Nezařazené

Pomůžete nám, prosím?


Obracím se na vás, naše čtenáře, modlitebníky a podporovatele,

sice již vícekrát jsem se o této mé prosbě zmiňovala, dnes však na toto téma napíši zvláštní blog.

Prosím vás, zvláště pak ty z vás, kteří nám posíláte příspěvky na naši misi, misi Mariánského společenství, pravidelně i nepravidelně, ale i vás, kteří jste se ještě neodhodlali tuto misi podpořit.

Předně: děkuji vám, že přispíváte, a tak udržujete v chodu naši práci pro naši Nebeskou Rodinu, jejichž plný význam poznáte již brzy, a to při Varování.

Dá-li Pán, tak se ukazuje, že se snad blýská na lepší časy a my vyjdeme z tohoto velmi i finančně náročného období. Nicméně je k tomu nutné překlenout tuto dvouměsíční dobu, která před námi stojí. Proč zrovna dvouměsíční? Dva měsíce nás totiž dělí od termínu, kdy si budeme moci vzít půjčku na rekonstrukci útulků posledního času v Čikově a Sopotnici. To je totiž doba, která nám zbývá do splnění požadavku všech bankovních i nebankovních společností, daná žel zákonem, že ty nesmějí půjčovat osobám v prvních třech měsících po nástupu do nového zaměstnání. Jak jsem vás již také informovala, více lidí z našeho týmu si muselo přibrat ke všem úkolům v Mariánském společenství další výdělečná zaměstnání, abychom mohli ustát všechny finanční nároky, které tato mise má.

Jak tedy uvádím shora, musíme překlenout tuto následující dobu dvou měsíců. Nedá se ovšem překlenout tak, že si sedneme a jednoduše si počkáme, až uběhne. To je přesně to, co nejde. Tato mise nesmí být nikdy nejen zastavena, ale ani zpomalena. Proto jediným východiskem, který vidíme, je vzít si na toto období přesto půjčku a tou financovat přicházející finanční požadavky této mise, jako jsou rekonstrukce útulku v Čikově a podobné. Nyní kupř. mám na stole faktury celkem na cca 100 000 korun, které musíme zkrátka uhradit během následujícího pouhého týdne. Jedná se hlavně o faktury na daně za útulky a splacení mikropůjček, které jsme si museli vzít, aby kupř. naši poutníci na pouť vůbec mohli vyjet.

Znovu se tak obracím na vás, naše čtenáře, modlitebníky a podporovatele, s prosbou o pomoc. Co nyní od vás naléhavě potřebujeme, je to, aby si někdo z vás podporovatelů na sebe vzal buď půjčku či nám půjčil na misi, na překlenutí tohoto dvouměsíčního období, částku ve výši 150 000 korun. (Je možno se domluvit i na částce o něco nižší.) Jak jsem již avízovala, tentokrát se nejedná o příspěvek, ale o klasickou půjčku, kterou budeme splácet, tak a stejně, jako tímto způsobem pravidelně splácíme půjčku, kterou si na sebe vzala jedna z našich podporovatelek, abychom mohli tímto způsobem koupit (tak zásadní) útulek v Brtničce. Je to mezi námi ošetřeno smlouvou podle občanského zákoníku, kdy dotyčná podporovatelka se z této půjčky vyvázala a já naopak jsem na sebe přebrala všechny z půjčky vyvěrající závazky, pravidelné měsíční splácení půjčky samozřejmě včetně. V tomto případě se jednalo o bankovní půjčku, dovolí-li to však vaše finanční poměry, může se jednat o vaše úspory, o kterých víte, že v následující době, než vám půjčku splatíme, nebudete potřebovat.

Najde se, prosím, mezi vámi takový? Moc to opravdu potřebujeme, aby mise mohla pokračovat dál.

 

Pán Ježíš vás všechny žehnej

 

Petra Bostlová za Mariánské společenství

Reklamy

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.

%d bloggers like this: