Pouť Mariánského společenství do Portugalska a Španělska, den první


Pouť Mariánského společenství do Portugalska a Španělska, 26.6.2017, den první

Toto bude pravidelný report z naší poutě. Píši ho já, Petra, z Prahy, podle kontinuálních informací našich poutníků, které nám průběžně předávají.

Německem naši poutníci (zatím) jenom profrčeli…Ve večerních hodinách překročili hranice s Francií, do kterého krásného rána se probudili…

Ranní modlitby proběhly v krásném Chrámu Božím v Navilly, kde je přivítalo požehnání Pána Ježíše, svaté Terezičky a všech svatých patronů na cestu!

Pán Ježíš v kostele v Navilly
Panna Maria v chrámu v Navilly

 

Chrám v Navilly
Naši poutníci…
Chrám Boží v Navilly

 

A další zastávka, náruč požehnání, od naší Nebeské Rodiny! 🙂

Chrám Svatého Kříže v Gannatu

 

A opět, halelujah!, požehnání svatých na cestu!

 

Od té doby, kontinuálně, se hlásili ve zjeveních svatí Francie (!), většinou podle toho, kam byli naši poutníci naší Nebeskou Rodinou vedeni a z dotyčných chrámů byli žehnání příslušnými patrony. Přesně tak, jak řekla již předtím ve zjevení Panna Maria!-

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/06/23/marianske-spolecenstvi-za-chvili-vyjizdi-kam-no-prece-na-pout/

Takto se také přihlásil svatý Guntram  – https://cs.wikipedia.org/wiki/Guntram

Svatý Guntram

 

…když poutníci míjeli jemu zasvěcený klášter! Prozradil jim ve zjevení, že je dokonce patronem této naší poutě! (viz srovnej právě jemu zasvěcený klášter na místě sedlčanské fary, kterou nám Panna Maria ve zjevení, jak víte, řekla pořídit).

Takto se také přihlásil svatý Felix, kterého máme žádat o ochranu našich poutníků a další svatí. A to je zatím první den!

Svatý Felix, může to být svatý Felix z Valois (Francouz) – http://catholica.cz/?id=5537

Svatý Felix z Valois

…ale i svatý Felix z Noly (2krát byl zázračně zachráněn před pronásledovateli) – http://catholica.cz/?id=179

sv.Felix z Noly

 

Poutníky to táhlo dál na jih, k Montpellier. Až když večer na (to nečisté!) místo přijeli, zjistili proč! Dnes v 5 hodin odpoledne tam totiž satanisti přivezli příšeru (!), aby ji otestovali na dětech (!) z tamního lunaparku jménem Pavalas!

Fuj….

Klasické místo pro znesvěcení a znesvěcování dětí!  (odkud se pak děti ztrácejí…:-(  )

 

Tato příšera je dlouhý černý had, asi 20 metrů dlouhý, myslíme si, že ty hady, které satanisti letos vysazují do českých rybníků a jezer, jsou zmenšeniny téhle krvelačné zrůdy!

 

Modlete se za ty děti :-), prosím, modlete se za naše poutníky

 

Děkujeme!

 

Vaše Mariánské společenství

 

pozn….Aby pouť mohla pokračovat, milostí Boží, až do zdárného konce, prosíme, podpořte tuto pouť, na účet Mariánského společenství, který již znáte. Čísla účtu Mariánského společenství, kam můžete posílat vaše příspěvky na pouť, evropskou záchrannou misi, jsou: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám

 

Nezapomínejte se za nás a naše poutníky pravidelně modlit, prosím, děkujeme.

 

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, vaše finanční a modlitební účastenství na této misi pro naši Nebeskou Rodinu potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaše Mariánské společenství – Petra Bostlová, Magda, Juraj, Věruška, Ivanka, Lucia, Ivan a Honzík