POŽEHNANÉ VÁNOCE!

Naši milí čtenáři, modlitebníci, podporovatelé, příznivci, my, Mariánské společenství, přejeme vám krásné, požehnané vánoční svátky, nechť Světlo Kristovo, které právě … Další