Řekneme vám, co se děje: PRAHA SI NA HRUDI HŘEJE MOŘSKÉHO HADA, ZABIJÁKA, APOKALYPTICKOU PŘÍŠERU!


Řekneme vám, co se děje: PRAHA SI NA HRUDI HŘEJE MOŘSKÉHO HADA, ZABIJÁKA, APOKALYPTICKOU PŘÍŠERU!

Přesněji řečeno: Pražské vodovody a kanalizace! Ještě přesněji řečeno: Ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově Praze!

Ale popořádku…Obyvatelé severních částí Prahy a přilehlých vesnic si stěžují na enormní zápach, který, de facto, v posledních měsících, už nepřestává…ale sílí!

http://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/194155-tisice-lidi-ziji-par-kilometru-od-prahy-v-intenzivnim-zapachu-urady-se-k-problemu-nehlasi/

http://praha.idnes.cz/odkaliste-drasty-pach-z-vykalu-dzb-/praha-zpravy.aspx?c=A170629_2335816_praha-zpravy_nub

Firma, starající se o odpadové hospodářství v Praze, na dotazy rozhořčených obyvatel i správy dotčených obcí, produkuje jedinou odpověď: Havárie Ústřední čistírny odpadních vod!

Jenže. Když se obyvatelé i jejich zástupci ze správy měst dotáží, co že se to přesně stalo, de facto žádnou uspokojivou odpověď nedostanou. Ústřední čistírna je tak v havárii od minulého října (2016)!

Místo toho jsou posílány pražské splašky, místo jejich čištění, do nedalekých Drast k vyschnutí. Jednoduše: Smrad!

Jenže…Zkoumejme dál, o co to tu vlastně jde…

Pražská Ústřední čistírna odpadních vod nachází se na severním okraji Prahy, na Císařském ostrově, na Vltavě, i s jeho „mozkem“, s Masarykovým vodohospodářkým ústavem, hned vedle ní! Obě instituce jsou úplně izolované od zraku a dohledu kohokoli, občanů  i jejich samospráv. Takový stát ve státě…

Je to za Dejvicemi, na dosah Lysolají, našeho milovaného poutního místa Panny Marie! O které, jak víte, sváděli jsme tuhý boj se satanisty. (Který nikdy nekončí…) V září 2016, na tamní mši svaté, celebrované dokonce kardinálem Dukou, byla učiněna pomyslná vítězná tečka katolické církve pro toto mariánské svaté místo. Omyl, kdybychom si však mysleli, že tím to satanisti vzdají…Během dvou měsíců byl náhle otec administrátor tamní katolické farnosti převelen, stovky kolimetrů odtamtud…a nasazen, kdo že to místo něj?

Od října 2016, zopakujme si, je mimo provoz i tato pražská čistírna.

Souvisí to nějak spolu?

Ovšem jen zdánlivě záporná odpověď…

Zeptejme se jinak: Komu vadil katolicky pravověrný farář, který proměňuje Tělo Páně řádně a své duchovní povinnosti duchovního správce dobře odvádí? Nebo lépe: čemu??

Ano, čemu (je lepší odpověď). Tím důvodem je totiž zmenšenina apokalyptické příšery (!), Mořského hada (!), kterého uchovávají ve splaškové vodě právě pražské čistírny!

Už rozumíte, proč od října ta už nefunguje, k čemu a jak má? Tamní vědátoři věnují se totiž vývoji apokalyptické příšery!

A tím pravým důvodem zápachu a smradu, který, jak přiznávají starousedlíci, je jiný než čas od času, nepravidelně, býval, zato teď je stálý a nejintenzívnější večer a ráno.

Víte, proč? My už to známe. Jako tenkrát s apokalyptickou chobotnicí na Balkáně! Ano, strašně to smrdí! Nasládlým, odporným smradem! To jak se příšera „napapá“ a dotyčné lidské maso (!) tleje v jejích útrobách a výkaly, které z ní poté vycházejí, smrdí rovněž tak!

Proto ten zápach, nejvíc večer a ráno…(při satanistických orgiích, které toto zvěrstvo provázejí!)

 

Dokážete si pak představit, co se asi tak stane, až zase příjdou povodně a velká voda spláchne s sebou všechno, do volného prostoru (!), i tuhle krvelačnou nestvůru?!

 

p.s. Obě apokalyptické příšery dělají změny v počasí: apokalyptická chobotnice před dvěma roky na Balkáně dělala velice suché klima s vysokými teplotami a když se blížila pobřeží, tak způsobovala silné elektrické výboje, viditelné pouhým okem na večerní obloze. Výboje však byly diametrálně rozdílné od běžného blesku při bouřce. Dalším charakteristickým znakem, že se příšera blíží a je v akci byl právě velice pro ni charakteristický nasládlý, odporný zápach! To je společné i s tímto Mořským hadem. A i on zapříčiňuje změny v počasí. V jeho případě je to naopak citelné ochlazení, silné, až nepřirozené lijáky, černá mračna a i celkově zataženo. Ano, právě s takovým počasím se v posledních týdnech můžete setkat i v Praze. Právě proto, že tato nestvůra (v její zmenšené podobě) je už také v akci!

 

 

Petra Bostlová

 

 

Tady tu nestvůru přechovávají (!) – Ústřední čistírna odpadních vod v Praze:

 

Reklamy