáš, ako môj evanjelista Matúš napísal z božskej inšpirácie Duchom Svätým, ako sa hviezda zastavila nad miestom, kde ležalo moje Dieťa Ježiš? Bolo to znamenie pre Mudrcov. Dnes je to znamenie pre vás a pre všetkých kresťanov i pre všetky národy.

Svätá rodina je znamením, podľa ktorého sa každá rodina musí formovať sama. Žiadam, aby každá rodina, ktorá dostane túto správu, mala doma zobrazenie Svätej Rodiny. Môže to byť ikona alebo socha Svätej Rodiny alebo trvalé jasličky na hlavnom mieste v domácnosti. Zobrazenie musí požehnať a posvätiť kňaz.“

Obrazy Ježiša a Márie nás upozorňujú, že Jozef a Mária boli veľmi poslušní Pánovi. Táto poslušnosť vychádzala z ich schopnosti počúvať, modliť sa, čítať Božie znamenia a dbať na ne. Pamätajte, že Jozef vo sne poslúchol hlas anjela a Panna Mária prijala anjela pri Zvestovaní. Svojou poslušnosťou boli vybraní pre poslanie Vtelenia Krista, Pána. Takže dnes je Svätá Rodina pre vás znamením: Svätá rodina nikdy neklebetila; boli si navzájom prítomní; nemali mobilný telefón, televízor ani nové auto roka. Nájdeme v nich náš vzor kresťanského rodinného života.

Zobrazenie Svätej Rodiny prinesie požehnanie a mnoho milostí obrátenia každému, kto vstúpi do vášho domu. Musí to však byť v strede vášho domova, na mieste, kde to uvidí každý – nielen na Vianoce alebo na jeden mesiac a potom zabalené v skrini. Musí tam zostať natrvalo a uvidíte, prečo.

Zobrazenie musí byť požehnané a posvätené. Mnoho kňazov v Cirkvi dnes nevie ako žehnať a posvätiť. Bude stačiť jednoduchá modlitba od kňaza. So svätenou vodou alebo požehnaným olejom môže povedať:

„S týmto požehnaným olejom (svätenou vodou) zasväcujem tento obraz Otcovi, Synovi a Duchu Svätému.“

[Keď to o. Michel robil na konferencii, použil exorcizovaný posvätený olej – za studena lisovaný olivový olej, ktorý bol premodlený modlitbou exorcizmu – a dotkol sa hlavy Ježiša, Márie a Jozefa podľa obrazu alebo sochy, ktorú si ľudia priniesli. Požiadal, aby odstránili akýkoľvek plastový kryt alebo vrstvu zakrývajúcu obrázky, aby bolo možné sa ich priamo dotknúť.]

„Tak, ako sa hviezda, ktorou sa nechali viesť Múdri muži, zastavila nad jasličkami, tak trest z oblohy nezasiahne kresťanské rodiny oddané a chránené Svätou Rodinou. Oheň z neba je trestom za hrozný zločin potratov a kultúry smrti, sexuálnu zvrátenosť a nezriadenosť v súvislosti s identitou muža a ženy.“

[V osobnom rozhovore o. Michel povedal: – Jedného dňa mi Pán ukázal tri kométy. Veľká preletela tesne popri Zemi a dva menšie ju zasiahli. Ukázal mi tiež, v inom čase, oheň padajúci z neba.]

Videl som tiež dopad kométy keď som mal jedenásť rokov a znova okolo štrnástich. Ukázal mi asteroid, ktorý akoby svietil. Myslím si, že zapáli kyslík v ovzduší. Preto niektoré posolstvá hovoria o ohni padajúcom z neba. Boh, samozrejme, nemusí používať niečo, čo stvoril, aby spôsobilo oheň. Nemôže to urobiť len tak, aby sa to zdalo? Kométy prídu na koniec Súženia pred tromi dňami temnoty. To spôsobí zemetrasenie a tsunami.

Videl som teda oheň padajúci z neba. Som k vám úprimný. Bolo to naozaj niečo. Ale súčasne som videl, že každý dom oddaný Svätej Rodine a so zobrazením Ježiša, Márie a Jozefa bol zakrytý ochrannou neviditeľnou kupolou. Oheň zastavil Pán a nezasiahol, ani sa nedotkol týchto domov.

Asi pred siedmimi rokmi som spal v malom domove pri pobreží Kalifornie. Dozvedel som sa, že sedem rokov predtým bolo okolo nich všetko zničené vlnami vyvolanými hurikánom. Týždeň predtým, ako sa to stalo, sa zbožní ľudia, ktorí tam bývali, rozhodli zasvätiť svoj domov Panne Márii z Knocku v Írsku. Vlny prišli a zničili tisíce domov a počas ničenia padli elektrické drôty do oceánu a do vody unikol plyn. Elektrina z drôtov zapálila plyn, ktorý horel, takže voda „horela“, voda, oheň vo vode a všetko zhorelo. Ale ich domova sa to nedotklo. Ani ich auta. Boli chránení.

Vojsko prišlo vyčistiť oblasť a uvidelo tento domček, teraz uprostred ničoho. Vošli do domu a videli ľudí, ktorí sedeli za stolom pri jedle. „Čo tu robíte?“
„Zostali sme tu. Boli sme chránení vďaka Panne Márii.“

Vojaci im neverili. Z tejto doby tam zostáva jediný malý domček. Domy okolo neho sú znovu postavené silné a veľké, aby vydržali ďalšiu prírodnú katastrofu. Majitelia malého domčeka však svoj domov nezmenili. „Naším najsilnejším základom je Panna Mária,“ hovoria.

Táto časť je skutočne dôležitá, pretože je spojená s Fatimou, kde sa zjavila Panna Mária. Sľubovala zázrak 13. októbra 1917, preto sa tam zhromaždilo približne 70 000 ľudí. V ten deň silno pršalo. Zem a všetci prítomní boli premočení. Slnko začalo tancovať na oblohe a zrazu sa začalo rútiť k nim. Ľudia si mysleli, že je koniec sveta, a začali nahlas vyznávať svoje hriechy. V tom okamihu sa stali tri veci, ako informovali novinári v novinách. Najprv boli všetci okamžite suchí, akoby sa ich voda a blato nikdy nedotkli. Po druhé, lupene ruží padali z neba a zmizli, keď sa ich dotkli natiahnuté ruky ľudí. Po tretie, keď sa slnko vrátilo na svoje miesto, na oblohe sa zjavila Svätá Rodina. Zdalo sa, akoby Svätá Rodina zastavila slnko, aby sa nedostalo na Zem.

Svätá Rodina bude chrániť Zem. Prečo je to tak? Pretože Svätá Rodina zažila život na Zemi. Nebo má svojich anjelov. Zem má Svätú Rodinu a svätých.

„Moje deti hľadajú hriechy zvrátenosti viac ako večný život. Nárast rúhania a prenasledovania mojich spravodlivých ma uráža.“

Ľudia hľadajú na internete; hľadajú v kluboch; hľadajú všade, aby uspokojili svoje chúťky a nezriadené vášne. Vidím nevyznaný hriech u ľudí, ktorý ich robí chorými, ako napríklad potraty, homosexuálne hriechy, sexuálna zvrátenosť, nemorálnosť pri práci, kradnutie vecí, klamanie manželského partnera. Ľudia kvôli tomu niekedy môžu mať vážnu chorobu. Nielen katolicizmus stojí za týmto presvedčením. Židia tiež verili v súvislosť medzi hriechom a telom.

„Rameno mojej spravodlivosti príde teraz.“

Toto je prvýkrát, čo mi Otec povedal: „…príde teraz.“

„Nepočujú moje Božie milosrdenstvo. Teraz musím nechať dopadnúť veľa rán, aby som zachránil čo najviac ľudí z otroctva satana.“

Súženiami sú choroby. Keď sú ľudia chorí, obracajú sa na Boha, pretože si uvedomujú, že nemôžu urobiť nič, aby si pomohli, ale Boh môže. Preto môže Otec mnohých zachrániť súžením/morom.

„Pošlite túto správu všetkým. Dal som svätému Jozefovi, môjmu zástupcovi pri ochrane Svätej Rodiny na Zemi, autoritu ochraňovať Cirkev, ktorá je Kristovým Telom. Počas týchto skúšok bude ochrancom.“

Ako svätý Jozef chránil telíčko Ježiška, tak bude chrániť Pánovo Telo, Cirkev.

„Nepoškvrnené srdce mojej dcéry Márie a Najsvätejšie Srdce môjho milovaného Syna Ježiša, s cudným a čistým srdcom svätého Jozefa, budú štítom vášho domova, vašej rodiny a vášho útočiska počas udalostí, ktoré prichádzajú.“

Toto bolo prvýkrát, čo som v posolstve počul, že očista je teraz nevyhnutná a dostal som myšlienku, že sa to stane čoskoro. Dovtedy som vždy veril, že sa takémuto obdobiu dokážeme vyhnúť. Už tomu neverím.“

„Moje slová sú mojím požehnaním pre vás všetkých. Kto koná podľa mojej vôle, bude v bezpečí. Všetci uvidia mocnú lásku Svätej Rodiny.

Som váš Otec.

Tieto slová sú moje! “

Koniec 8. časti

Zdroj: countdowntothekingdom.com
Preklad: Vladimír Repka 7.10.2020, na sviatok Ružencovej Panny

Zdroj: https://gloria.tv/post/XpkWdsMrQjih28BmyNvaZwVg1