Zjevení Panny Marie pro Alicante ve Španělsku


Zjevení Panny Marie, dnes, 3.7.2017, kolem deváté hodiny večerní, kostel Svatého Antonína z Padovy (!) v Alicante ve Španělsku:

„Bůh Otec ochránil vaší zásluhou všechna města, která jste žehnali. Ale není Boží Vůle, aby bylo ochráněno toto hříšné město+. Modlete se za spravedlivé. Lidé v tomto městě mnoho hřeší.“

+ pozn. Alicante

Modlili jsme se a žehnali, jak Panna Maria řekla

 

Mariánské společenství

Reklamy