Naše poutní cesta do Španělska a Portugalska – možná poslední možnost světu, nám všem!


Kdybyste jen věděli…:-(

Svět, kdyby Pán nepovolal tuto misi, by už dnes vypadal úplně jinak…:-(

Ne, není to žádná samozřejmost, to, že si dnes ještě můžete jít zaplavat, že si můžete venku na sluníčku pohrát s vašimi dětmi nebo se s nimi jet někam vykoupat, že si můžete lehnout venku na slunci, setkat se při grilování za teplého večera s přáteli nebo si zkrátka uspořádat den podle vašich představ.

Chtěla bych, abyste věděli, že za toto všechno máte děkovat Panně Marii (!), která pro vás dnem i nocí vyprošuje ještě trochu dalšího času!

Ne, svět není vůbec ještě připraven, na to, co má přijít. Co modlitbami a osobní obětí už několik let oddalujeme a zmírňujeme a odvracíme a tak získáváme tolik potřebný čas pro další a další, kteří se obracejí k Pánu a tak napravují své životy.

Jenže je velká spousta lidí, co si, do poslední chvilinky, není ochotna přiznat, že tento čas jim nebyl dán proto, aby ho ztráceli a mrhali jím, tím, aby ho naplnili jen zábavou a honbou za pomíjivými věcmi. Stejně, jako tomu bylo za dnů Noe. Svět ani lidé v něm se žel nezměnili. 😦

To, co se na nás valí, čehož hořící Portugalsko, Chorvatsko (Španělsko má bezprostředně následovat), předtím Londýn (pokusy již teď v Německu) a brzy další země, jsou toho předzvěstí, se sice nedá úplně zvrátit (tak jako nejde úplně zvrátit příchod Antikrista), ale zato hodně, hodně zmírnit tresty i dopady…

Jenže jak?? Když je nás tak málo, co si uvědomujeme naléhavost této doby!

Sáhněte si do svědomí: kolik z vás se již vydalo na pouť, nebo se bezprostředně chystá, na místa, která určila Panna Maria?  – https://drive.google.com/open?id=11_GzNU4wxLg23DfT6d5cLojWUDE&usp=sharing

Kolik z vás již podpořilo tuto misi a naprosto nezbytnou pouť (nyní do Portugalska a Španělska), která před námi stojí?

Kolik z vás se za nás pravidelně, každý den, modlí?

Kolik z vás nám konkrétně pomohlo, když jsme vás prosili o konkrétní pomoc?

Kolik z vás se k nám přidalo na práci rekonstrukce útulků, o co jsme vás tolikrát zde v blozích prosili?

Kolik z vás si sáhlo na samé dno vašich možností pomoci této misi, aby mise mohla pokračovat dál?

 

Ne, já nevyčítám, jen nás upozorňuji, na to, že události, které se na nás valí a kvůli kterým Pán Ježíš hořce plakal, nad tím, co se stane v Evropě a s Evropou, si můžeme, naší laxností, podceňováním vážnosti situace a neochotou k sebeoběti a přiložit vlastní ruku k dílu či nedostatečnou ochotou podílet se na odvrácení hrozby (která se tak žel do značné míry stane skutečností), sami.

 

Znovu tak vyzývám vás všechny: Podílejte se prosím na pouti, kterou v těchto dnech naši odvážní dva vybraní členové Mariánského společenství, zástupně za nás všechny, nastupují. Je to jedna z posledních, možná i poslední (!) možnost, jak hrozivé události, padající na nás všechny závratnou rychlostí, zmírnit, možná i některé z nich dokonce ještě odvrátit!

(Tato pouť, záchranná mise, nás má vyjít cca na 100 000 korun, které musíme dát tímto způsobem dohromady. Má trvat přibližně měsíc a Panna Maria vede naše oba kluky, aby se vybavili outdoorově, na hodně extrémní podmínky, horolezectví, zdolávání nepřístupných terénů, extrémní sucha a horka a jiné mezní situace včetně. Bude to extrémně náročná cesta.)

Čísla účtu Mariánského společenství, kam můžete posílat vaše příspěvky na pouť, záchrannou misi, do Portugalska a Španělska, jsou stále táž: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

Děkujeme všem, kteří na pouť již přispěli.

(p.s. I když některé příspěvky přicházejí, za které děkujeme vám všem, kteří jste je poslali, vzhledem k důležitosti mise, její finanční náročnosti, vzhledem k tomu, že je to možná opravdu poslední možnost, jak pomoci světu 😦 , je to ještě málo, na tuto poutní misi to ještě nestačí. Prosím, nenechte se odradit od podpory této poutní mise. Panno Maria, oroduj za nás!)

 

Pán Ježíš vás všechny žehnej

 

Petra Bostlová, představená Mariánského společenství

 

O pouti, dále zde: https://petrabostlova.wordpress.com/2017/06/14/zjeveni-ducha-svateho-vyjedte-na-pout-timto-vyhlasuji-sbirku-na-jeji-uskutecneni/

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/06/18/antikrist-s-otroky-satanisty-proti-marianskemu-spolecenstvi-a-jeho-pouti/

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/06/18/pomozte-nam-prosim-s-uskutecnenim-poute-krvelacne-pozary-musi-byt-zastaveny/

 

 

Reklamy