Když katolickou církev vede: BELZEBUB!


Ano, slyšíte dobře.

Jsem vyznavačem poselství Varování. My, co jím jsme, od začátku volby černého papeže Františka víme, jak to je: lupič se zmocnil Stolce Svatého Petra!

Kdybych se snad nikdy k poselství Varování nedostala, stejně bych milostí Boží věděla, jak to je. To proto, že od roku 2011 dělám křesťanskou misii mezi zednáři a tak mám informace z první ruky. Tedy vám říkám: jestli Begoglio za tu dobu nezměnil osazeného démona, kterým je posedlý, je to právě Belzebub, který ho vede!

Divíte se pak, co se děje nyní satanskou Amazonskou synodou?? No já tedy ne!

A možná že to Pán všechno tohle právě dopustil, aby už byla plně odkryta Bergogliova tvář, aby už nemohl svádět upřímně věřící katolíky, na cestu do pekla!

I pro ty nejvíce zaslepené, to si žádný katolík, který ví, Komu uvěřil – Jedinému pravému Bohu (!), nemůže myslet, že toto, co se od 6. do 27. října 2019 děje na Amazonské synodě v Římě, by bylo jakkoli slučitelné s katolickou vírou!

Výsměch, plivání do Tváře našeho Pána, pohrdání spásou!

Vážení otcové kardinálové, prosím, jednejte. Čas uzrál, je čas žní. Čas oddělit zrno od plev. Nikdo jiný „to“ udělat nemůže, nikdo jiný než vy, kardinálové, nemůžete narovnat cestu Páně pro každého upřímně toužícího katolíka, který chce být a zůstat Pánu věrný.

Vaše Mariánské společenství

Na Amazonské synodě v Římě, několik fotek výběrem – klanění pohanským modlám ve Vatikánských zahradách a v Bazilice Svatého Petra! Za přímé, aktivní účasti černého papeže Bergoglia, tzv. Františka a sboru kardinálů, biskupů, kněží, řeholníků a řeholnic! Spolu s indiánskými pohany z Amazonie a čarodějníků a čarodějnic z celého světa: