Modlitební kampaně

VYHLAŠUJI prodlouženou DENNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ Mariánského společenství JEŽÍŠ LIDSTVU, NA DNES, NEDĚLI AŽ NEDĚLI, 18.6. – 25.6.2017 (a dál po Varování), NA ÚMYSLY:


VYHLAŠUJI prodlouženou DENNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ Mariánského společenství JEŽÍŠ LIDSTVU, NA DNES, NEDĚLI AŽ NEDĚLI, 18.6. – 25.6.2017 (a dál po Varování), NA ÚMYSLY A OCHRANU PANNOU MARIÍ. ZA VYHNÁNÍ SATANA Z LŮNA CÍRKVE. ZA BOŽÍ OCHRANU A POŽEHNÁNÍ PRO VŠECHNY PRACOVNÍKY NA BOŽÍM DÍLE, SPRAVEDLIVÉ A NEVĚDOMÉ. PROSÍME NAŠEHO NEBESKÉHO TATÍNKA ZA PŘÍCHOD DARU BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ VAROVÁNÍ CO NEJDŘÍVE, PANE JEŽÍŠI, PŘIJĎ, PROSÍME TĚ SNAŽNĚ, ZA PŘÍPRAVU DUŠÍ NA VAROVÁNÍ A ABY PŘI NĚM NEBYLY ZTRACENY DUŠE. ZA DAMNATIO NA SATANA, ABY SE LIDÉ A JEJICH MYSL NAPLŇOVALI BOŽÍMI VĚCMI. ZA ODVRÁCENÍ JADERNÉHO I JAKÉHOKOLI ÚTOKU NA PRAHU A NA JAKÉKOLI JINÉ MÍSTO 8.5. I KDYKOLI JINDY! ZA PŘÍPRAVY A USKUTEČNĚNÍ A VYJETÍ NA POUŤ 25.6.2017 DO ŠPANĚLSKA A PORTUGALSKA A PLNÉ BOŽÍ VEDENÍ POUTĚ-MISE-DO PORTUGALSKA A ŠPANĚLSKA A DÁL PODLE BOŽÍ VŮLE, ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU, JEHO VEDENÍ A POŽEHNÁNÍ PRO OBA ÚČASTNÍKY MISE A POUTNÍHO AUTA, PŘIPRAVOVATELE A PODPŮRCE A PŘISPĚVATELE POUTĚ A PSÍ DOPROVOD, ABY BYLA POUŤ OBĚMA POUTNÍKY ŘÁDNĚ DOKONČENA A SPLNILI JSME ÚMYSLY PANNY MARIE. ZA SPÁSU VŠECH DUŠÍ A ZA POUŤ DO ŠPANĚLSKA A PORTUGALSKA SE STARTEM 25.6.2017. ZA ZNEMOŽNĚNÍ ZÁMĚNY ČLENŮ NAŠEHO MS A FÝFY ZA SATANISTICKÉ KLONY A ZNEMOŽNĚNÍ JEJICH VÝMĚNY ZA NÁS. ZA OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ A UHAŠENÍ POŽÁRŮ V PORTUGALSKU, ŠPANĚLSKU A CHORVATSKU A VŠUDE PO SVĚTĚ, ZA JEJICH NEROZŠÍŘENÍ DO ŠPANĚLSKA, ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU ŽIVOTŮ A SPÁSU DUŠÍ OBĚTÍ. ZA BOŽÍ VYŘEŠENÍ VĚRUŠČINY NEPOSLUŠNOSTI A NEOCHOTĚ PODŘÍDIT SE A PLNIT ÚKOLY A VŠEHO, CO NEMÁ BÝT V MS, ABY PŘESTALA TÍM MS NARUŠOVAT A MISI ŠKODIT. ZA BOŽÍ OCHRANU PRO FYFIHO-FUEGA, ABY PLNIL ÚKOLY MISE PANNY MARIE. ZA ÚSPĚCH KAMPANĚ SOPOTNIC.ÚTULKU NA STARTOVAČI A ODEHNÁNÍ NEPŘÁTEL. ABYCHOM NAŠLI VHODNOU OSOBU, KTERÁ BY SI VZALA PŘÍSLUŠNOU PŮJČKU NA MS, ZA BOŽÍ POŽEHNÁNÍ, OCHRANU A VEDENÍ V TOM. ZA PŘIŘKNUTÍ PŮJČKY SKRZE IVANKU, ABY V TOM MĚLA ODVAHU A POKOJ, ZA BOŽÍ POŽEHNÁNÍ A OCHRANU A VEDENÍ V TOM. ZA PLNÉ OČIŠTĚNÍ JEŽÍŠOVA PRAMENE U ÚTULKU V ČIKOVĚ, PLNOU JEHO BOŽÍ OCHRANU A ABY SATANISTI K NĚMU NEMĚLI ŽÁDNÝ PŘÍSTUP ANI NÁROK. ZA OČIŠTĚNÍ ŽELIVKY. ZA ÚPLNÉ A TRVALÉ DUCHOVNÍ OČIŠTĚNÍ PEJSKA FÝFI FUEGA A JEHO ÚSPĚŠNOU PŘEVÝCHOVU A BOŽÍ OCHRANU TĚCH, KTEŘÍ HO BUDOU DREZÚROVAT. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU ZAHRÁDEK ÚTULKŮ MS V BRTNIČCE, ŠTIKOVĚ/ČIKOVĚ, SOPOTNICI A U VŠECH ÚTULKŮ MS PŘED CHEMICKÝM, BIOLOGICKÝM A JINÝM ÚTOKEM, ABY TAM KAABA NEMOHLA BÝT INSTALOVÁNA A NIC JINÉHO ZNESVĚCUJÍCÍHO, ZA KRACH VŠECH AKCÍ SATANISTŮ PONIČIT NAŠE ZAHRÁDKY A JEJICH ÚRODU, NECHŤ PANNA MARIA DRŽÍ STÁLE OCHRANNÝ PLÁŠŤ NAD NIMI A NAD VŠEMI NAŠIMI ÚTULKY. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU, VEDENÍ A POŽEHNÁNÍ SLOVENSKÉHO ÚTULKU SKRZE LUCII A ROZŠIŘOVÁNÍ MS NA SLOVENSKU. ABY IVAN DOSTAL TENTO TÝDEN PŮJČKU OD Z. V PLNÉ VÝŠI, KTEROU ŽÁDÁME. ZA OBNOVENÍ BOŽÍCH CHRÁMŮ VE ST. ROŽMITÁLE, LIBERCI, KRÁLOVÉM DVOŘE A POUTNÍHO MÍSTA NA KAMÝKU, KTERÉ PANNA MARIA UKÁZALA A OKAMŽITÉ JEJICH NAVRÁCENÍ NÁM SATANISTY, ZA BOŽÍ OCHRANU TĚCH MÍST. ZA SPÁSU DUŠÍ ČLENŮ MALTÉZSKÉHO ŘÁDU A ABY NÁSLEDOVALI SV.OTCE BENEDIKTA XVI., NIKOLI FRANTIŠKA. ZA OBRÁCENÍ ČESKÉHO NÁRODA. ZA ABSOLUTNÍ PARALYZOVÁNÍ ČINNOSTI ASDRUBALA TORRES A VYHOŠTĚNÍ Z NAŠÍ ZEMĚ, ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU JEHO OBĚTÍ, ZA ZÁCHRANU ŽIVOTŮ A SPÁSU JEJICH DUŠÍ. BOŽÍ PODPORU, JEHO POŽEHNÁNÍ, VEDENÍ A OCHRANU PRO BOHUSLAVA SOBOTKU, PREMIÉRA ČR, ZA PŘIJETÍ DEMISE CELÉ SOUČASNÉ VLÁDY PREZIDENTEM ČR A VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH VOLEB A POTÉ SESTAVENÍ PLNĚ KŘESŤANSKÉ VLÁDY PODLE BOŽÍ VŮLE. ZA ZASTAVENÍ ANDREJE BABIŠE A JEHO LIDÍ A PLNÉ ODSTAVENÍ JEJ/JICH OD MOCI, ZA PLNÝ KRACH JEHO SATANISTICKÉ ČINNOSTI. ZA OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ A ÚPLNOU DUCHOVNÍ A FYZICKOU BLOKACI KLUKA NASAZANÉHO NA ROBERTA. PROSÍME KAJÍCNĚ BOHA OTCE O ODPUŠTĚNÍ ZA NEHODNÉ DÁNÍ BOŽÍ PEČETĚ, MOC PROSÍME ZA JEHO ŘEŠENÍ CELÉ SITUACE A VELKÉ OBRÁCENÍ A. BABIŠE A PREZIDENTA FRANCIE K NĚMU. PROSÍME O ZÁSAH BOHA OTCE V ZÁCHRANĚ ROBERTA. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU NESATANISTICKÝCH ÚČASTNÍKŮ AKCÍ 8.5. A DÁLE V ČR, SR A VE SVĚTĚ, ZA OCHRANU JEJICH ŽIVOTŮ A SPÁSU DUŠÍ. ZA ÚPLNÝ KRACH SATANISTICKÝCH AKCÍ 8.5. A DÁLE V ČR, SR A VE SVĚTĚ. ZA OBRÁCENÍ SE K PÁNU BOHU M.LEFÉV(B)RA-E.MACRONA A JEHO PARTNERKY BRIGITTE, ABY SE NESTAL ANTIKRISTEM, ZA ZNEMOŽNĚNÍ STÁT SE ANTIKRISTEM. ZA KOUPI SEDLČANSKÉ FARY PRO MS PODLE VŮLE PANNY MARIE, ABY JI NEMOHL KOUPIT NIKDO JINÝ. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU TATÍNKA A MAMINKY PETRY B., ZA ODRAŽENÍ KAŽDÉHO ÚTOKU NA NĚ A TAKTÉŽ VŠECH RODIČŮ ČLENŮ MISE MS. ZA BOŽÍ OCHRANU POUTNÍHO MÍSTA PANNY MARIE DUKOVANY, ABY SE STALY ZASE POUTNÍM MÍSTEM PANNY MARIE, ZA ZMAŘENÍ DÍLA ZKÁZY SATANISTŮ TAM, ZA NEPOSTAVENÍ DALŠÍCH JADERNÝCH REAKTORŮ V DUKOVANECH I TEMELÍNĚ, ZA OCHRANU ŽIVOTŮ A SPÁSU DUŠÍ OBĚTÍ. ZA OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ IVANKY TRUMP, JAREDA KUSHNERA A LIDÍ JE OVLÁDAJÍCÍCH VE VLIVU NA PREZ.TRUMPA, ABY PREZ.TRUMP POKRAČOVAL V PLNĚNÍ SVÝCH PŘEDVOLEBNÍCH SLIBŮ A V ÚZKÉ SPOLUPRÁCI S PREZ.PUTINEM NA SVĚTOVÉM MÍRU, ZA ZNIČENÍ JEHO ČIPŮ, ZA JEHO NAVRÁCENÍ SE K PÁNU BOHU. ZA BOŽÍ OCHRANU VŠECH NESATANISTŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ, ÚČASTNÍKŮ A DĚTÍ MATĚJSKÉ POUTĚ, PŘEDSTAVENÍ PLESU UPÍRŮ, PRAGUE FEAR HOUSE, PŘEDSTAVENÍ A ČINNOSTI A AKCÍ S PANENKOU CAYLOU, ZA OCHRANU JEJICH ŽIVOTŮ A SPÁSU JEJICH DUŠÍ A ZMAŘENÍ TĚCHTO SATANISTICKCÝCH AKCÍ. ZA ZASVĚCENÍ RUSKA NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE PODLE „FATIMY“ CO NEJDŘÍVE SV. OTCEM A KARDINÁLY/BISKUPY Z RUSKA, ZA DOSTATEČNÝ POČET MODLITEB A POSTŮ ZA TO. ZA BEZPEČNÉ A VOLNÉ VYCESTOVÁNÍ SV. OTCE BENEDIKTA DO RUSKA. ZA ABSOLUTNÍ OCHRANU SV. OTCE BENEDIKTA, VŠECH JEHO VĚRNÝCH A JEHO KARDINÁLŮ PŘED CESTOU DO RUSKA I BĚHEM NÍ SAMOTNÝM BOHEM OTCEM. ZA ZNEMOŽNĚNÍ POLITIC.ODSTAVENÍ PREZIDENTA PUTINA. ZA PREZIDENTSKÉ VOLBY VE FRANCII, ZA PROSAZENÍ BOŽÍ VŮLE V NICH. ABY SE SATANISTI ANI NIKDO JINÝ KROMĚ MS NEMOHLI ZMOCNIT A NEZMOCNILI PRVNÍ I DRUHÉ ČÁSTI OBĚTI-RELIKVIE SV.FRANCESCY, ZA BOŽÍ OCHRANU OBOU RELIKVIÍ, ZA ZÍSKÁNÍ I DRUHÉ ČÁSTI RELIKVIE SV. FRANCESCY PRO MS A ABYCHOM NA POŘÍZENÍ DOSTALI A MĚLI DOSTATEK FINANCÍ. ABY R. BYL SCHOPEN NOSIT TU MODROU R.-BUNDU. ABYCHOM SE PRAVIDELNĚ KAŽDÝ DEN ÚČASTNILI MŠÍ SV. L. VŠICHNI AKTÉŘI MS, VČETNĚ R. A JEHO DOPROVODU. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU OPATOVSKÉHO KLÁŠTERA V BRTNIČCE A VŠECH POUTNÍKŮ, KTEŘÍ SEM VYKONAJÍ POUŤ V DOBRÉ VŮLI, ABY NIKDO KROMĚ MS SI NEMOHL DĚLAT NA OP.KL.NÁROK. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU A POŽEHNÁNÍ CELÉ POUTI Z. DO OP.KL. 31.5. ZA ZAMĚSTNÁNÍ PODLE BOŽÍ VŮLE PRO IVANKU. ZA NOVÉ DONÁTORY MS A V DOSTATEČNÉM POČTU A NATOLIK, ABY SE POKRYLY NÁKLADY MISE MS A PROJEKTY, ZA NOVÉ DONÁTORY MS PK. ZA BOŽÍ ZÁSAH A OCHRANU, ABYCHOM ÚTULKY V ČEJETIČKÁCH A VŠECHNY ZBÝVAJÍCÍ ODEŠLI OPRAVOVAT VŠICHNI SPOLEČNĚ A NEROZDÍLNĚ-R., H., J., M. A P A VŠE POTŘEBNÉ STIHLI OPRAVIT A UPRAVIT VČAS. ZA NAPLNĚNÍ ZASLÍBENÍ SV. DOROTKY U ROBERTA, VĚRY ŠPINAROVÉ A JEJÍ RODINY. ABY LIDÉ DODRŽOVALI POKYNY PANNY MARIE. ZA PLNÉ A BRZKÉ UZDRAVENÍ M. ABY R. A MY MOHLI SPÁT PODLE POKYNŮ PANNY MARIE/ULÉHAT A VSTÁVAT, ABYCHOM MOHLI ZACHOVAT A ZACHOVALI URČENÝ BIORYTMUS. ZA BOŽÍ SÍLU A JEHO POŽEHNÁNÍ PRO PETRU B. OSLOVOVAT ÚSPĚŠNĚ SPONZORY O SPONZORING PRO MS, ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU OSLOVENÝCH DOBRÉ VŮLE A JEJICH RODIN A TELEFONÁTŮ. ZA PLNÉ BOŽÍ POŽEHNÁNÍ A OCHRANU OPATOVSKÉ/BRTNICKÉ MISE JAR. A JOS., ABY NAPLNILI VŮLI BOŽÍ A VŠE, CO JE TŘEBA, ZA VEDENÍ DUCHEM SV., BOŽÍ POŽEHNÁNÍ A JEHO OCHRANU A AUTA. ZA FINANCE NA KOUPI ORANŽ.LUBLINA A FELICIE A JEJICH KOUPI NÁMI A NIKÝM JINÝM A NEBESKOU OCHRANU PRO NĚ NÁM. ABY R. NEKOUPIL ŽÁDNÉ AUTO PROTI BOŽÍMU ZÁMĚRU. ZA CO NEJRYCHLEJŠÍ VYŘÍZENÍ VÝPOVĚDI FONDŮ A CO NEJRYCHLEJŠÍ DISPOZICI PENĚZ NÁM Z NICH, NECHŤ PÁN TO MÁ VŠE VE SVÝCH RUKOU A NIC ZLÉHO SE DO TOHO NEDOSTANE. ZA DOSTATEČNÉ FINANCE NA ZAPLACENÍ OPRAVY STŘÍBRNÉHO XM, DALŠÍCH POHLEDÁVEK A SPLACENÍ DLUHU, ZA PŘIŘČENÍ PŮJČKY-KONTOKORENTU. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU A BEZPEČNOU MISI A JÍZDU AUTEM PRO ROBERTA, MAGDU, HONZÍKA A JURAJE, PETRU, VĚRUŠKU 18.-25.6. A JEJICH AUTA, ZA PLNÉ BOŽÍ POŽEHNÁNÍ A OCHRANU SOPOTNICKO-VÁPENNÉ A ČIKOVSKÉ A ČEJETIČSKÉ A BRTNICKÉ A STĚHOVACÍ MISE. ZA BOŽÍ ZÁSAH VE VĚCI ROBERTA. ZA BOŽÍ ZÁSAH, ABY MOHL BÝT A BYL R. SPASEN. ZA ZASTAVENÍ A PARALYZOVÁNÍ R. VE VĚCECH, KTERÉ JSOU PROTI BOHU. ABY SI R. PŘESTAL BRÁT PŮJČKY A TÍM ŠPINIT MS. ABY PŘESTAL COKOLI DĚLAT SVÉVOLNĚ, ZA PLNĚNÍ BOŽÍ VŮLE JÍM A VE VŠEM. ZA PLNOU LÁSKU ROBERTA K BOHU OTCI, ABY SE NEBÁL JEMU V LÁSCE PLNĚ ODEVZDAT A DŮVĚŘOVAT MU PLNĚ A BÝT JEMU V LÁSCE POSLUŠEN, ABY BOHA OTCE RÁD A S LÁSKOU POSLOUCHAL A PLNIL JEHO VŮLI. ZA POKOJNÝ NÁVRAT JURAJE DO ČEJETIČEK NA PRÁCE NA ÚTULKU V ČEJETIČKÁCH A PODLÁZKÁCH V PRAVÝ ČAS A ABY NEBYLA POSTAVENA A ZŘÍZENA „DÍLNA“ NAD NAŠÍM ÚTULKEM V ČEJETIČKÁCH A ABY NESTIHLI VČAS VYKÁCET STROMY K TOMU. ZA MILOST KOUPIT OBJEDNANÉ A VYBRANÉ KŘÍŽE A OBRAZY A SOŠKY. ZA FINANCE NA ÚPRAVY V ÚTULU VE TMANI. ZA PŘÍMÝ BOŽÍ ZÁSAH V ZASTAVENÍ ROBERTA V. V JEHO ODJEZDU NA UKRAJINU A DO JIŽNÍ AMERIKY A DO TEMPLU A KAMKOLI JINAM PRYČ OD MS, ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU A BEZPEČÍ V BOŽÍ NÁRUČI PRO NĚJ, ZA OCHRANU PRO NĚJ PŘED THAJ.MASÁŽEMI A VŠEMI OKULTNÍMI MASÁŽEMI, ABY JE NEPODSTUPOVAL. ZA SÍLU PRO NĚJ MÍT 42DENNÍ PŮST NA ZELENINOVÉ ŠŤÁVĚ, ZA BRZKÉ SPLACENÍ DLUHU A OCHRANU PŘED JEHO NÁSLEDKY. ZA PŘÍJEZD PETŘINÝCH RODIČŮ, A TO POKOJNÝ A BEZPEČNÝ, K HL. OLTÁŘI DO PRAHY, ZA BOŽÍ ZAŠTÍTĚNÍ A POŽEHNÁNÍ TÉTO AKCE A CELÉHO POBYTU A ABY PRAVIDELNĚ A DOSTATEČNĚ PILI ZELENINOVOU ŠŤÁVU ONI A RODIČE A SOUROZENCI HONZÍKA A JURAJE A ABYCHOM SI MOHLI VZÍT PŮJČKU NA VYDÁNÍ TOHO ČASU A DOSTALI JI. ZA BĚLORUSKO, RUMUNSKO A ŠPANĚLSKO. PROSÍME BOHA OTCE O ZÁSAH VE FINANČNÍM VYROVNÁNÍ SATANISTŮ S NÁMI ZA TO VŠECHNO, CO NÁM ZA POSLEDNÍ LÉTA ROZBILI, A TÍM JAKOU FINANČNÍ ÚJMU NÁM ZPŮSOBILI. ZA ZASTAVENÍ JAKUBA SOBKA A JEHO SPOLEČENSTVÍ. PROSÍME BOHA OTCE O JEHO ZÁSAH KE ZNIČENÍ NOVÉHO DESTRUKTIVNÍHO ČIPU U ROBERTA, MARTINA A VŠECH, KTEŘÍ HO MAJÍ. ZA BOŽÍ OCHRANU PŘED JOSIPEM BRACO, ANTIKRISTEM, ZA OCHRANU ŽIVOTŮ A DUŠÍ PŘED NÍM, ZA KRACH JEHO VYSTOUPENÍ V PRAZE KDYKOLI JINDY A KDEKOLI, ZA KRACH JEHO AKCE V LUCERNĚ A KDEKOLI JINDE A V PRAŽSKÝCH A VŠECH TEMPLECH A ZA OCHRANU A SPÁSU DUŠÍ OBĚTÍ. ZA USA, ZA MILOST POKÁNÍ PRO USA A PREZ.TRUMPA. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU VŠECH SESTER A VŠECH OSOB STARAJÍCÍCH SE V DOBRÉ VŮLI O SV. OTCE BENEDIKTA. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU KOMUNITY A ČLENŮ KOMUNITY 12 KMENŮ A JEJICH DĚTÍ, V ČECHÁCH A KDEKOLI PO SVĚTĚ, ZA VRÁCENÍ JIM JEJICH DĚTÍ, ZA JEJICH SPÁSU, ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU JEJICH SETBY, SEMEN A GENOFONDU A ZÁSOB APOD. A MAJETKU A VŠEHO, CO JE U NICH V OHROŽENÍ. ZA BOŽÍ ZÁSAH – ZA ÚPLNÉ ZASTAVENÍ PETRA CHOBOTA, SERGIA, JEHO RODINY A SPOL., ZA BOŽÍ VŮLI A BOŽÍ SPRAVEDLNOST NA NĚ, ZA ÚPLNÝ KRACH, ROZMETÁNÍ A ZNIČENÍ VŠECH JEJICH AKCÍ A ČINNOSTI, ZA ZÁCHRANU ŽIVOTŮ A DUŠÍ OBĚTÍ. ZA ZNIČENÍ A ODSTRANĚNÍ ŠAMANISMU Z ČR A SR, ZA ÚPLNÉ ZASTAVENÍ VŠECH ŠAMANŮ A ZNIČENÍ JEJICH PRÁCE A PLODŮ ČINNOSTI, ZA VYHNÁNÍ A VYPUZENÍ SERGIA A JEHO RODINY A SPOL.A J. BRACA A SPOL. Z ROBERTOVA BYTU A ŽIVOTA A JEHO OKOLÍ. ZA OKAMŽITÉ VYHNÁNÍ DUŠE DATANA A VŠECH UMĚLÝCH A CIZÍCH DUŠÍ Z ROBERTA, ZA OCHRANU ROBERTA PŘED UMĚLÝMI A CIZÍMI DUŠEMI V NĚM, ZA OČIŠTĚNÍ ROBERTA OD VŠEHO, CO NENÍ OD PÁNA BOHA. ZA PŘEKAZENÍ A ODVRÁCENÍ TERORISTICKÝCH ÚTOKŮ V ČR A EVROPĚ A PO CELÉM SVĚTĚ VŽDYCKY, ZA ODVRÁCENÍ VÁLKY V EVROPĚ. ZA OCHRANU SLOVENSKA A POLSKA, ZA ODVRÁCENÍ A PŘEKAŽENÍ PŘEVRATU. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU ALBÁNIE A JEJÍHO LIDU, TAKÉ PŘED ČIPOVÁNÍM-OČKOVÁNÍM! ZA BOŽÍ VŮLI PRO IZRAEL. ZA NAPROSTÝ KRACH SATANISTICKÝCH PLÁNŮ PŘI OTEVÍRACÍ AKCI NA D8 U LITOCHOVIC, ZA ZAPLOMBOVÁNÍ PEKEL. JÍCNU A TEMPLU A JEHO ÚPLNÉ ZNIČENÍ A ZNIČENÍ VŠECH KRAMPUSŮ A VŠECH PEKELNÝCH BYTOSTÍ, ZA OCHRANU ŽIVOTŮ A SPÁSU DUŠÍ OBĚTÍ. ZA NAVRÁCENÍ SE DONALDA TRUMPA NA BOŽÍ CESTU A K VEDENÍ PANNOU MARIÍ. ZA NORBERTA HOFERA  PREZIDENTEM RAKOUSKA, ZA BOŽÍ VEDENÍ A OCHRANU PRO NĚJ A JEHO RODINU A SPOLUPRACOVNÍKY. ZA ANULOVÁNÍ SOUČASNÝCH VÝSLEDKŮ RAKOUSKÝCH PREZIDENTSKÝCH VOLEB, ZA RYCHLÉ ODVOLÁNÍ VAN DER BELLENA Z PREZIDENTSKÉHO KŘESLA. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU FERDINANDA ZVONIMÍRA HABSBURSKÉHO A JEHO RODINY. ZA ZNOVUVYTVOŘENÍ MONARCHIE RAKOUSKA-UHERSKA, ZA INTRONIZACI ČESKÉHO KRÁLE – KATOLICKÉHO KRÁLE FERDINANDA ZVONIMÍRA HABSBURSKÉHO. ZA UKLIDNĚNÍ „POLITICKÉ“ SITUACE V ČR A ÚPLNÉ ROZMETÁNÍ PŘEVRATU, JEHO NEDOVOLENÍ A ZASTAVENÍ. ZA ÚPLNÉ ZRUŠENÍ A VYRUŠENÍ ZAČAROVÁNÍ NAŠÍ ZEMĚ DALAJLÁMOU, ZA PLNÉ BOŽÍ POŽEHNÁNÍ NAŠEHO NÁRODA. ZA ZNEŠKODNĚNÍ NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 66.KM D1, NA ŘIDIČE A PASAŽÉRY A JEJICH PLNOU BOŽÍ OCHRANU. ZA BOŽÍ ZÁSAH DO SITUACE MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, PLNOU BOŽÍ OCHRANU VŠECH JEHO ČLENŮ, DUCHOVNÍCH A MATERIÁLNÍCH STATKŮ A NAPLŇOVÁNÍ VŠECH PROJEKTŮ PANNY MARIE, ZA ZASTAVENÍ VŠECH JEHO NEPŘÁTEL, ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU VŠECH JEHO PODPOROVATELŮ A PŘISPĚVATELŮ A ZA ODVAHU, ABY SE NEBÁLI FINANČNĚ PŘISPĚT. MOC PROSÍME BOHA OTCE O BOŽÍ ZÁSAH V ZÁCHRANĚ (KOUPI) „BRTNIČKY“/DOMU OPATOVSKÉ KOMUNITY PRO NÁS, MARIÁNSKÉ SPOLEČENSTVÍ. ZA PŘINUCENÍ SATANA A JEHO OTROKŮ PANNOU MARIÍ OKAMŽITÉHO VZATÍ ZPĚT CELÉHO FINANČNÍHO OBNOSU NA KOUPI „BRTNIČKY“ A VŠECH JIŽ POSKYTNUTÝCH FINANCÍ A VŠECH ZÁVAZKŮ S TÍM SPOJENÝCH A ZÁKAZ PRO NĚ PŮJČOVAT A POSKYTOVAT R. PENÍZE A R. SI OD NICH BRÁT A PŮJČOVAT PENÍZE.  ZA ZRUŠENÍ SMLOUVY ROBERTA S NEČISTÝM A VYVÁZÁNÍ ZE SMLOUVY, ZA SVOBODU PRO NĚJ, ABYCHOM ODVEDLI ROBERTA OD JAKÉKOLI NEČISTÉ PRÁCE, ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU JEHO DUŠE, ABY NEBYLA ZNEČIŠTĚNA. ZA ZÁKAZ STAHOVAT JIMI R.DO JEJICH ČINNOSTI. ZA ABSOLUTNÍ ZÁKAZ VSTUPU (ASTRÁLNĚ I FYZICKY) SATANISTŮM A DÉMONŮM DO R. BYTU A ABSOLUTNÍ ZÁKAZ PROVÁDĚT SATANISTY V R. BYTĚ ČERNÉ MŠE A JAKÉKOLI JINÉ ORGIE A ŠPATNOSTI! ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU A SPÁSU DĚTSKÝCH A DOSPĚLÝCH RUKOJMÍ VE VATIKÁNU A JINDE. ZA ÚPLNÉ UZAVŘENÍ VŠECH PEKELNÝCH JÍCNŮ VŠUDE PO SVĚTĚ A NAVĚKY. ZA ÚPLNÉ ZNEŠKODNĚNÍ KRAMPUSLAUFŮ VŠUDE VE SVĚTĚ (!) A VŠECH KRAMPUSŮ A DÉMONŮ A VŠECH PEKELNÝCH BYTOSTÍ V DIVOKÉ ŠÁRCE V PRAZE A ÚPLNÉ ZNIČENÍ JEJICH ULOŽIŠŤ A ZACPÁNÍ  PEKELNÝCH JÍCNŮ, ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU ŽIVOTŮ A SPÁSU DUŠÍ VŠECH JEJICH OBĚTÍ, ZA VYTRŽENÍ OBĚTÍ Z JEJICH PAŘÁTŮ. ZA ZNEMOŽNĚNÍ KRAMPUSSHOW V MILEVSKU, PŘÍBRAMI, KAPLICI, ŽATCI A VŠUDE PO ČR A SR, ZA OCHRANU ŽIVOTŮ A SPÁSU DUŠÍ OHROŽENÝCH A OBĚTÍ. ZA ÚPLNÉ ZNIČENÍ KRAMPUSCENTRA V BRNĚ A OCHRANU ŽIVOTŮ A SPÁSU DUŠÍ OBĚTÍ. ZA ÚPLNÉ OSLABENÍ, ZNEŠKODNĚNÍ A LIKVIDACI BOŽÍ SILOU VŠECH KRAMPUSŮ PO CELÉM SVĚTĚ. ZA BOŽÍ ZÁSAH VE VĚCI MS A JEHO MISE.  ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU A SPÁSU OBĚTÍ SATANSKÉHO SIGNAL FESTU V PRAZE A VŠUDE. PROSBA: ZA ZACHOVÁNÍ MÍRU MEZI RUSKEM A ZÁPADNÍM SVĚTEM. ZA ODVRÁCENÍ JADERNÉHO A JAKÉHOKOLI JINÉHO VÁLEČNÉHO ÚTOKU NA RUSKO A KTEROUKOLI JINOU ZEMI 29. ZÁŘÍ 2016 A KDYKOLI JINDY. PROSÍME BOHA OTCE, NEJSVĚTĚJŠÍ BOŽÍ TROJICI, ABY SE ANTIKRISTU NEPODAŘILO ZNIČIT SVĚT. ZA UKONČENÍ VÁLKY A VEŠKERÝCH KONFLIKTŮ V SÝRII, POKOJNOU OBNOVU ZEMĚ A NÁVRAT OBYVATEL DOMŮ. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU BÁŠARA ASSADA A JEHO RODINY A VŠECH OHROŽENÝCH. PROSÍME BOHA OTCE O JEHO PŘÍMÝ ZÁSAH A ZÁCHRANU ŽIVOTŮ A SPÁSU DUŠÍ VŠECH PRONÁSLEDOVANÝH VOJÁKŮ A VŠECH PRONÁSLEDOVANÝCH V TURECKU. ZA OBRÁCENÍ SE K PÁNU BOHU PREZ.ERDOGANA A VŠECH DALŠÍCH SATANISTŮ V TURECKU. ZA VÍTĚZSTVÍ NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE V TURECKU. ZA SPÁSU TURECKA. ZA ŽIVOTY MUSLIMŮ V TURECKU, ABY NEMOHLI BÝT ZAVRAŽDĚNI. ZA OBRÁCENÍ SE K PÁNU BOHU ČLENŮ LIDSKÝCH SEBEVRAŽEDNÝCH ODDÍLŮ. ZA ZNIČENÍ VEŠKERÝCH JADERNÝCH ZBRANÍ NYNÍ A V NÁSLEDUJÍCÍCH 25 LETECH. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU A JEHO VEDENÍ PRO RUSKO A V. PUTINA A JEHO SPOLUPRACOVNÍKY. ZA D. TRUMPA, ABY ZŮSTAL AMERICKÝM PREZIDENTEM A VRÁTIL AMERICE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA. ZA ZASTAVENÍ ÚNOSŮ A RITUÁLNÍCH VRAŽD. ZA DUCHOVNÍ OČIŠTĚNÍ MEDJUGORJE. ZA BOŽÍ POŽEHNÁNÍ SVATOVÁCLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ VE ST. BOLESLAVI A VŠUDE V ČR A BOŽÍ OCHRANU A SPÁSU PRO JEJICH ÚČASTNÍKY. ZA VYHNÁNÍ VŠECH BOŽÍCH NEPŘÁTEL Z POUTNÍHO MÍSTA PANNY MARIE V LYSOLAJÍCH A OD PRAMENE, ZA ZÁKAZ PŘÍSTUPU VŠEM BOŽÍM NEPŘÁTELŮM TAM, ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU P. MÍSTA A PRAMENE PŘED ZNESVĚCENÍM. ZA OČIŠTĚNÍ DIVOKÉ ŠÁRKY V PRAZE A VYHNÁNÍ VŠEHO POHANSKÉHO ODTAMTUD. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU MARIÁNSKÉHO PRAMENE KLOUBOVKA. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU A POŽEHNÁNÍ PRO VZNIK, ŠÍŘENÍ A ROZVOJ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A JEHO PRÁCE A ČLENŮ, KOMUNITY V SOPOTNICI A NA SLOVENSKU, ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU SOPOTNICKÉ CHALUPY SÍDLA MS., ZA KOUPI SOUSEDNÍCH DOMŮ V SOPOTNICI PRO NÁS A KOUPI PANNOU MARIÍ URČENÉHO DOMU BRTNIČCE/OPATOVĚ – ZA DOSTATEČNÉ FINANCE NA KOUPI DOMU, ZA KOUPI PŘILEHLÉ BUDOVY K NAŠEMU DOMU VE VÁPENNÉ,  ABY JI OBEC VÁPENNÁ NÁM PRODALA A ZA DOBROU CENU, ZA KOUPI KOSTELA SV. JANA NEPOMUCKÉHO V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ A CELÉHO JEHO VYBAVENÍ NÁMI PODLE PANNY MARIE, ZA DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ FINANCÍ NA TYTO A DALŠÍ PROJEKTY MS A VŠECH POTŘEBNÝCH BOŽÍCH MILOSTÍ A BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ A BOŽÍ OCHRANY K TOMUTO. ZA PLYNULÉ A DOSTATEČNÉ FINANCOVÁNÍ NAŠICH PROJEKTŮ A POTŘEB, ZA ZABEZPEČENÍ NAŠICH DUCHOVNÍCH, HMOTNÝCH A FINANČNÍCH POTŘEB A PROSTŘEDKŮ PRO MARIÁNSKÉ SPOLEČENSTVÍ, ZA NOVÉ PODPOROVATELE A PŘÍZNIVCE MS, ROZŠÍŘENÍ PODPOROVATELSKÉ ZÁKLADNY, ABY NA VŠECHNY PROJEKTY PANNY MARIE BYLO DOSTATEČNĚ PENĚZ, ABY PŘIŠLY DOSTATEČNÉ FINANCE A PŮJČKY NA PROJEKTY PANNY MARIE. ZA BOŽÍ OCHRANU AUTOFLOTILY A VŠECH NEMOVITOSTÍ MS. ZA ODBLOKOVÁNÍ KONTA MS A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ TĚM, KTEŘÍ NÁM FINANCE ZADRŽUJÍ. ZA DOKONČENÍ KOUPĚ OBJEKTU V BRTNIČCE A DALŠÍCH, ZA RYCHLÉ SPLACENÍ AUTA A ZBYLÉ DLUŽNÉ ČÁSTKY. ZA ÚPLNÉ A BRZKÉ UZDRAVENÍ MAGDY. ZA OKAMŽITÝ A BEZPEČNÝ NÁVRAT JURAJE, HONZÍKA A SPOL. NA PRÁCI NA ÚTULCÍCH PODLE BOŽÍ VŮLE, ABY JURAJ MOHL POKRAČOVAT V REKONSTRUKCI ÚTULKU ČEJETIČKY V PRAVÝ ČAS A V REKONSTRUKCI POKRAČOVAL, ZA BOŽÍ VEDENÍ A PLNOU BOŽÍ OCHRANU JICH I DODÁVEK, ÚTULKŮ A VŠECH PROSTŘEDKŮ. ZA VYHNÁNÍ ZKÁZY Z NAŠÍ SOPOTNICKÉ CHALUPY, ZA JEJÍ PLNOU BOŽÍ OCHRANU A ABYCHOM O NI NEPŘIŠLI. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU ŽIVÉHO PŘENOSU A ZÁZNAMU NAŠICH LAICKÝCH MŠÍ SVATÝCH NA FB A YOUTUBE A ZA BOŽÍ POŽEHNÁNÍ VŠEM JEJICH SLEDOVATELŮM A ÚČASTNÍKŮM DOBRÉ VŮLE. ZA BOŽÍ POŽEHNÁNÍ NÁKUPU SKLEPŮ-BUNKRŮ VÝBĚREM PODLE BOŽÍ VŮLE. ZA DAR ROZLIŠOVÁNÍ PRO MAGDU A ČLENY NAŠÍ MODLITEBNÍ SKUPINY, ZA ZASTAVENÍ VLAMOVÁNÍ BOŽÍCH NEPŘÁTEL DO NAŠEHO MYŠLENÍ A VEDENÍ NÁS VÝHRADNĚ NAŠÍ NEBESKOU RODINOU. ZA OBRÁCENÍ A OČIŠTĚNÍ HELENKY A NATÁLKY A JEJICH NÁVRAT DO MODLITEBNÍ SKUPINY. ZA ÚPLNÉ ZASTAVENÍ SATANA, ANTIKRISTA A VŠECH DÉMONŮ A VŠECH NEPŘÁTELŮ BOHA! ZA ÚPLNÉ ZASTAVENÍ ANTIKRISTA A JEHO ODSTRANĚNÍ ZE SVĚTA NA NÁSLEDUJÍCÍCH 25 LET. ZA NAPROSTÉ A ÚPLNÉ ZAPLOMBOVÁNÍ PEKLA, ABY NEMOHL Z NĚJ PROLÉZT ANI JEDEN JEDINÝ DÉMON V TĚLE ANI DUŠI PŘI JEJICH VYVOLÁVÁNÍ I KDYKOLI JINDY. ZA SPÁSU DUŠÍ PASAŽÉRŮ UKRADENÉHO LETADLA ANTONOV. ZA DUCHOVNÍ OČIŠTĚNÍ A DUCHOVNÍ UZDRAVENÍ SESTER DOMINIKÁNEK Z LYSOLAJÍ A POUTNÍHO MÍSTA PANNY MARIE V LYSOLAJÍCH A PRAMENE, ZA VYHNÁNÍ VŠECH BOŽÍCH NEPŘÁTEL Z TOHOTO POUTNÍHO MÍSTA A OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ VŠECH ZNESVĚCUJÍCH PRACÍ A AKTIVIT TAM! ZA OBRÁCENÍ SOCHAŘE VÁCHY A SOUČASNÉHO STAROSTY LYSOLAJÍ K PÁNU BOHU. ZA ZASTAVENÍ OTCŮ J. KORDY  A J. STŘÍŽE A JEJICH DUCHOVNÍ OČIŠTĚNÍ A PLNOU BOŽÍ OCHRANU, VYSVOBOZENÍ, OČIŠTĚNÍ A SPÁSU PRO JEJICH „OVEČKY“. ZA DOBŘANSKOU PSYCHIATRICKOU „LÉČEBNU“ , KLIENTY, PERSONÁL A VŠECHNY TAM INTERNOVANÉ LIDI V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE, ZA ZNIČENÍ TOHOTO KT A OČIŠTĚNÍ LÉČEBNY. ZA OBRÁCENÍ SE K PÁNU BOHU, ZÁCHRANU A PLNOU BOŽÍ OCHRANU PRO ČLENY KOMUNITY V KUROSLEPECH. ZA DUCHOVNÍ OČIŠTĚNÍ VELEHRADU A SVATÉ HORY U PŘÍBRAMI. ZA OBRÁCENÍ SE K PÁNU BOHU FALEŠNÉHO PROROKA FRANTIŠKA, ČLENŮ BISKUPSKÉ KONFERENCE ČR A SR, ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH BISKUPŮ A KARDINÁLŮ A KNĚŽÍ, ZA DUCHOVNÍ OČIŠTĚNÍ A UZDRAVENÍ KATOLICKÉ CÍRKVE V ČR A SR. ZA ODVRÁCENÍ A ZNEMOŽNĚNÍ VRAŽDY DOMINIKA DUKY, ZA ZASTAVENÍ T.HALÍKA A KAŽDÉHO JEJ ZABÍT. PROSÍME BOHA OTCE, NEJSVĚTĚJŠÍ BOŽÍ TROJICI, O BOŽÍ BIČ, KTERÝ VYPRÁSKÁ-VYŽENE SATANA Z ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. ZA SMRT A ÚPLNÉ ROZMETÁNÍ MOŘSKÉ PŘÍŠERY A JEJÍ VYPUZENÍ Z ČAPÍHO HNÍZDA, VRANOVSKÉ PŘEHRADY A ODKUKOLI Z NAŠEHO ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO ÚZEMÍ, ZA OCHRANU A SPÁSU DUŠÍ OBĚTÍ PŘED NÍ, ZA ÚPLNÉ ROZMETÁNÍ ČAPÍHO HNÍZDA. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU VŠECH OSTATKŮ SVATÉHO METODĚJE A VŠECH SVATÝCH VĚROZVĚSTŮ A JEJICH ŽÁKŮ, ZA JEJICH ÚSCHOVU DO BEZPEČÍ A BOŽÍ BIČ NA VŠECHNY, KTEŘÍ SE POKUSÍ O JEJICH KRÁDEŽ ČI JAKÉKOLI JEJICH ZNEUCTĚNÍ, ZA ÚPLNÝ KRACH SATANISTŮ V ĎÁBELSKÉM ÚSILÍ „OŽIVIT“ SV. METODĚJE A VĚROZVĚSTY A UDĚLAT JIM SATANISTICKOU KOPII! ZA KRACH SATANISTŮ VE VÝVOJI ČIPŮ A ČIPOVÁNÍ. ZA KRACH SATANISTŮ UDĚLAT NÁM, PETŘE B., MAGDĚ, JURAJOVI, ROBERTOVI, HONZÍKOVI A VŠEM, DVOJNÍKY, STEJNĚ JAKO NAŠIM MODLITEBNÍKŮM, ZA UKONČENÍ A KRACH PROJEKTU UMĚLÝCH DVOJNÍKŮ A PLNOU BOŽÍ OCHRANU NÁS A ROBERTA A VŠECH PŘED DVOJNÍKY A CELÝM TÍMTO  PROJEKTEM. PROSÍME BOHA OTCE, ABY SE K DVOJNÍKŮM PŘIZNAL, ŽEHNAL JE, PODLE SVÉHO UVÁŽENÍ, JDE-LI A ZNEMOŽNIL JIM DĚLAT ŠPATNÉ SKUTKY, NAUČIL JE DĚLAT A SMÝŠLET DOBRO. ZA NALEZENÍ PLNÉ DUCHOVNÍ SÍLY PRO ROBERTA, JEHO MAMINKU A MARTINA M. VZEPŘÍT SE ZLU V JAKÉKOLI PODOBĚ. PROSÍME BOHA OTCE, ABY SI KRISTÝNKU, JEJÍ DUŠI I TĚLO, VZAL UŽ CO NEJDŘÍVE K SOBĚ. ZA ÚPLNÝ A RYCHLÝ KRACH PRONÁSLEDOVÁNÍ OD BRADÁČOVÉ VŠECH, KTERÝCH SE TO TÝKÁ, ZA JEJICH PLNOU BOŽÍ OCHRANU A VYSVOBOZENÍ, ZA ZASTAVENÍ L. BRADÁČOVÉ. ZA ZNEMOŽNĚNÍ VÝSTUPU PŘÍŠERY NA PEVNINU VE ŠPANĚLSKU A KDEKOLI JINDE A ZA JEJÍ ÚPLNÉ ROZMETÁNÍ A SMRT A OCHRANU A SPÁSU DUŠÍ OBĚTÍ. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU POUTNÍHO MÍSTA PANNY MARIE V LYSOLAJÍCH, JEHO OČIŠTĚNÍ A ZACHOVÁNÍ, ZA KRACH VŠEM ZNESVĚCUJÍCÍCÍM A POHANSKÝM ZÁSAHŮM V NĚM, JEJICH NEDOVOLENÍ A ZÁKAZ. ZA KRACH SATANISTICKÉ AKCE „POHŘEBÁK“. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU A SPÁSU VŠECH CESTUJÍCÍCH HAVAROVANÉHO AUTOBUSU U CHOMUTOVA A VE FRANCII A DĚTÍ A JEJICH DOPROVODU ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ SKLÁRNA A Z VÍKENDOVÉ „MILOVICKÉ AKCE“. ZA ZASTAVENÍ SADISTY SUROVCE A BOŽÍ OCHRANU A SPÁSU JEHO OBĚTÍ. ZA KATOLICKÉHO KNĚZE TOMÁŠE HALÍKA, ABY SE VRÁTIL NA PRAVOU CESTU VÍRY. ZA NEDOVOLENÍ A ÚPLNÝ KRACH PRODAT KOSTEL A KLÁŠTER PANNY MARIE A SV. GABRIELA V PRAZE, A UŽ VŮBEC NE SATANISTŮM!  ZA ÚPLNÉ ROZMETÁNÍ VŠECH PLÁNŮ SATANA A PŘÍPRAV PROVÉST TERORISTICKÉ ÚTOKY NA ÚZEMÍ ČR A SR, TAKÉ V PRAZE NA VÁCLAVSKÉM NÁM., NA FLORENCI, NA HL. NÁDRAŽÍ, NA MUZEU A NA LETIŠTI A KDEKOLI JINDE, ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR A SR. ZA ZASTAVENÍ STAVBY TUNELU BJORNABAKKANE A JOBERG V NORSKU A ROZMETÁNÍ VŠECH ĎÁBELSKÝCH PLÁNŮ ÚMYSLŮ S NIMI, ZA OCHRANU A SPÁSU DUŠÍ. ZA ÚPLNÉ BOŽÍ ZNEŠKODNĚNÍ TZV. KAPSLÍ666, ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU LIDÍ PŘED NIMI A SPÁSU DUŠÍ OBĚTÍ. ZA POSTAVENÍ BAZILIKY PANNY MARIE NA ŽIVČÁKU PODLE PŘÁNÍ PANNY MARIE. ZA PROSAZENÍ A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ PŘÍPRAV A MŠE SV. V LYSOLAJÍCH A BOŽÍ OCHRANU VŠEM PŘIPRAVOVATELŮM A POUTNÍKŮM. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU SPOLEČENSTVÍ BÝVALÝCH SATANISTŮ POD ZÁŠTITOU SVATÉ AGÁTY. ZA BOŽÍ POŽEHNÁNÍ, PODPORU A OCHRANU PRO R. FICA A M. KOTLEBU A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ NOVÉ VLÁDNÍ KOALICE SR, ZA PROSAZENÍ BOŽÍ VŮLE. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU A JEHO POŽEHNÁNÍ PRO NAŠE RODINY MODLITEBNÍ SKUPINY. ZA ZPRŮCHODNĚNÍ OBĚMA SMĚRY A BOŽÍ OCHRANU MÉ E-MAILOVÉ SCHRÁNKY A ADRESY A BEZPEČNOU KORESPONDENCI OBĚMA SMĚRY. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU VŠECH NAŠICH ZAKOUPENÝCH DODÁVEK, VŠECH NAŠICH AUT, GARÁŽÍ A STODOL A OBJEKTŮ VE VÁPENNÉ A SOPOTNICI, NECHŤ PANNA MARIA NAD NIMI ROZPROSTŘE SVŮJ OCHRANNÝ PLÁŠŤ A STANOU SE PRO LIDI ZLÉ VŮLE NEDOTKNUTELNÝMI. ZA BOŽÍ POŽEHNÁNÍ A JEHO OCHRANU A VŠECHNY POTŘEBNÉ MILOSTI  PŘI NAŠEM BUDOVÁNÍ ÚTULKŮ POSLEDNÍHO ČASU, BUNKRŮ A OBNOVOVÁNÍ KAPLIČEK A NECHŤ VŠE STIHNEME VČAS. ZA BOŽÍ POŽEHNÁNÍ A JEHO OCHRANU A VŠECHNY POTŘEBNÉ MILOSTI PŘI NAŠEM OBNOVOVÁNÍ KLÁŠTERA A KAPLIČKY PANNY MARIE A SVATÉHO NAUMA U SAHARY, PANNY MARIE NA HÁJÍCH, KLÁŠTERNÍ ŠKOLY BOŽÍ MOUDROSTI SV. METODĚJE, KLÁŠTERA SV. GORAZDA, KAPLE VE VÁPENNÉ, OBJEKTU V SOPOTNICI A VŠECH MÍST, KTERÉ NÁM PANNA MARIA UKÁŽE K OBNOVĚ A BUDOVÁNÍ A JEJICH PLNOU BOŽÍ OCHRANU. ZA OBNOVENÍ SLOVENSKÉ MODLITEBNÍ SKUPINY SV. GORAZDA A PLNOU BOŽÍ OCHRANU A VYSVOBOZENÍ PRO JEJÍ ČLENY.  ZA NAPROSTÝ KRACH PLÁNU ANTIKRISTA PŘEVTĚLIT SE, NAVŽDY POSEDNOUT, ROBERTA V., VZÍT SI JEHO TĚLO A V NĚM SE DÁT SVĚTU POZNAT! ZA KRACH VŠECH PŘÍPRAVNÝCH ĎÁBELSKÝCH ZÁSAHŮ NA JEHO TĚLE A DUŠI, ZA ZMÍRNĚNÍ ROBERTOVA UTRPENÍ, JEHO PLNOU BOŽÍ OCHRANU A SPÁSU JEHO DUŠE, ABY ROBERT DOSTATEČNĚ A VYDATNĚ JEDL A JEN TO, CO POTŘEBUJE KE SVÉMU POSVĚCENÍ A PROČIŠTĚNÍ A ZA ODSTRANĚNÍ JEHO ZÁVISLOSTI NA NÁKUPECH A MARTINU M., , ZA OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ JEHO NAKUPOVÁNÍ DESEK A ČEHOKOLI ZBYTEČNÉHO, CO NENÍ PODLE BOŽÍ VŮLE, ZA ÚPLNÉ ZNEMOŽNĚNÍ BRÁT SI PŮJČKY OD KOHOKOLI. ZA ODDLĚLENÍ MARTINA M. OD ROBERTA, ÚPLNÉ PŘERUŠENÍ VLIVU MARTINA M. NA ROBERTA A ODSTRANĚNÍ MARTINA M. Z ROBERTOVA ŽIVOTA. ZA VYSVOBOZENÍ ROBERTA V. ZE SPÁRŮ ANTIKRISTA A MARTINA M. A PLNOU BOŽÍ OCHRANU A SPÁSU DUŠE PŘED NÍM A ROBERTOVO PROZŘENÍ PRAVDY, ZA ÚPLNÉ VYHNÁNÍ ANTIKRISTA A MARTINA M. Z ROBERTOVA BYTU A ZNEMOŽNĚNÍ MU VSTOUPIT DO ROBERTOVA BYTU A ROZMETÁNÍ VŠECH NÁROKŮ SATANA A ANTIKRISTA A JEJICH OTROKŮ A MARTINA M. NA ROBERTŮV BYT. ZA ÚPLNÉ VYSVOBOZENÍ ROBERTA ZE SPÁRŮ MARGIT S., MARTINA M., DÉMONSKÉ „FILIPY“ 2.0, KARLY Š., JANY K. KATEŘINY K. A P. A ZÁVISLOSTI NA NICH A ZA ROBERTOVO ÚPLNÉ PROZŘENÍ PRAVDY, ZA ROZMETÁNÍ VÝSLEDKŮ MARGIT S., MARTINA M. KARLY Š., JANY K., KATEŘINY K. A P. A OCHRANU DUŠÍ PŘED NIMI. ZA ÚPLNÉ ZASTAVENÍ J. KARÁSKOVÉ TZV. VALPURGY, MARGIT S., MARTINA M., KARLY Š., KATEŘINY C., KATEŘINY K. A P., HELENY I. A ILONY V JEJICH ČINNOSTECH PROTI BOHU A ROZMETÁNÍ VŠECH JEJICH ČINNOSTÍ PROTI BOHU, ZA BOŽÍ SPRAVEDLNOST A  TRESTY PODLE BOŽÍ VŮLE K JEJICH ZASTAVENÍ, ZA BOŽÍ BIČ PRO NĚ PODLE BOŽÍ VŮLE, NECHŤ Z NICH VYŽENE VŠECHNO ZLÉ, NOŘÍM JE DO VÝHNĚ BOŽÍ LÁSKY TISÍCKRÁT ZA SEKUNDU, NECHŤ V NICH SPÁLÍ VŠECHNO ZLÉ, ZNOVU A ZNOVU, DOKUD NEBUDOU OD ZLÉHO ÚPLNĚ VYČIŠTĚNY. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU DUŠÍ PŘED NIMI. ZA ZNEMOŽNĚNÍ ZNEUŽITÍ MARTINOVA TĚLA ANTIKRISTEM, ZA VYPUZENÍ ANTIKRISTA Z MARTINOVA TĚLA A ZA  PLNOU BOŽÍ OCHRANU ROBERTA V. A VŠECH OSTATNÍCH, KTEŘÍ S ANTIKRISTEM V MARTINOVĚ TĚLE PŘIŠLI DO STYKU.  ZA DUCHOVNÍ OČIŠTĚNÍ ADRIANY KRNÁČOVÉ A SESTAVENÍ PRAŽSKÉ KOALICE PODLE BOŽÍ VŮLE. ZA ÚPLNÉ ROZMETÁNÍ KRAMPUSŮ V PRAZE, BRNĚ A VŠUDE V ČR A SR, ZA BOŽÍ OCHRANU A SPÁSU DUŠÍ OBĚTÍ PŘED NIMI. ZA ÚPLNÉ A KONEČNÉ VYHNÁNÍ KLÁRKY, KATEŘINY P. A K., MARIAM, MARGIT S., KARÁSKOVÉ, DÉMONSKÉ FILIPY 2.0., J.SAAVEDRY A VŠECH SATANISTŮ A DÉMONŮ Z ROBERTOVA BYTU, ZA OČIŠTĚNÍ ROBERTOVA BYTU A NAVRÁCENÍ NÁM A ZŘÍZENÍ NAŠÍ ZÁKLADNY TAM. ZA NAPROSTÝ KRACH A ROZMETÁNÍ PROJEKTU BUMBRDLÍČCI666 A ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU A SPÁSU DUŠÍ OBĚTÍ PŘED NIMI. ZA ROZMETÁNÍ PROJEKTU FUTURE LIFE A ČAPÍ HNÍZDO A BOŽÍ OCHRANU A SPÁSU DUŠÍ OBĚTÍ PŘED NIMI A VYŠETŘUJÍCÍCH. ZA CHRUDIM, TRENČÍN A ŽILINU, MORAVSKÝ KRUMLOV A JEJICH OBYVATELE, ZA JEJICH OČIŠTĚNÍ A SPÁSU DUŠÍ. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU KNĚŽÍ, FARNOSTÍ A OBYVATEL REGIONŮ, KUDY PROJÍŽDÍ NAŠE MISIJNÍ JEDNOTKA. ZA OKAMŽITÉ STOP ZNEUŽÍVÁNÍ BABYBOXŮ SATANEM!, ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU BABYBOXŮ A VŠECH DĚTÍ V NICH ODLOŽENÝCH A SPÁSU JEJICH DUŠÍ. ZA VYSVOBOZENÍ A PLNOU BOŽÍ OCHRANU A SPÁSU DUŠÍ PASAŽÉRŮ HAVAROVANÉHO LETADLA V SÚDÁNU. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU VŠECH CESTUJÍCÍCH LETADLY, VRTULNÍKY, VLAKY, AUTY A AUTOBUSY PO ČR A SR A PO CELÉM SVĚTĚ A ZA BEZPEČNÉ CESTOVÁNÍ V ČR A SR A PO CELÉM SVĚTĚ A NAŠICH KRAJANŮ V ZAHRANIČÍ. ABY SATANISTI UŽ NEMOHLI UKRADNOUT ANI HAVAROVAT ŽÁDNÉ LETADLO, VRTULNÍK, VLAKY, AUTOBUSY, LODĚ ANI AUTA ANI ŽÁDNÉ JINÉ DOPRAVVNÍ PROSTŘEDKY V ČR, SR A PO CELÉM SVĚTĚ A PLNOU BOŽÍ OCHRANU PRO JEJICH PASAŽÉRY A POSÁDKY. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU A SPÁSU PASAŽÉRŮ HAVAROVANÉHO VRTULNÍKU NA SIBIŘI. ZA VYVRÁCENÍ, ZKÁCENÍ A NAPROSTÉ ZNIČENÍ MODLY A ZEDNA. ZA ÚPLNÉ ROZMETÁNÍ A ZNIČENÍ PLÁNŮ A STAVBY NÁHRADNÍ TOVÁRNY-TEMPLU NA VÝROBU PŘÍŠERY NA OKRAJI V PRAHY, V PRAZE, BEROUNĚ, U KŘIŽANOVA A KDEKOLI V ČR A SR. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU A SPÁSU PASAŽÉRŮ A POSÁDKY UNESENÉHO RUSKÉHO LETADLA. ZA NAPROSTÉ ZTROSKOTÁNÍ VŠECH ĎÁBELSKÝCH PLÁNŮ ZASVĚTIT ČR A SR ČI JEJICH ČÁSTI (VYSOČINU, MORAVU ATD.)  SATANOVI, ANTIKRISTU A KNÍŽATŮM TEMNOT, POHANSKÝM BŮŽKŮM A VŠEM DÁBELSKÝM SILÁM. ZA ZACHOVÁNÍ OCHRANNÉ RUKY PANNY MARIE NAD NAŠÍ ZEMÍ A JEJÍHO ZASVĚCENÍ PANNĚ MARII. ZA VYHNÁNÍ SATANA A ANTIKRISTA Z PRAHY, STARÉ  BOLESLAVI, PTYČE, SLAVKOVIC, PACOVA A CELÉ ČR A SR. ABY SI SATAN UŽ NEMOHL VZÍT ANI JEDINOU LIDSKOU OBĚT! ZA ZRUŠENÍ A NAPROSTÉ ROZMETÁNÍ ĎÁBELSKÉ AKCE KRAMPUSLAUF A OCHRANU A SPÁSU VŠECH DUŠÍ ZÚČASTNĚNÝCH. ZA ROZMETÁNÍ LASERU MUROMEC666 A OCHRANU DUŠÍ PŘED NÍM. ZA VYSLUHOVÁNÍ TRIDENTSKÝCH MŠÍ SVATÝCH V NAŠÍ ZEMI A PLNOU BOŽÍ OCHRANU, BOŽÍ POŽEHNÁNÍ A JEHO VEDENÍ VŠEM ZAINTERESOVANÝM. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU SVATOVÁCLAVSKÉ LEBKY A JEJÍ NAVRÁCENÍ A ULOŽENÍ NA BEZPEČNÉ MÍSTO, ZA ZNEŠKODNĚNÍ ĎÁBELSKÉHO PLÁNU JI ZNIČIT A PODVRHNOUT FALZIFIKÁT! ZA OČIŠTĚNÍ PALLADIA ZEMĚ ČESKÉ. ZA NEUVEDENÍ DO PROVOZU SPALOVNY V CHOTÍKOVĚ U PLZNĚ. ZA VYSVOBOZENÍ JANY S. A ZÁCHRANU A SPÁSU DUŠE PRO NI A JEJÍ RODINU. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU, SPÁSU, POŽEHNÁNÍ A JEHO VEDENÍ VŠECH POŘADATELŮ A ÚČASTNÍKŮ AKCÍ D-FENS A JEJICH POČINŮ, VŠECH NÁVŠTĚVNÍKŮ PROHLÍDEK POD STAROMĚSTSKÝM NÁMĚSTÍM A V TUNELU BLANKA. ZA BOŽÍ POŽEHNÁNÍ NAŠÍ POUTĚ DO ŠPANĚLSKA A RUMUNSKA, ZA LIKVIDACI MOŘSKÉ PŘÍŠERY A TAMNÍCH LABORATOŘÍ A KEMPŮ A NÁVRAT DUŠÍ K PÁNU BOHU, ZA BOŽÍ OCHRANU A POŽEHNÁNÍ VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH POUTNÍKŮ. ZA ZNIČENÍ DÁBELSKÝCH VIRŮ A IT ČIPŮ U ROBERTA DAREM BOHA OTCE A DAR SE MODLIT (za zničení všech překážek k modlitbě, aby se mohl modlit) A ABY SE MODLIL DOSTATEČNĚ, ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU PROTI JANĚ KARÁSKOVÉ, KATEŘINĚ P. A K., FILIPĚ 2.0., JEHO MATCE A VŠEM JEHO PRONÁSLEDOVATELŮM A VYSVOBOZENÍ ZE VŠECH ZÁVISLOSTÍ. ZA POŽEHNÁNÍ A RŮST NAŠÍ MODLITEBNÍ SKUPINY. ZA MÍR A POKOJ U NÁS A VE SVĚTĚ A ZA NEDOVOLENÍ VÁLKY, ZA ODVRÁCENÍ 3. SVĚTOVÉ VÁLKY. ZA OČIŠTĚNÍ A UZDRAVENÍ POUTNÍHO MÍSTA A PRAMENE PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ V LYSOLAJÍCH A V OPATOVĚ A KRACH JEJICH ÚPRAVÁM A ZÁSAHŮM, ROZMETÁNÍ VŠECH POHANSKÝCH PLÁNŮ NA JEJICH ZNESVĚCENÍ, ZA OČIŠTĚNÍ POUTNÍHO MÍSTA VE SLAVKOVICÍCH A V OPATOVĚ. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU FARNOSTI DEJVICE A ŽIŽKOV A TAMNÍCH FARÁŘŮ. ZA ÚPLNÉ ROZMETÁNÍ TEMPLŮ V TRENČÍNĚ, ŽILINĚ, BRATISLAVĚ, TĚŠNOVSKÝ TUNEL, HLINSKO-PEKELNÁ, ČERNÝ MOST V PRAZE, O2 ARÉNA, VLTAVSKÉHO TEMPLU A TEMPLU HILTON V PRAZE, V ZADNÍ TŘEBANI, V NĚMČICÍCH, V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU, TEMPLŮ KARLŠTEJN, SADSKÁ, LABE, SPALOVEN ČASTOLOVICE A MILOVICE. ZA ROZMETÁNÍ VŠECH PLÁNŮ SATANA A SATANISTŮ UDĚLAT Z ROBERTA VRAHA ČI SE I JAKKOLI JINAK PODÍLET NA ĎÁBELSKÝCH ČINECH, ZA LIKVIDACI VŠECH ČIPŮ A ĎÁBELSKÝCH VIRŮ U NĚJ, ZA STOP ZADLUŽOVÁNÍ A ZNIČENÍ VŠECH NEZDRAVÝCH ZÁVISLOSTÍ, ZA BOŽÍ ODPUŠTĚNÍ, ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU JEHO DUŠE A JEJÍ OČIŠTĚNÍ DUCHEM SVATÝM, ZA SPÁSU JEHO DUŠE. ZA KRACH IT BAKTERIÁLNÍCH ČIPŮ U VŠECH. ZA OČIŠTĚNÍ POUTNÍHO MÍSTA A KOSTELA PANNY MARIE VE STRAŠÍNĚ A JEHO PLNOU BOŽÍ OCHRANU, ZA KRACH VŠECH ĎÁBELSKÝCH PLÁNŮ S NIMI. ZA ROZMETÁNÍ A ZRUŠENÍ SATANOVY „SVATYNĚ“ A JEHO OBĚTIŠTĚ A VŠECH ČERNÝCH MODLITEBEN A TEMPLU V PROTĚJŠÍM DOMĚ JEŘÁBKOVÉ A V DOMĚ VE STOLIČNÍ, ZA OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ LIDSKÝCH OBĚTÍ TAM, ZA SPÁSU DUŠÍ VŠECH A OBRÁCENÍ SE BOŽÍCH NEPŘÁTEL K PÁNU BOHU. ZA OKAMŽITÉ STOP MIZENÍ DĚTÍ VE ZNOJMĚ A VŠUDE V ČR A SR, ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU DĚTÍ. ZA POŽEHNÁNÍ NAŠÍ POUTNÍ CESTY DO ŠPANĚLSKA A RUMUNSKA A BOŽÍ OCHRANU, JEHO VEDENÍ A POŽEHNÁNÍ VŠEM PŘISPĚVATELŮM A MODLITEBNÍKŮM A JEJICH RODINÁM. ZA MÍR A POKOJ V ALBÁNII, ČERNÉ HOŘE, CHORVATSKU A PO CELÉM BALKANĚ . ZA SPÁSU ALBÁNSKÉHO, ČERNOHORSKÉHO, CHORVATSKÉHO NÁRODA A VŠECH BALKÁNSKÝCH NÁRODŮ. ZA ÚPLNÉ ZNIČENÍ A ROZMETÁNI MOŘSKÉ PŘÍSERY. ZA ROZMETÁNÍ VŠECH TEMPLŮ V TIRANĚ A ALBÁNII, PODGORICE, ULCINJI, BUDVĚ, BARU, PETROVACU A ČERNÉ HOŘE A V CHORVATSKU A PO CELÉM BALKANĚ. ZA BOŽÍ OCHRANU BANÁTU A JEHO OBYVATEL. ZA BOŽÍ OCHRANU ATHOSU. ZA ZNIČENÍ VŠECH ČIPŮ, DESTIČEK A VŠECH ĎÁBELSKÝCH TKÁNÍ A VŠEHO, CO NENÍ STVOŘENÍM OD PÁNA BOHA U ROBERTA A ADÉLKY A HANKY.  ZA VYHNÁNÍ SATANA, ANTIKRISTA A VŠECH DÉMONŮ Z MLADÉ BOLESLAVI, MNÍŠKU POD BRDY, PODĚBRAD, PARDUBIC A ODEVŠAD Z ČR A SR A ÚPLNÉ ROZMETÁNÍ PTYČSKÉHO, MLADOBOLESLAVSKÝCH, MNÍŠSKÝCH, PODĚBRADSKÝCH A PARDUBICKÝCH TEMPLŮ, TEMPLŮ O2 ARÉNA, HILTON PRAHA A FORUM KARLÍN. ZA ZNIČENÍ SATANA, ANTIKRISTA A VŠECH JEJICH DÉMONŮ. ZA DUŠE ZEMŘELÉ PŘI VAROVÁNÍ, za všechny mladé duše, aby se ostříhaly strachu při Varování a upokojily se a přijaly Boží milosrdenství, za jejich plné obrácení se k Pánu Bohu, za pomýlené kněze. ZA UKONČENÍ VÁLKY V MAKEDONII A POKOJ A MÍR V TÉTO ZEMI. ZA VZTYČENÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ JEŠTĚ LETOS. ZA OBRÁCENÍ SE K PÁNU BOHU ČLENŮ VLÁDY ČR A SR, POSLANCŮ A ZASTUPITELŮ A JEJICH RODIN. ZA PLNÉ DUCHOVNÍ OČIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKŮ „DNŮ VÍRY“. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU VŠECH SVATÝCH POUTNÍCH MÍST A POUTNÍKŮ DO SANTIAGA DE COMPOSTELLA, LOURDES, FATIMY A VŠECH POUTNÍKŮ. ZA ABSOLUTNÍ KRACH A ROZMETÁNÍ DOKTRÍNY STEEL ROSE A NOVELY BRANNÉHO ZÁKONA V ČR A SR, ZA JEHO/JEJÍ NAPROSTÉ ZAMÍTNUTÍ PARLAMENTEM ČR, ZA ZABRÁNĚNÍ A ODVRÁCENÍ VÁLKY Z ÚZEMÍ ČR A SR! ZA ODVRÁCENÍ VÁLKY! ZA ZRUŠENÍ A ÚPLNÉ ROZMETÁNÍ. ZA ZRUŠENÍ KONCERTU TŘI SESTRY, DEBUSTROL A VŠECH SATANISTICKÝCH KAPEL V ČR A SR, ZA OCHRANU A SPÁSU DUŠÍ PŘED NIMI A OBRÁCENÍ SE K PÁNU BOHU JEJICH ČLENŮ A FANOUŠKŮ. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU VŠECH POUTNÍKŮ V ČR, SR A VE SVĚTĚ. ZA VŠECHNY MLADÉ DUŠE. ZA POMÝLENÉ KNĚZE. ZA SPÁSU A VYSVOBOZENÍ VŠECH DUŠÍ PŘI VŠECH HAVÁRIÍCH PO CELÉM SVĚTĚ. ZA BOŽÍ POŽEHNÁNÍ, JEHO PLNOU OCHRANU A VEDENÍ NAŠÍ POUTĚ A NÁS DO DHERMI V ALBÁNII A VŠECH, KTEŘÍ SE S DOBRÝM ÚMYSLEM NA TUTO POUŤ VYDAJÍ A ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU A JEHO VEDENÍ PŘI NAŠICH PŘÍPRAVÁCH NA NI. ZA OCHRANU VŠECH ÚČASTNÍKŮ ŠKOLNÍHO VÝLETU. ZA ZRUŠENÍ A ZNEMOŽNĚNÍ KONCERTŮ TŘÍ SESTER A JEJICH CELÉHO TURNÉ. ZA VŠECHNY PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY A VŠECHNY PRONÁSLEDOVANÉ, V SEVERNÍM ÍRÁKU, SÝRII A VŠUDE, ZA JEJICH PLNOU BOŽÍ OCHRANU, POŽEHNÁNÍ A SPÁSU. ZA OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ POTRATŮ V NAŠÍ ZEMI.  ZA OBRÁCENÍ SE K PÁNU BOHU VŠECH ÚČASTNÍKŮ RAINBOW FAMILY, ZA DAR VÍRY V BOHA. ZA ÚPLNÉ ROZMETÁNÍ VŠEHO ĎÁBELSKÉHO V DOBŘANECH, ZVLÁŠTĚ V „LÉČEBNĚ“, KROMĚŘÍŽI A BOŽÍ OCHRANU, JEHO VYSVOBOZENÍ A SPÁSU LIDÍ A DUŠÍ PACIENTŮ A OBĚTÍ A OBRÁCENÍ SE K PÁNU BOHU JEJICH TRÝZNITELŮ. ZA BOŽÍ POŽEHNÁNÍ POUTÍ VŠECH POUTNÍKŮ PÁNA JEŽÍŠE DO DHERMI V ALBÁNII K PANNĚ MARII VŠEM, KTEŘÍ SE VYDAJÍ NA TYTO POUTĚ, ZA BOŽÍ SÍLU, JEHO PLNOU OCHRANU A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ DOTYČNÝCH TYTO A TAKTO POUTĚ USKUTEČNIT, ZA BOŽÍ POŽEHNÁNÍ, JEHO VEDENÍ A PLNOU BOŽÍ OCHRANU VŠECH DÁRCŮ POUTĚ A JEJICH RODIN. ZA BOŽÍ POŽEHNÁNÍ A JEHO OCHRANU PRO MŠE SV. U PANNY MARIE V LYSOLAJÍCH A VŠECH ÚČASTNÍKŮ. ZA PLNÉ UZDRAVENÍ V DUCHU SVATÉM A PLNOU BOŽÍ OCHRANU PRO HANKU, ADÉLKU, FETHIHO, MIROSLAVA P., ILONKU, TEREZKU, VĚRU B., JAROSLAVA B. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU PREZ. ZEMANA PŘED PAP. FRANTIŠKEM A VŠEMI POSEDLÝMI KNĚZI A OKULTISTY, ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU JEHO DCERY A MANŽELKY. ZA ROZMETÁNÍ VŠECH ĎÁBELSKÝCH PLÁNŮ A ČINŮ V BOHNICÍCH, DOBŘANECH, KROMĚŘÍŽI, V PIVOVARU DĚČÍN A VŠECH KREMATORIÍCH ČR! ZA SPÁSU DUŠÍ VŠECH OBĚTÍ. ZA PLNÉ OSVOBOZENÍ OD PŘIJÍMÁNÍ VŠECH DARŮ666, OD JÓGY A VŠEHO OKULTNÍHO CVIČENÍ A PRAKTIK PRO ROBERTA, JINDŘICHA, JIŘÍHO, DOMINIKA A VŠECH, KTERÝCH SE TO TÝKÁ. ZA OKAMŽITÉ PROPUŠTĚNÍ Z LÉČEBEN V DOBŘANECH, BOHNICÍCH, KROMĚŘÍŽI, NEMOCNIC A ODJINUD DRŽENÝCH: HANKY, PAVLÍNKY, ROBERTA, JINDŘICHA, JIŘÍHO, DOMINIKA, VLÁDI A VŠECH, KTERÝCH SE TO TÝKÁ A ZA JEJICH PLNOU BOŽÍ OCHRANU. ZA OKAMŽITÉ PROPUŠTĚNÍ Z LÉČEBNY MUŽE SE SEK., HANKY, PAVLÍNKY, JOSEFA, LENKY, LÁĎI A ADÉLKY A JEJICH POKOJNÝ NÁVRAT DOMŮ A PLNOU BOŽÍ OCHRANU, OČIŠTĚNÍ, ODPUŠTĚNÍ A POŽEHNÁNÍ. ZA DAR BOHA OTCE ROZPUŠTĚNÍ ČIPU U ADÉLKY. ZA ČERSTVOST DUCHA, DUŠE A TĚLA V MODLITEBNÍCH KAMPANÍCH, HLAVNĚ NOČNÍCH, PRO MĚ-PETRU A MAGDU A VŠECHNY NAŠE MODLITEBNÍKY. ZA ROZMETÁNÍ TEMPLU QUADRIO, PTYČ, NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ V PRAZE, NA VÍTKOVĚ, V DOBŘANECH, TRENČÍNĚ, ŽILINĚ, BRATISLAVĚ, V BOHNICÍCH, VŠECH TEMPLŮ V LETŇANECH A NA PRAŽSKÉ LETNÉ. ZA KRACH ĎÁBELSKÉHO PROJEKTU KOSTELU V SAZOVICÍCH. ZA VYSVOBOZENÍ A PLNOU BOŽÍ OCHRANU A SPÁSU DUŠÍ PRO ZADRŽOVANÉ POD QUADRIEM.  ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ PRO ZPÍVÁNÍ PANNĚ MARII NA STAROM.NÁM., ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ PRO FARNOST OTCE SLÁVKA A OČIŠTĚNÍ FARNOSTI KŘEŠICE. ZA ROZMETÁNÍ TEMPLU CENTRUM PIVOVAR DĚČÍN A OCHRANU A SPÁSU DUŠÍ, ZA VÍTĚZSTVÍ DUCHA SVATÉHO PRO DĚČÍNSKOU VLÁDNÍ KOALICI. ZA KRACH SMRTÍCÍHO OČKOVÁNÍ A OCHRANU LIDÍ A DUŠÍ PŘED NÍM. ZA ZNEMOŽNĚNÍ PROHLÍDEK A AKCÍ V TUNELU BLANKA, ZA OCHRANU TAKOVÝCH OSOB. ZA VYHNÁNÍ A VYPUZENÍ SATANA, ANTIKRISTA, AVATARŮ A VŠECH DÉMONŮ Z MEGATEMPLŮ QUADRIO, LITOCHOVICE, PTYČ, DOBROVÍZ, TĚCHONÍN, FORUM KARLÍN, PAVLOV, HÁJŮ-OPATOV, POD STAROMĚSTSKÝM NÁMĚSTÍM A JEJICH ROZMETÁNÍ, Z PRAHY, LITOMYŠLE A Z CELÉ ČR A SR, ZA VYHNÁNÍ AVATARŮ A VŠECH DÉMONŮ Z TUNELU BLANKA, STRAHOVSKÉHO TUNELU, LOCHKOVSKÉHO A KOMOŘANSKÉHO TUNELU A PRAŽSKÉ SPOJKY A ODEVŠAD Z NAŠÍ ZEMĚ ZPÁTKY DO PEKEL! ZA ROZMETÁNÍ VŠECH TEMPLŮ POD (A V) OBCHODNÍMI CENTRY V ČR A SR,  KRÁLOVOPOLNÍHO V BRNĚ, TEMPLU V KOSTELE SV. ANNY V PRAZE, TĚCHONÍN, ZA ZNIČENÍ TEMPLU V LITOMYŠLI, V TUNELU BLANKA, STRAHOVSKÉM, LOCHKOVSKÉM A KOMOŘANSKÉM TUNELU A CELÉ PRAŽSKÉ SPOJCE A VŠECH TUNELECH V PRAZE A VŠUDE! ZA ZNEMOŽNĚNÍ A NAPROSTÝ KRACH PLÁNU ZEDNÁŘŮ NAPADNOUT UKRAJINU CHEMICKY A JADERNĚ, ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU PRO UKRAJINU A RUSKO. ZA OBRÁCENÍ SE HOMOSEXUÁLŮ K PÁNU BOHU. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU PRO CELÉ POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ V PRAZE LYSOLAJÍCH A JEJÍHO PRAMENE, V KŘEŠICÍCH, CELÉHO POUTNÍHO MÍSTA ČM FATIMA A FILOMÉNKY V KOCLÍŘOVĚ A VŠECH JEJÍCH STRÁŽCŮ A NA TURZOVCE/ŽIVČÁKOVÉ. ZA ZNEMOŽNĚNÍ A ZÁKAZ „ZOMBIE POCHODŮ“ A ODPUŠTĚNÍ A BOŽÍ OCHRANU ÚČASTNÍKŮM, ZA SPÁSU JEJICH DUŠÍ. ZA VYHNÁNÍ, VYPUZENÍ A ODSTRANĚNÍ  SATANA, ANTIKRISTA, AVATARŮ A VŠECH DÉMONŮ Z JEŘÁBKOVY UL., NÁRODNÍ TŘÍDY, CHRÁMU SV. VÍTA A PRAŽSKÉHO HRADU, KOSTELA SV. ANNY, FLORENCE, MILÍČOVSKÉHO LESA, PLZNĚ, STAZAPU,MLADÉ BOLESLAVI, LIBVERDY, LIBERCE, CHEBU, PRAHY, HÁJŮ, PETŘÍNA, BRD – Z HRADU VALDEKU, BUNKRŮ JORDAN, HOUPÁK A VŠECH OSTATNÍCH, KOLVÍNA, BRDY, LÁZE APOD., Z KOMOŘAN, LITOCHOVIC, PTYČE, TURZOVKY/ŽIVČÁKOVÉ/KORNĚ, BRATISLAVY, TEMELÍNA, DUKOVAN, MOCHOVCŮ A CELÉ ČR A SR A ROZMETÁNÍ VŠECH JEHO VÝSLEDKŮ A ČINNOSTI NA NAŠICH ÚZEMÍCH. ZA ZNIČENÍ A ROZMETÁNÍ ZÁRODKŮ DÉMONŮ A TZV. „ELEKTRO-BIOLOGICKÉHO ULOŽIŠTĚ“(!) V JEŘÁBKOVĚ UL., V PODOLÍ, V MILÍČOVSKÉM LESE A VŠUDE A ANTIKRISTOVY LABORATOŘE TAM A VŠUDE A PLNOU BOŽÍ OCHRANU A VYSVOBOZENÍ PRO STIŽENÉ OSOBY. ZA ROZMETÁNÍ VYVOLÁVÁNÍ SATANOVY ARMÁDY A DÉMONŮ NA PRAŽSKÉM HRADĚ, NA FLORENCI, V MILÍČOVSKÉM LESE, BRDECH, PTYČI, KOMOŘANECH, LITOCHOVICÍCH, V TUNELU BLANKA, PRAZE, TEMELÍNĚ, DUKOVANECH, MOCHOVCÍCH A KDEKOLI NA NAŠICH ÚZEMÍCH. ZA VYHNÁNÍ SATANOVY ARMÁDY Z ČR A SR. ZA ROZMETÁNÍ TEMPLU V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN (!), DUKOVANECH (!), MOCHOVCÍCH (!) (A VE VŠECH JADERNÝCH ELEKTRÁRNÁCH!), ZA ROZMETÁNÍ TEMPLŮ POD STAROMĚSTSKÝM NÁMĚSTÍM, NA PRAŽSKÉM HRADĚ, NA FLORENCI, V MILÍČOVSKÉM LESE, TEMPLU HOTEL BERCHTOLD, VE VOJENSKÉM ÚJEZDU BRDY – VALDEK, JORDAN, HOUPÁK, KOLVÍN, BRDA, LÁZ A VŠECH OSTATNÍCH, V BRDECH, V KOMOŘANECH/U KOMOŘAN, V PRAZE PETŘINY A POD PETŘÍNEM, NA KAMPĚ, V BOHNICÍCH, HÁJÍCH, NA PANKRÁCI, VYŠEHRADĚ, V DIVADELNÍ UL., NA NÁRODNÍ TŘÍDĚ, POD EVROPSKOU TŘÍDOU, U LITOCHOVIC, V PTYČI, MOTOLE, V TUNELU BLANKA A VŠUDE PO PRAZE A POD PRAHOU A ČR A SR, PROJEKTŮ U BRNA, DOBROVÍZI, PAVLOVĚ, OSTRAVĚ A VŠECH ZAMÝŠLENÝCH TEMPLŮ AMAZONU A V CELÉM PROSTORU PRAŽSKÉHO METRA A ROZMETÁNÍ VŠECH TEMPLŮ V ČR A SR A OBEDIENCE A ČIPOVÁNÍ LIDÍ. ZA ROZMETÁNÍ ĎÁBELSKÉHO PROJEKTU NEURORESTART OKULTISTY ČMOLÍKA A SPOL. ZA OL. A JEHO SKUPINU, ZA I. GIRKINA A JEHO SKUPINU, ZA A. ZACHARČENKA. ZA BOŽÍ OCHRANU PRO KRYŠTŮFKA. ZA SPÁSU DUŠÍ VŠECH POPRAVENÝCH ISLAMISTY, PASAŽÉRŮ SPADLÉHO VRTULNÍKU V PAKISTÁNU, KARLA L., H. HEGEROVÉ, P. HAPKY, p. LANDOVSKÉHO A CH. de MARGERIE A VŠECH OBĚTÍ SATANISTŮ. ZA ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZPROVOZNĚNÍ TUNELU BLANKA PRO DOPRAVNÍ RUCH. ZA ZNEMOŽNĚNÍ SATANISTICKÝCH ORGIÍ V KOSTELECH A JEJICH OČIŠTĚNÍ. ZA ROZMETÁNÍ VŠEHO SATANISMU, ČARODĚJNICTVÍ A VŠEHO OKULTISMU A ĎÁBELSKÝCH VÝSLEDKŮ JEHO PROTAGONISTŮ V NAŠICH ZEMÍCH, ČR A SR. ZA ROZMETÁNÍ A ZASTAVENÍ ĎÁBELSKÉ ČINNOSTI V LÉČEBNĚ V DOBŘANECH, BOHNICÍCH A V MOTOLE A VŠUDE. J. KARÁSKOVOU A SPOL., ZA OČIŠTĚNÍ TAMNÍHO LÉČENÍ V DUCHU SVATÉM A OCHRANU VŠECH JEJICH PACIENTŮ. ZA VŠECHNY PACIENTY PSYCHIATRICKÝCH LÉČEBEN V ČR A SR, ZA BOŽÍ OCHRANU A SPÁSU JEJICH DUŠÍ. ZA ROZMETÁNÍ TZV. JUVENILNÍ JUSTICE, ZA OCHRANU DĚTÍ. ZA PLNÉ DUCHOVNÍ OČIŠTĚNÍ OTCE MONTFORTA A CELÉHO HNUTÍ A SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY A JEJÍCH ČLENŮ A P. NEČASE, R. BEZÁKA A T. HALÍKA, P. FIŠERA, P. JANA A OČIŠTĚNÍ RODINY JANY Z. ZA ZNEŠKODNĚNÍ NAŠEHO OZAŘOVÁNÍ, ROBERTA A OBYVATEL V JEŘÁBKOVĚ ULICI A VŠECH TECHNOLOGICKÝCH A JINÝCH ZBRANÍ POUŽÍVANÝCH PROTI NÁM, ROB., MARU. S MAM., JOS. A JIM A JEJICH VÝSLEDKŮ. ZA POŽEHNÁNÍ A OCHRANU POUTÍ DO DHERMI, TURZOVKY/ŽIVČÁKOVÉ, LYSOLAJÍ A JEJICH ÚČASTNÍKŮ A RODIN. ZA POŽEHNÁNÍ NAŠÍ EVANGELIZACE. ZA MARII BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ A JEJÍ RODINU A SPOLUPRACOVNÍKY. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU MEDAILEK SPÁSY, ŠKAPULÍŘE BOŽÍ PEČETĚ  A ROZMETÁNÍ A KRACH PLÁNU ANTIKRISTA A SATANISTŮ PODVRHNOUT JE ZA FALEŠNÉ ČI JE JAKKOLI POŠKODIT. ZA CO NEJRYCHLEJŠÍ BYTÍ K DISPOZICI MEDAILEK SPÁSY A ŠKAPULÍŘŮ BOŽÍ PEČETĚ V ČR A SR, V POŘÁDKU, ZA JEJICH ROZŠÍŘENÍ A SNADNOU DOSTUPNOST PO CELÉM SVĚTĚ, ZA BOŽÍ OCHRANU CELÉ MISE SPÁSY. ZA DUCHOVNÍ PŘÍPRAVU VŠECH LIDÍ K DARU BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ VAROVÁNÍ. ZA OCHRANU SV. EUCHARISTIE. ZA CÍRKEV A JEJÍ KNĚZE. ZA VYSVOBOZENÍ SV.OTCE BENEDIKTA XVI. A JEHO BEZPEČÍ. ZA VŠECHNA HNUTÍ DO NÁRUČE KRISTOVY A JEJICH BOŽÍ OCHRANU A JEHO VEDENÍ. ZA SYNOD VĚŘÍCÍCH V HOSPODINA A VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH OSOB V NĚM, ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU, JEHO VEDENÍ A POŽEHNÁNÍ PRO NĚ. ZA MÉ RODIČE, ZA RODIČE MAGDY. ZA MILOST BOŽÍ PRO UKRAJINU, KRYM A RUSKO A BĚLORUSKO  A OBĚTI TAMNÍCH BOJŮ A NÁSILNOSTÍ, ZA SPÁSU JEJICH/VŠECH DUŠÍ, ZA UKONČENÍ VÁLKY A MÍR NA UKRAJINĚ. ZA ODPUŠTĚNÍ, BOŽÍ OCHRANU A JEHO VEDENÍ PRO PREZIDENTY PUTINA A JANUKOVYČE A JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY A RODINY. ZA OBRÁCENÍ SE UKRAJINY A RUSKA K BOHU. ZA SPÁSU BOŽÍ DUŠE V. KLIČKA. ZA PANÍ UČITELKU A OBĚ DĚTI PO PÁDU DO STUDNY. ZA OCHRANU TAJNĚ SVĚCENÝCH KNĚŽÍ. ZA OTCE BERNARDA F. A JEHO DRUHY, BRATRSTVO SV. PIA X., OTCE VIKTORA,  PAVLA M., JANOU., JOSEFA, JANA H., KNĚZE Z PODG., JANA S., KNĚZE Z MAD. M., BRATRŮ Z KLÁŠTERA V R., TOMÁŠE R., „nezv.“ DAVIDA, FRANTIŠKA LOB., VÍTĚZSLAVA H., VÁCLAVA W., VÍTA U.,  ANTONÍNA J., KRYŠTOFA L., KARD. BURKE, CAFFARA, BRANDMUELLER, MEISNER, BISK.SCHNEIDER, MIEČISLAVA J., SLÁVKA, MARIUSZE S., ALBERTA U.M., ANTONIA F.,  ROSU, J. CASTRA, KAL., JIŘÍHO PL., JIŘÍHO P., ANTONÍNA P., JOSEFA N., JOSEFA Bl., JAKUBA, MICHALA, SEDLÁKA, JAROSLAVA B., FILIPA St., PAVLA St., DOKLÁDALA, PROCHÁZKU, DAVÍDKA, L. HALÍKA-ZA OBRÁCENÍ V LÁSCE BOŽÍ, LUDVÍKA P., DAVIDA, FRANTIŠKA J., SUCHÉHO, STANDU, JANČÍKA A VELLU, ZA VŠECHNY OTCE PŘIZNAVŠÍ SE K POSELSTVÍ VAROVÁNÍ, ZA JITŘENKU, MARTINA, MICHALA Z „NORSKA“, ZA VÝBUCHEM ZRANĚNOU ŽENU, ŘEHOŘE, MARKA, TOMÁŠE A BOŽÍ OCHRANU A JEHO VEDENÍ PRO CELOU SKUPINU A JEJICH RODINY. ZA NEZVĚSTNÉHO 22LETÉHO SYNA A VŠECHNY NEZVĚSTNÉ V ČR A SR. ZA ZRANĚNÉ VÝBUCHEM V DĚČÍNĚ, ZA NEZVĚSTNÉHO KNĚZE DAVIDA, ZA ZRANĚNÉHO Z POLICEJNÍ HONIČKY. ZA MICHAELA SCHUMACHERA A JEHO RODINU. ZA ZRANĚNÉHO MUŽE VÝBUCHEM V OSTRAVĚ. ZA PSEM POKOUSANOU ŽENU. ZA POPÁLENOU ŽENU A KYSELINOU POLITOU ŽENU A ZAVRAŽDĚNÉ. ZA OBRÁCENÍ MIRKA H. A SPOLUPRACOVNÍKŮ JEHO A JIŘÍHO J. A ZA BOŽÍ OCHRANU PRO JIŘÍHO J. ZA POSTŘELENÉ, ZRANĚNÉ A MRTVÉ POLICISTY. ZA POLICII A ARMÁDU ČR A SR. ZA PREZIDENTA SR KISKU. ZA CHRISTIANIZACI POLITICKÝCH STRAN A OBRÁCENÍ ČLENŮ VLÁDY ČR A SR, PARLAMENTU ČR A SR A SOUDCŮ ČR A SR K PÁNU BOHU. ZA ODPUŠTĚNÍ, DAR VÍRY, PLNOU BOŽÍ OCHRANU A SPÁSU, BOŽÍ VEDENÍ, VYSVOBOZENÍ A UZDRAVENÍ V DUCHU SVATÉM A POŽEHNÁNÍ A PLNÉ OČIŠTĚNÍ V DUCHU SVATÉM A SÍLU V NĚM A ZNIČENÍ VŠECH ČIPŮ A 666POKUSŮ U DĚTSKÝCH A DOSPĚLÝCH RUKOJMÍ VE VATIKÁNU A JINDE, VŠECH SESTER A VŠECH OSOB STARAJÍCÍCH SE V DOBRÉ VŮLI O SV. OTCE BENEDIKTA, ČLENŮ KOMUNITY 12 KMENŮ A JEJICH DĚTÍ V ČR A PO SVĚTĚ, PASAŽÉRŮ A POSÁDKY NOUZOVÉHO PŘISTÁNÍ LETADLA V RUZYNI 30.12, ZRANĚNÝCH PO ÚTOKU V INSTANBULU NA SILVESTRA, OBĚTÍ NA SILVESTRA, PASAŽÉRŮ A ČLENŮ POSÁDKY UKRADENÉHO RUSKÉHO LETADLA S ALEXANDROVCI 25.12., OBĚTÍ 28. ŘÍJNA ,17. 11. a 5.12. , OBĚTÍ NEHODY AUTOBUSU 12.1. A OBĚTÍ VŠECH NEHOD,  ZRANĚNÝCH Z HAVÁRIE V  MOZAMBIKU 17.11., INDII 20.11. A V PLZNI 16.11., PASAŽÉRŮ HAVAROVANÉHO TURECKÉHO LETADLA V KYRGYZTÁNU, HAVAROVANÝCH NA CESTĚ DO BRTNIČKY 30.3., VŠECH, KTEŘÍ S NÁMI V DOBRÉ VŮLI SPOLUPRACUJÍ A JEJICH RODIN, LUKÁŠE CH. A JEHO RODINY, p.BARTÁKA A JEHO RODINY, PATRIKA H., MÍLU J., ZDEŇKA K. A JEHO RODINY, M. PENCE A JEHO RODINY, JAMESE C. A JEHO RODINY, BOHUSLAVA S. A JEHO RODINY A JEHO SPOLUPRACOVNÍKŮ DOBRÉ VŮLE, M.PELTY, PETRA H., VIKTORIE S. A JEJÍ RODINY, o. SLÁVKA H., JIŘÍHO Zi., KIM ČONG-U., ALEXE J., KATKY, LUCIE M., MIROSLAVA M., , VĚRY Š., ADAMA P., IVA P., JIŘÍHO B., MILANA C. , TOMÁŠE Ř., KEYLY, JOHANNY T., ANNU F. A RODINU, ALEJANDRA P. A JEJICH RODIN, SERGEJE K., ZUZKY, MARGIT S., EVY M., LUKAŠENKA, NATÁLKY G., DENISY G., ŠÁRKY G., MÍŠY M., MATYÁŠKA, KARD. BURKEHO, CAFFARY, BRANDMUELLERA, MEISNERA, BISK.SCHNEIDERA,, SILVANY D. M., LUKAŠENKA, JEHO RODINU A SPOLUPRACOVNÍKY, JAKUBA, MARTINY, MIRKY SCH. A SYNA A RODINY, DAVIDA P., MARKA C., ALEŠE B., PETRA K., PETRY K., MAJKY O., KATE, NORBERTA H. S RODINOU, VLADIMÍRA R., PAVLA H., MARTINA D., JOSEFA K., JINDŘICHA F.,  PAVLA Č., TOMÁŠE O. S RODINAMI, MARKA B., VLADIMÍRA C., S. BANNONA, F.FILLONA, GEERTA W., NIGELA F., MARINE LE PEN  A JEJICH RODIN, p.DOBIÁŠE S JEHO CELOU RODINOU, p. TRČKY S RODINOU, FERDINANDA ZV. H. A JEHO RODINY, ZDEŇKA G., JULIANA A., B. ASADA A JEHO RODINY A OHROŽENÝCH SPOLUPRACOVNÍKŮ, p. KNEBLEW., OLDŘICHA B. A JEHO RODINY, LUCIE B., TYMOTEUSZE SZ., ZUZANY J., O. JANA S., JANY S RODINOU Z L.N.P., DAGMAR P., FELIXE S. A DĚTÍ  A RODINY, VLASTY S. A JEHO RODINY, HELENY V., ZUZANY, MARTINA R., STÉPH. C., ŠIMONA P., MARKA S., SERGEJE P., ANTONIA S., MARKA A JEHO KAMARÁDA, JIŘÍHO K., HANY K., JIŘÍHO V., JOŽO R. A ČLENŮ SKUPINY ELÁN, MARKA D., MARIE, dr. MALÉHO, ARNOŠTA F., HONZY ZEDNÍKA A KATOLICKÉHO VIZIONÁŘE S RODINAMI, NÁVŠTĚVNÍKŮ/OBĚTÍ KONCERTU TŘÍ SESTER VE VESTCI 9.9., ZRANĚNÝCH Z HAVÁRIE AUTOBUSU U CK 23.9., REGIOJETU S KAMIONEM NA SLOVENSKU 16.9. A AUTOBUSU NA KOLÍNSKU 11.9. A EVAKUOVANÝCH A ZRANĚNÝCH Z HOŘÍCÍHO DOMU V PLZNI 26.9.,  JIHOAMERICKÝCH KŘESŤANŮ A JEJICH DOPROVODU V PRAZE, VŠECH PRONÁSLEDOVANÝCH VOJÁKŮ A VŠECH PRONÁSLEDOVANÝCH V TURECKU, ČLENŮ SPOLEČENSTVÍ BÝVALÝCH SATANISTŮ POD ZÁŠTITOU SVATÉ AGÁTY, ČLENŮ SVATÉHO SYNODU RUSKÉ PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE A JEJICH DOPROVODU NA JIŽNÍM PÓLU, PASAŽÉRŮ UKRADENÉHO LETADLA ANTONOV, ADAMA P., IVA P., VÁCLAVA V., PETRA, DAVIDA, JAROSLAVA, JILA, ONDŘEJE F., MICHALA M. A JEJICH RODIN, PAVLÍNY N., DAVIDA D. S CELOU RODINOU, CHRISTINE L. S CELOU JEJÍ RODINOU, JIŘÍHO V. S RODINOU, MUŽE Z JESENÍKU, DANEŠE Z., ALENY V.  A JEJICH RODIN, KRISTÝNKY II., DAVIDA C. JEREMYHO C., o. ROBERTA, JIŘÍHO PAR., BORISE J., IVANA N. A JEHO RODINY, BABIČKY I., MARIÁNA L., D. DUKY, p. VASILA, JEHO ŽENY A DĚŤÁTKA, U VŠECH DĚTÍ A JEJICH DOPROVODU Z HAVAROVANÉHO AUTOBUSU VE FRANCII, s. BERNADETTY A VŠECH KOLEGYŇ, ŠÁRKY T., LUBOŠE M. A JEJICH RODIN, HELENY V., LUISE S., MARTINA K., BEATY SZ. A JAROSLAVA K. A JEJICH RODIN, CHLAPCE ZTRACENÉHO NA CESTĚ Z KOSTELA, VŠECH PASAŽÉRŮ ZMIZELÉHO EGYPTSKÉHO AIRBUSU,  JANY DANIELY P., ROSŤI, LUCIE H. A JEJÍ RODINY, p. SPEYCHALA A PRONÁSLEDOVANÝCH POLICISTŮ A VŠECH PRONÁSLEDOVANÝCH PROTAGONISTŮ V KAUZE BRADÁČOVÉ, BISKUPA JUANA A JEHO SKUPINY, BERNIEHO S. A JEJICH RODIN, CESTUJÍCÍCH HAVAROVANÉHO AUTOBUSU U CHOMUTOVA, p. ALTNERA, A. DANKA, DAVIDA CH. T., RAFAELA, DANY D., JIŘÍHO, MARIÁNA K. A JEJICH RODIN,  LEONY M., ARTURA, o.KYRILA, DALIBORA M., JIŘÍHO J. A JEJICH RODIN,  KRISTÝNKY, ČLENŮ MODLITEBNÍ SKUPINY SV. GORAZDA, ZUZANY K., ADÉLY P., VLADIMÍRA Š., R. FICA A JEHO RODINY, KARLA G., DAGMAR P., JAROMÍRA K., PETRA G., KARLA, MATYÁŠE A JEJICH  RODIN, DCERY M.R. A RODINY, RADOVANA K., JURAJE T., JAROMÍRA J. A JEHO RODINY, ALOISE B., p. STÁŇI G., MILOŠE J., KAROLA P., TEREZY S. S RODINOU, GABRIELY S., EVY V.N. S RODINAMI, SONI M. SE SYNEM, HONZY, VLÁĎI R., PASAŽÉRŮ HAVAROVANÉHO VRTULNÍKU NA SIBIŘI, DĚTÍ Z PROJÍŽDĚJÍCÍHO AUTOBUSU, VŠECH DĚTSKÝCH OBĚTÍ, z Chrudimi a odevšad, ZBYŇKA, MIKULÁŠE F. A JEHO BOŽÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ, BOHUMÍRA R., „KYRIS“, SINEAD, TOMÁŠE H., TOMÁŠE P., MILANA H., TOMÁŠE N., VÍTA K., TADEÁŠKA, JANKA, ČESKÝCH VOJÁKŮ HAVAROVANÉHO LETADLA VE ŠP., KNĚŽÍ, FARNOSTÍ A OBYVATEL REGIONŮ, KUDY PROJÍŽDÍ NAŠE MISIJNÍ JEDNOTKA, p.HUDEČKA, DAGMAR P., PASAŽÉRŮ A POSÁDKY HAVAROVANÉHO SÚDÁNSKÉHO A ČESKÉHO LETADLA, UNESENÉHO RUSKÉHO LETADLA, FILIPA G. A JEHO RODINY, JAROMÍRA J., JANY S., IVANA L., IVANA K., KARLA K., JIŘÍHO R., p. MURSÍHO A JEJICH RODIN, LADISLAVA, KUN-HJE, CCHE SON-SIL, JÁNA G., MARIÁNA, TOMÁŠE, LIBORA, SLOVIN. CHLAPCE A CELÉ JEHO RODINY, JURAJE U., VŠECH JEHO SOUROZENCŮ A RODIČŮ A BLÍZKÝCH, JIMA C., VIKTORIE, VIKTORA, ARTURA, MAJITELŮ A ZAMĚSTNANCŮ A ZÁKAZNÍKU HOTELU, RODINY A PŘÁTEL OBCHODU, „IT“ RODINY, KLAUSE, GINSELA, ERINDY, ANTONIOSE, VALENTINA, p. ŘIHÁKA, ANASTISE, ELISEA, RAFAELA, CHRISTIANY, DĚTÍ A VŠECH, KTERÉ JSME POTKALI NA NAŠÍ POUTI, MAGDALÉNY, MARKA Z HÁ.VLASTIMILA A JEHO RODINY, KATKY A LENKY Z ME. A JEJICH RODIN, TOMÁŠE Ž. A PŘÍTELKYNĚ, U NÁVŠTĚVNÍKŮ PROHLÍDEK POD STAROMĚSTSKÝM NÁM., AKCE D-FENS A V BLANCE, U VŠECH, KTERÉ ODMÍTLI SATANA, KTERÉ J. JMENOVALA, TOMÁŠE, MARKA, JANA A JEJICH RODIN, P. DOLÍNKA, FETHIHO, ZUZANY, METODĚJE R. Š., VIOLY Š., MARIE, DVOU POLICISTŮ A JEJICH RODIN, VŠECH PŘEŽIVŠÍCH POUTNÍKŮ Z POUTĚ DO FATIMY, p. LENÁRTOVÉ A SYNA, FRANTIŠKA K., býv.polic. PAVLA, VENDULKY, IRENY R., DCERY KLÁRKY A VŠECH JEJÍCH DĚTÍ A RODINY, LUCIE, BABIČKY, DĚDEČKA A RODINY, HANKY S., ADÉLKY A RODINY, TIMEY A LUKRÉCIE, ONDRY D., BEZDOMOVCŮ V ČR A SR, NESATANISTICKÝCH UPRCHLÍKŮ Z TZV. 3. SVĚTA, VŠECH HAVAROVANÝCH PO CELÉM SVĚTĚ, DCER A RODINY STANISLAVA G., OTCE MNICHA, PETRA Př. A RODINU, ALEX., RODIČŮ, SESTRY A BABIČKY, FLORIANA, ANI, ALBANIHO, KLAIDIHO, HARYHO, GIULIA, ALTENA, DORALIA A JEJICH RODIN, HECTORA, SPIRIDONA, DOROTHEY, PENELOPE, VICTORIE A JEJICH RODIN, MUŽE SE SEK., SARAH W., NIGELA F., JANY S. A JEJÍHO SYNA TOBIASE, LENKY, JOSEFA, LÁDI, OTA, ZDEŇKA, JANY A JAKUBA, MICHALA Ko., VĚRY B., JAROSLAVA B., MUŽE Z PARKU, DORŽI, MICHALA V., MARCELA, JINDRY, ALENKY, JINDŘICHA, DAGMAR, IVY A STANISLAVA J. A JEJICH RODINY, ADÉLKY A JINDRY A JEJICH RODINY, ZRANĚNÝCH Z AUTOHAVÁRIE V DĚČÍNĚ A HAVAROVANÉHO AUTOBUSU Z PRAHY DO UŽHORODU, KNĚZE Z VIDEA, ROBERTA B., VÍTKA, PEPÍKA, JOSEFA, OSKARA, JANA V., JANA S. A JEJICH RODIN, MICHALA fin. A JEHO RODINY, RENÉHO A JEHO RODINY, FRANTIŠKA A JEHO RODINY, FANOUŠKA A MATYÁŠKA A MAMINKY, VĚRY Č. A RODINY, M. OBRTELA, „PETRA“, ZDISLAVY, JIŘÍHO, VLADIMÍRA A VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH V SYNODU VĚŘÍCÍCH V HOSPODINA, POPÁLENÉHO MUŽE A DÍVKU NA VÁCL. NÁM., ZRANĚNÝCH VÝBUCHEM V DĚČÍNĚ, LIDUŠKY, PEPÍKA P., GAŠPARA M., RENATY A CELÉ JEJÍ RODINY, TOMÁŠE, MICHALA, VĚRY B. A JEJICH RODIN, ZRANĚNÝCH NA ESKALÁTORECH, ZDEŇKA Ž., SVATOPLUKA, NOVINÁŘE ROSTISLAVA, JIŘÍHO P., DOMINIKA, ROBERTA V., DAVIDA H. A JEHO RODINY, BLONĎATÉ HOLČIČKY A JEJÍ RODINY, KAROLÍNY DANEŠOVÉ A JEJÍ RODINY, MNĚ PETRY B., MAGDY CH., JIRKY H., DAVEHO, P. VÁNI, KRISTIÁNA A JEJICH RODIN, „KOUZELNÍKA“, „TLUSTÉHO MNICHA“, DOMINIKA Iv.,  EVIČKY A JEJÍHO PŘÍTELE, D. MICHALA, K. BABÁKOVÉ, M. STUBLEYHO, p. KMETĚ, I. RITTIGA A CELÉ SKUPINY ZADRŽENÝCH A PRONÁSLEDOVANÝCH, CHANTAL N., JINDRY, ASHYI A JEHO RODIČŮ, LUBOŠE, PAVLÍNY, MARIE A JEJICH RODIN, PAVLA Led. A CELÉ JEHO RODINY, RADKA Č., p. JARO., PANÍ KOK. A JEJÍ RODINY, OL. A JEHO SKUPINY, A. ZACHARČENKA, RADKA, LADISLAVA T. S MANŽELKOU A RODINOU, JANA PAVLA, K. DAVIS, DVOU DÍVEK, TAJNĚ SVĚCENÝCH KNĚŽÍ, OTCE BERNARDA F. A JEHO DRUHŮ, BRATRSTVA SV. PIA X., OTCE VIKTORA, PAVLA M., KARD. BURKEHO, CAFFARY, BRANDMUELLERA, MEISNERA, BISK.SCHNEIDERA, JANA H., JANOU., KNĚZE Z PODG., KNĚZE Z MAD. M., BRATRŮ Z KLÁŠTERA V R., TOMÁŠE R., „nezv.“ DAVIDA, FRANTIŠKA LOB., VÍTĚZSLAVA H., ANTONIA F., ALBERTA U.M., VÁCLAVA W., VÍTA U., ANTONÍNA J., KRYŠTOFA L., MIEČISLAVA J., SLÁVKA, MARIUSZE S., ROSY, J. CASTRA S POMOCNÍKEM, KAL., ROBERTA, VIKTORA, JIŘÍHO PL., JIŘÍHO P., ANTONÍNA P., JOSEFA N., JOSEFA Bl., JAKUBA, MICHALA, SEDLÁKA, JAROSLAVA B., FILIPA St., PAVLA St., DOKLÁDALA, DAVÍDKA, LUDVÍKA P., DAVIDA, FRANTIŠKA J., SUCHÉHO, JANČÍKA, VELLY, o. PROVINCIÁLA, ELIÁŠE, JOSEFA A VŠECH OTCŮ PŘIZNAVŠÍCH SE K POSELSTVÍ VAROVÁNÍ, JITŘENKY, MICHALA K. A JEHO RODINY, PREZIDENTŮ PUTINA A JANUKOVYČE, A.OVEČKINA, MARTINA, PAVLY, MARCELA, ARTURA, J. RYCHTÁŘE, MICHALA „Z NORSKA“, M. KOMISSAROVOVÉ, M. TOPOLÁNKA, ALEXANDRA V., M. SCHUMACHERA, VÝBUCHEM ZRANĚNÉHO MUŽE V OSTRAVĚ, VÝBUCHEM ZRANĚNÉ ŽENY, MARKA, TOMÁŠE A CELÉ SKUPINY, MARTINY, PAVLA M. (z pol.hon.), POPÁLENÝCH ŽEN, V. BÁRTY, K.KLASNOVÉ, J. PETRŽÍLKA A C.T. MOOREHO A JEJICH RODIN. ZA DUCHOVNÍ VYČIŠTĚNÍ PANA PREZIDENTA ZEMANA A J. OVČÁČKA. ZA ODPUŠTĚNÍ, OČIŠTĚNÍ, ZNIČENÍ VŠECH ČIPŮ A VŠECH 666POKUSŮ, DAR VÍRY, PLNOU BOŽÍ OCHRANU A JEHO SÍLU A SPÁSU, VYSVOBOZENÍ A POŽEHNÁNÍ A UZDRAVENÍ A VEDENÍ V DUCHU SVATÉM PRO VŠECHNY NAŠE PODPOROVATELE, MODLITEBNÍKY A PŘISPĚVATELE A JEJICH RODINY, MÍLU J., PAVLA, ALENU A JIŘÍHO Š. S DĚTMI, PETRA K. S RODINOU, PETRA Č. A JEHO RODINU, LUCII H.V. A JEJÍ RODINU, pí. KOSTELNICI, DRAHOMÍRU S. A JEJÍHO PŘÍTELE, MARKÉTU B. A JEJÍ RODINU, PETRU N., ANTONA N., JANÍKA N. A MARIÁNA N. A KUBU, ANNU F. S RODINOU, PETRU B. A RODINU, MÁRU, JIŘÍHO Z., MARCELA Z. A RODINY, JIŘÍHO B., RADIMA P. S RODINOU, BARBORU K. A RODINU, TEREZKU K. S RODINOU, ZUZANU, ANNU A ATEFA S RODINAMI, IVANA V., LUCII H.V., HELENKU, p. JOHANNU T., NATÁLKU, JANU Š., MARTINA Š. MARTINA Š. ml., JANA dědu, BLANKU, SLAVOJE, JARA A JEHO RODINU, JANU Š. S RODINOU, MÍRU G., HANKU G. A RODINU, MONIKU P., MARTINA K., PAVLA A strýce PEPU, DAVIDA P., p. BRADNU, MARKA C.,  SIMONU Š., LEA B. A RENATU V., R. A D. MAŠKA S RODINAMI, p.PŘESLIČKU S RODINAMI, HELENU P. S RODINOU, JANU JED. S RODINOU, ELIŠKU, NATÁLKU, HELENKU, MARTINA K. S RODINOU, PAVLA M. S RODINAMI, BOŽENKU C. S RODINOU, MÍLU ML. A RODINU, MILÁDKU S., JIŘÍHO Š. S RODINOU, JANU B., TOMÁŠE B. A DĚTI, JAROSLAVA K., IVA K. S RODINOU, BOHDANKU S RODINOU, RODINU KOL., EVU S RODINOU, MICHALA, JAKUBA  A TOMÁŠE S RODINAMI, p. AUTOMECHANIKA S RODINOU A JEHO TÝM, MÁRIU U. S RODINOU, RADKA N. A TOMÁŠE C. S RODINAMI, MARCELU CH., JANA CH. A JANA CH., MARII K. A JEJÍ RODINU, RADKA N. S RODINOU, KRISTIÁNA V., PATRIKA H., HANU H. A JEJICH RODINY, DANU B. A TOMÁŠE, YVETKU A JEJÍ RODINU, VALENTINA, MARTINA K. A JEJICH RODINY, p. VERNERA A JEHO RODINU, LUCII B. T. A JEJÍ RODINU, PAVLA V. A JEHO RODINU, ANNU F. A JEJÍ RODINU, LUBOMÍRU A ČLENY JEJÍ MODL. SKUPINY A JEJICH RODINY, p. BAREŠ. A JEJÍHO MANŽELA A RODINU, p. VEVER. A JEJÍ RODINU, MÁRII H. A JOSEFA Č. S RODINAMI, PETRA Š. S RODINOU, MOJŽÍŠE S RODINOU, MARUŠKU S., BARBARU S RODINOU, RODINU ŠEV., ANETU F. S RODINOU, MAMINKU S DCEROU A RODINOU, MARCELU K., JEJÍHO SYNA A PŘÍTELE, KARLA, VĚRU, TOMÁŠE A JEJICH RODINY, FRANTIŠKA S RODINOU, MILANA N. S RODINOU A JEHO PŘÁTELE, HONZU S RODINOU A JEHO PŘÁTELE, p.KO., ŠTY., LUK. S RODINAMI, PETRA J. S RODINOU, VLÁĎU A JEJICH RODINY, LUDMILU S., BOLESLAVA N., MARTINA J. A JEHO RODINU, LUBOMÍRA G. A JEHO RODINU, EVU A PŘÍTELE, JANU, DAVIDA, ANIČKU A MODLITEBNÍ SKUPINU A JEJICH RODINY, LUCII S DĚTMI, JAKUBA A JEHO RODINU, JANA A JEHO RODINU, MICHALA A JEHO RODINU, NATÁLKU A JEJÍ RODIČE, ZUZANKU A RODINU, ALEŠE H. A JEHO RODINU, PETRA H. A JEHO RODINU, A., FARNÍKA, p. JOSEFA, VERONIKU, VERONIKU L., EVU, MARII B. A JEJICH RODINY, MARTINU P., HANU D., JANA S., FRANTIŠKA S., PAVLA M., VĚRUŠKU, LUBOMÍRA G. A JEJICH RODINY, FRANTIŠKA B. S RODINOU, PETRA Po., RENÉHO B., MARTINU A JEJÍ RODINU, MARII, IONA, SABINU A JEJICH RODINU, JIŘÍHO M. A MARII M. A JEJICH RODINU, STANISLAVU A JEJÍ RODINU, ROBINA, DRAHOMÍRU S., MARTU A JEJICH RODINY, OPRAVÁŘE R. AUTA, JEHO MANŽELKU, DĚTI A CELOU RODINU, LUCII V.P. A SYNA KUBÍČKA A RODINU,, MIROSLAVA P. S RODINOU, MICHAELU, LUCII M., ZUZANU A ANASTASII S RODINAMI,  TEREZKU, MARII H., BELU G., MÁRII H. A JEJICH RODINY, HONZU S TCHÁNEM, MANŽELKOU A RODINOU, ZDEŇKA, RADIMA U. S RODINOU, MILOŠE C., JEHO MANŽELKU A RODINU, JUDITU, ANDREU A JEJÍHO PŘÍTELE A JEJICH RODINY, ILONU K., JEJÍHO MANŽELA A RODINU, ZDEŇKU K., JEJÍHO SYNA A  RODINU, JOSEFU, DÁŠU A JEJÍ RODINU, IVANKU S., JIŘÍHO M. A JEJICH RODINY, ANTONÍNA P. A JEHO RODINU, ALEŠE H. A JEHO RODINU, TOMÁŠE R. A JEHO RODINU, KRISTÍNKU A JEJÍ RODINU, IVETU V. A JEJÍ RODINU, VĚRU Š. A JEJÍ RODINU, JIŘINKU A JEJÍ RODINU, IVANA A JEHO RODINU, MILOŠE A S MANŽELKOU A RODINU, ŠTĚPÁNKU N. A JEJÍ RODINU, FRANTIŠKA M., JANU, JIŘÍHO B., VÁCLAVA L., MOJMÍRA K. A JEJICH RODINY, MARKÉTKU, JIŘÍHO P.F.P., VOJTĚCHA P. A KARLA Z. S RODINAMI, KARIN, MARTINA A RODINU, MARKÉTU S RODINOU, HANU D. A CELOU JEJÍ RODINU, JIŘÍHO H., KATKU K., p.UKR. S RODINOU, PAVLÍNU CH. A JEJÍ RODINU, JANA R. A JEHO RODINU, ALEX A JEJÍ RODINU, ALICI, FILIPA A ZDEŇKA, ps.KAROLÍNU A JEJÍ RODINU, RODINU SEMER., p. ČUBU, KAROLÍNU z vl., TOMÁŠE Š., JOSEFA H., ANIČKU, JEJÍHO MANŽELA A JEJÍ RODINU, MAGDU, JULII A SYNA, JARMILU, MÍLU, MIRKA, STANDU, TONDU, JIRKU A JEJICH RODINY, ZDISLAVU A JEJÍ RODINU, TOMÁŠE U. A JEHO RODINU, LUCIA A JEHO RODINU, M. REICH. A JEJÍ DĚTI, IVA V., RAD. MALÉHO, D. LOULU A JEHO RODINU, MÍLU V. st., ZDENU, MÁRII K., PETRA L., MARKÉTU L., HONZÍKA A JEHO RODINU, VLASTU, HYNKA, FRANTIŠKA P., PAVLA S. A JEJICH RODINY, ANNU S MANŽELEM A RODINU, ANEŽKU S MAMINKOU A RODINOU, MARII D. S RODINOU, SILVII, RUBENA, KRISTIÁNA, MANŽELA, PAVLA, RODIČE SILVIE A CELOU RODINU, JANA, VERONIKU, HANKU K., TEREZKU, MARII, PAVLA S RODINAMI, JARUŠKU, MARII, RADKU A MICHALA, JIŘÍHO sp. S RODINOU, PANÍ UČITELKU A OBĚ DĚTI PO PÁDU DO STUDNY, MARUŠKU S MAMINKOU, HANKU, ZUZKU, JOLANKU, EVIČKU A JOSEFA S RODINAMI, JENDU, VOJTĚCHA, LADISLAVA, FRANTU, JIŘÍHO, ALEŠE, MIU, TCHÁNA S TCHYNÍ, ILONU, TOMÁŠE, LUCII A JEJICH RODINY, DAVIDA RATHA, NAĎU Č., MÍLU J., ILONU, ALEŠE, MICHALA S MAMINKOU, REDAKTORA MARTINA, p. PET., p. RANSDORFA, p. FIALU, V. KLAUSE ML., L.KLAUSOVOU, p. RITTIGA, M. SCHUMACHERA, M. KALOUSKA, K. SCHWARZENBERGA, M. ČERVÍČKA, p. ELEK., EVŽENA, V. FRANZE, LUCII F., I. GOTTOVOU, K. GOTTA, p. SCHWARZENBERGOVOU, J. RYCHTÁŘE, M. KOTLEBU, PÁNY KUBKA, HAŠKA, TEJCE, BARBORU, J. VAŇHOVOU A JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY A RODINY. ZA ÚPLNÉ ZASTAVENÍ SATANISTŮ A ÚPLNÉ PARALYZOVÁNÍ JEJICH ČINNOSTI A OCHRANU DUŠÍ PŘED NIMI, ZA BOŽÍ SPRAVEDLNOST A BOŽÍ BIČ PRO NĚ PODLE BOŽÍ VŮLE, NECHŤ Z NICH VYŽENE VŠECHNO ZLÉ: JOSIPA BRACO, MARIANA LEFÉV(B)RA-E.MACRONA, ASDRUBALA TORRES, pí. ŠINDELÁŘOVOU, HEIDI JANKŮ, KLUKŮ A ČARODĚJNICE NASAZENÉ NA ROBERTA, EMMY SMETANU, KATEŘINY ZEMANOVÉ, ZAORÁLKA, FREDERIKA, M. CHODORKOVSKÉHO, A. NAVALNYJHO, MILOŠE Z., KATEŘINY Z., JIŘÍHO KAJÍNKA, PETRA CHOBOTA, PETRA MACHÁČKA, JAKUBA SOBKA, MAGDY G., JAREDA KUSHNERA, IVANKY TRUMP, MELANIE TRUMP, CHARLESE KUSHNERA, PETRY E., PETRY PAROUBKOVÉ, KROČILA, KONZBULA, MARKA HILŠNERA, GEORGESE M. MONDA, DONA SERGIA, SYNA A ČLENŮ JEHO RODINY, MARUŠKY, ČMOLÍKA, ČLENŮ BILDERBERGU, M. LUDVÍKA, V. ERBOVÉ, SADISTY SUROVCE, HILLARY CLINTONOVÉ, ANGELY MERKELOVÉ, VAN DER BELLENA, K. MACAULAYHO, V. DLOUHÉHO, P. GAZDÍKA, M. BADALA, HORÁČKA, V. CIKRLEHO, M. SKLENÁŘE, ČLENŮ BISKUPSKÉ KONFERENCE ČR Z NICH, KTEŘÍ JSOU PROTI PÁNU BOHU – pánů MALÉHO, HERBSTA, BAXANTA, RADKOVSKÉHO, HOLUBA, POSÁDA, KROČILA, VOKÁLA, KAJNEKA, GRAUBNERA, HRDLIČKY, CIKRLEHO, KLÁRKY MARCELY, MICHAELY KUDLÁČKOVÉ A SPOL., JARMILY, ESTERKY, KONZBULA, LOBKOWITZE, HUCKA, KOČIŠE, PŘIBYLA, paní I. SARGANKOVÉ, E , HAVLA, DYKA, BARTOŠKY, GEISLEROVÉ, HŘEBEJKA, SALZMANOVÉ, P.ROBEJŠKA, OLIVIE Ž., PETRA MACHÁČKA, JEHO OTCE, BRATRANCE, JIŘÍHO MACHÁČKA A CELÉ JEHO RODINY, D. ŤOKA, ČERVENÉ A CELÉ „ČESKÉ“ ZEDNÁŘSKÉ KULTURNÍ FRONTY, MARTINA M., DALAJLAMY, CZENDLIKA, VĚSLAVA MICHALIKA, ŠÁNDORA, VLAĎKY ERBOVÉ, MELANIE T., MIKA PENCE, JARDY, TERESY M., HANY V., MARTINA B., o. J. KORDY, KATEŘINY KONRÁDOVÉ, KATEŘINY PONDĚLÍČKOVÉ, VERONIKY KOPŘIVOVÉ, ILONY T., JOLANDY, JOLANY V., MARTY, JIŘÍHO NOVÁKA, J. CIMICKÉHO, BŘEŽANA, BOUČNÍKA, L. BRADÁČOVÉ, P. KRUPY, CARLY LA VEY A JEJÍHO TÝMU A RODINY, T. HOLUBA, RODINY DVORSKÝCH, o.JORDANA, T. HALÍKA, RADMILY SKUČKOVÉ, KARLY ŠLECHTOVÉ, ROMANA PETRUSE, p. VÁCHY, STAROSTY, KATEŘINY BROŽ., HELENY SUCHÉ, HELENY HOUDOVÉ, ROSTISLAVA PROKOPJUKA, EMY SRNCOVÉ, KLÁRKY, MADONNY, VLKA, H. ILLNEROVÉ, JANY KARÁSKOVÉ A JEJÍ DCERY, „JOHANINY“, Z., F. a J. STERNBERGŮ, JANA SAAVEDRY, IVANY REGINY SÁDLOVÉ, RADIMA U., J. DEMETEROVÉ, VŠECH ČLENŮ KOLEGIA 666, M. DAVIDA, I. BLANAROVIČOVÉ, V.U.KREJČÍHO, J. SAPÍKA, p. TROŠKY, p. CHVÁTALA, MARTINA A MATĚJE STROPNICKÝCH, p. STŘÍŽE, JAKUBA MORAVČÍKA, o. KROČILA, ŠPIŘÍKA, V. MICHALÍKA, MILANA KOHOUTA, A. HANYCHOVÉ, MARIAM, TEODORY, PAVLY, HEIDY J., LUDVÍKA, ADRIANY K., M. HOLLÉHO, ŘEDITELE ŽIŽKY, p. ERBENA, R. BEZÁKA, K. NEŠPORA, „ŘEZNÍKA“, PETRA MLČ. A CELÉ RODINY, P. VAVŘIN., T. HALÍKA, ADAMA B. BARTOŠE, JANY NAGYOVÉ, SAŠI V., , GRAUBNERA, RADKOVSK.666, T. MAXOVÉ, D. LANDY, ČLENŮ KAPELY TŘI SESTRY A KABÁT A DEBUSTROL A VŠECH SATANISTICKÝCH KAPEL, LUBOŠE, ministrů CHLÁDKA A JUREČKY, primátorky BLAŽKOVÉ, BORISE RUDÉHO, M. HAUSENBLASE, KATEŘINY CAJT., prof. KOLÁŘE, V. RYVOLY, R. V. STROUHALA, PEŠTY, FILIPA UŠÁKA, MARTINA M., E. KAPLICKY, D. KLUDSKÉ, M. KOŠANOVÉ, p. ČMOLÍKA A SPOL., I. TOMANA, V. RAŠKY, PAVLY VACKOVÉ, I. ŠVIHLÍKOVÉ, K. JANEČKA, ADRIANY K., KATEŘINY B., ORKA, L. HERYÁNA, V. MALÉHO, PATRICIE K., KUBY666, ČARODĚJNICE PROCHÁZEJÍCÍ ZDÍ, PATRIKA, KŇAŽKA, ALTNERA, HERMANA, BABIŠE, DIENSTBIERA, ZAORÁLKA, HOLCÁTA, KMONÍČKA, MYNÁŘE, Z. CZENDLIKA, BABYLONA666, „HELLPURGY“, „HILDEGARDY“- S. PŘEDSTAVENÉ VORŠILEK, „SABATHA“, „SARUMATHY“, „NEFERTITY“, LOU FANÁNKA, BAKALY, KELLNERA, TZV. LASANY A DIESANY, SOBKA, MARTUCCIHO, MACURY, ROMANA – řezníka, LUKÁŠE, „TEMPL. KNĚŽNY“ Z LIB., MARTINY B., PETRY N., ARIANY A., HELENY H., MICHALA K.,  VŠECH OSOB SKUPINY NA HEL. V PIV.DC, Š.ZIMOVÉ DOSTÁLOVÉ, TIGI, VLASTY A VŠECH JEJICH 666SPOLUPRACOVNÍKŮ A JEJICH OBRÁCENÍ SE K BOHU, ZA OBRÁCENÍ SE M. SLAVÍČKA, CECÍLIE A VŠECH NA NĚ NAVÁZANÝCH K BOHU A ZNEŠKODNĚNÍ ČIPŮ U NICH. ZA OBRÁCENÍ SE VŠECH SATANISTŮ K BOHU. ZA VŠECHNY OBĚTI SATANISTŮ. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU A SPÁSU, SÍLU V NĚM, ODPUŠTĚNÍ, OČIŠTĚNÍ, POŽEHNÁNÍ A VYSVOBOZENÍ V DUCHU SVATÉM A V NĚM PLNÉ UZDRAVENÍ A VEDENÍ JÍM A JÍM NAPLNĚNÍ, DAR VÍRY, UZDRAVENÍ RODINNÝCH VZTAHŮ V DUCHU SVATÉM A ZNEŠKODNĚNÍ A ZNIČENÍ VŠECH ČIPŮ A VŠECH 666POKUSŮ A JEJICH VÝSLEDKŮ U ROBERTA V., BABIČKY, FRANTIŠKA M., KATKY, TOMÁŠE A MICHALA, GEORGA K., MARKA S., MICHALA M., MICHALA K. A JEHO RODINY, MARKA, DOMINIKA B., SVATOPLUKA, MÍLY P., ROBERTA F. A JEHO SPOLUPRACOVNICE, p. FIŠ., JOSEFA H., MICHALA, ZDEŇKA, MÝCH RODIČŮ, MAGDY RODIČŮ, VĚRY, FETHIHO, JOSEFA, MICHALA/K., SIMONY S DĚTMI, V. FRANZE, ROMEA S MANŽELKOU A MIMINKEM, R. SOUSEDA., MIKULÁŠE, SIMONY, AUGUSTA, p. MILANA, ALEXANDRY, VĚRY J. A VŠECH, KTERÝCH SE TO TÝKÁ A JEJICH RODIN, JOSEFA H., PAVLY H., MIRKA K., HONZY, KATKY, TONDY, KARLA. S. A RODIN. ZA OBRÁCENÍ SE MARTINA M. K PÁNU BOHU. ZA SATANISTY POLAPENÉ DUŠE A JEJICH OBĚTI, ZA V DUCHU SVATÉM VYSVOBOZENÍ A JÍM UZDRAVENÍ POLAPENÝCH DUŠÍ A ZÁCHRANU A SPÁSU VŠECH DUŠÍ A LIDÍ PŘED SATANEM A ANTIKRISTEM, FALEŠNÝM PROROKEM, VŠEMI NEČISTÝMI DUCHY A PADLÝMI DUCHOVNÍMI, ZA OCHRANU A SPÁSU VŠECH LIDÍ A DUŠÍ PŘED NIMI. ZA BOŽÍ OCHRANU, JEHO SÍLU A SPÁSU PRO VŠECHNY ZEDNÁŘE UVĚŘIVŠÍ V KRISTA. ZA PROKLESTĚNÍ CESTY V DUCHU SVATÉM PRO CENTRUM POMOCI A JEHO ČINNOST, JEHO POŽEHNÁNÍ A BOŽÍ OCHRANU. ZA MODLITEBNÍKY A JEJICH RODINY. ZA OTEVŘENÍ SRDCÍ VŠECH PRO POSELSTVÍ VAROVÁNÍ, ZA ODPUŠTĚNÍ A DUCHOVNÍ OČIŠTĚNÍ NAŠICH NÁRODŮ A SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, DAR VÍRY PRO NAŠE NÁRODY. ZA NÁROD A CELONÁRODNÍ OBRÁCENÍ SE K BOHU.

Jsme otevřená česko – slovenská internetová modlitební skupina Mariánského společenství, která každý den (před 8.3.2017 i v noci, viz: https://petrabostlova.wordpress.com/2017/03/08/zjeveni-panny-marie-ktere-vas-vic-nez-prekvapi-aneb-nasi-modlitebnici-modlitebnich-kampani-od-tedka-v-noci-misto-modleni-alou-do-postele/ ) pořádá denní modlitební kampaně Ježíš lidstvu (od 5 do 22 hodin), do kterých se můžete přidat. Tímto způsobem:

Můžete se s námi spojit na laickou mši svatou, kterou vysíláme každý den, začátek se pohybuje mezi šestou a osmou hodinou večerní ( jiný čas je výjimkou). Nemůžete-li se spojit on-line, můžete si poslechnout záznam. On-line i záznamy naleznete na: 

https://www.facebook.com/marianskespolecenstvi/
 
https://www.youtube.com/user/jendasevcu

(…Když nebudete mít dobrý příjem na youtube či výpadek, zkuste facebook a obráceně…)

 

Nové rozvržení modlitební kampaně:

Vzhledem k situaci startujeme naši modlitební kampaň Ježíš lidstvu každý den v 5 hodin ráno a končíme ve 22 hodin. To znamená: do modlitební kampaně se můžete přidat kdykoli přes den. Stačí se na začátek pokřižovat svěcenou vodou a pomodlit modlitbu Varování č. 96 (viz níže), po ní se pomodlit modlitby, kterými chcete do této modlitební kampaně přispět, viz kupř. modlitby níže, a modlitbou č. 96 vaše aktuální zapojení do modlitební kampaně také ukončete. Děkujeme

/pozn. UPOZORNĚNÍ! VÍME ZE ZJEVENÍ PANNY MARIE, PŘÍMO OD NÍ!

Tak jako po celý minulý rok a roky předešlé, i tento rok v modlitebních časech ZCELA IGNORUJEME TZV. LETNÍ ČAS! Jde o satanský čas, je proto, aby zmátl a ďábel se vysmál Pánu Bohu a vytvořil chaos a oslabil vyslyšení našich modlitebních proseb!

/- Pro potvrzení či vyvrácení zeptali jsme se přímo Panny Marie při Jejím zjevení./

Při zjevení Panny Marie, 10. 4. 2016 v nočních hodinách:

Na přímou otázku k Panně Marii při Jejím zjevení: …. Magda: „Jaký čas máme používat k modlení? Panna Maria odvětila: „Nový čas je satanistický, používejte čas, jaký byl za Mého Syna Ježíše Krista.“ Magda: Takže ve 13, 16, 19 hodin?“ (pozn. modlitební časy pro Korunku k Božímu Milosrdenství a Anděl Páně v letním čase, samozřejmě ještě v 7 hodin ráno Anděl Páně místo 6) Panna Maria: “ K tomu vám žehnám.“

KAŽDÝ DEN se odpoledne ve 3 hodiny zimního času, a tedy Božího (tzn. ve 4 hodiny času letního) společně skláníme k modlitbě Korunky k Božímu Milosrdenství za naše národy.

Modlitbu Anděl Páně se modlíme v obvyklé časy, každý den (a následně po ní jeden desátek Modlitby Dvou Srdcí Lásky)./

(Modlitební) Typy navíc pro vás:

NOVĚ, KDYKOLI  PŘES DEN ČI VEČER, MODLÍME SE TAKÉ RŮŽENEC BOHA OTCE: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/01/09/ruzenec-boha-otce-existuje-jeste-silnejsi-modlitba-dost-tezko-modleme-se-jej-prosim-kazdy-den/

Každý den se modlíme růženec Otce Pia: https://petrabostlova.wordpress.com/2015/01/26/modleme-se-ruzenec-otce-pia-a-k-drahocenne-krvi-a-ranam-pana-jezise-krista-prosim/

Modlíme také: https://petrabostlova.wordpress.com/2015/02/06/dulezite-modlitby-prosim-modleme-se-je-nyni-kazdy-den/

 

Vzhledem k situaci probíhají naše modlitební kampaně Ježíš lidstvu KAŽDÝ DEN. Pán nás žehnej a posiluj. Dobře si tedy rozvrhněte „své“ síly (které dostáváme od Pána), je to běh na delší trať. Pán vás a vaše rodiny žehnej, ochraňuj a veď.

Naše pondělní až nedělní modlitební kampaň Ježíš lidstvu vypadá následovně:

Obětujeme na úmysl modlitební kampaně mše svaté, kterých se zúčastníme. Choďme ke zpovědi (aspoň jednou týdně), svatému přijímání, zúčastněme se adorací Božího Těla, konejme poutě, postěme se v postní dny, modleme se během dne.

Naše modlitební kampaně doznaly zásadní změny, viz zde: https://petrabostlova.wordpress.com/2017/03/08/zjeveni-panny-marie-ktere-vas-vic-nez-prekvapi-aneb-nasi-modlitebnici-modlitebnich-kampani-od-tedka-v-noci-misto-modleni-alou-do-postele/

ZAČÍNÁME TEDY V 5 HODIN RÁNO, VY SE MŮŽETE KDYKOLI PŘES DEN K NÁM MODLITEBNĚ PŘIDAT, JAK – VIZ VÝŠE, A KONČÍME JIŽ VE 22 HODIN LAICKOU MŠÍ SVATOU a den Nešporami.

PO 22 HODINĚ SE JIŽ V MODLITEBNÍ KAMPANI NEMODLÍME, A TO AŽ DO 5 HODINY RANNÍ, JE TO DOBA, KDY SE SNAŽÍME ODPOČÍVAT A SPÁT.

 

Modlitby, které vám doporučujeme v modlitební kampani, kromě modliteb Varování (ty najdete na: http://www.varovani.org), jsou kupř. tyto:

Zapálíme posvěcené svíce, pokřižujeme se svěcenou vodou.

ZAČNEME Modlitbou modlitební kampaně Pána Ježíše (č.96) /na: www.varovani.org/ Za požehnání a ochranu naší modlitební skupiny:

Ó, můj nejdražší Ježíši, prosím, požehnej nám a ochraňuj nás, Tvoji skupinu modlitební kampaně, abychom se stali imunní ke zlým útokům ďábla a všem zlým duchům, kteří nás mohou trápit při této svaté misi za záchranu duší.

Kéž zůstaneme věrní a silní a vytrváme ve chválení Tvého Svatého Jména před světem a nikdy se nevzdáme našeho úsilí šířit Pravdu Tvého Svatého Slova. Amen.“

Následuje: MODLITBA PÁNĚ, ZDRÁVAS MARIA, POKRAČUJEME KORUNKOU K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ, pak vložíme (- nově):

„Věčný Otče, skrze bolestiplné, Neposkvrněné Srdce Mariino a s jejími slzami obětujeme Ti drahocennou Krev a rány Ježíše Krista, aby Matka zmařila moc Satana a s archandělem Michaelem a se všemi anděly zahnala zlé duchy a zničila všechno jejich dílo a plány, zvláště nyní, v tuto hodinu, v naší vlasti. AMEN.“

…a Smírnou modlitbu k Panně Marii, která zní:

Smírná modlitba k Panně Marii

  1. 12. 2008

Modlete se denně tuto modlitbu za obnovení Mariánského sloupu.

SMÍRNÁ MODLITBA

„Dovoláváme se Tvojí lásky, Matko, lásky ochotné svým dětem vždycky odpustit. Den se nachyluje, snad už času nakrátko, sami ze své bídy nemůžeme se vyprostit.

Tvá dobrota zve nás, Královno míru, když celá naše země bouří zmítána, zapomeň urážky, přijmi prosbu smíru, vždyť Ty, Matko, jediná jsi naše záchrana!

Obraz Tvůj, kdys bezohledně roztříštěný, kéž celý a krásný v srdci svém zas neseme, potom Syn Tvůj, láskou k Tobě usmířený, neodepře vlasti naší požehnání své!

Přijmi korunu a chop se žezla svého, právem lásky patřila vždy Tobě česká zem! Pro dobrotu Tvého Srdce mateřského, ať je národ náš už navždy Tvým národem!“

Na usmíření potupné urážky Matky Boží stržením Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze 3.11.1918

Zdroj: http://www.marianskysloup.cz/

A následuje:

MODLITBA OTCE CYRILA K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU

„Ó Ježíšku, k tobě se utíkám, skrze tvou Matku tě žádám, vysvoboď mě z této mé nouze (možno konkrétně vyjádřit), neboť ti pevně a upřímně věřím, že tvé božství mě může ochránit. S důvěrou doufám v tebe, že najdu tvou milost. Z celého srdce a duše tě miluji, s bolestí lituji svých hříchů a na kolenou tě prosím, Ježíšku, vysvoboď mě z nich. Mým předsevzetím je polepšit se a již tě znovu neurážet. Proto se ti odevzdávám
a chci vše trpělivě snášet a vždy ti opravdově sloužit. A svého bližního jako sebe sama chci kvůli tobě ze srdce milovat. Ježíšku, Dítě, klaním se ti, ó mocné Dítě, prosím tě, vysvoboď mě z této mé nouze (možno vyjádřit slovy), abych se věčně mohl těšit z tebe, s Marií a Josefem tě viděl
a se všemi anděly se ti klaněl. Amen.“

pokračujeme SVATÝM RŮŽENCEM, MODLITBOU K SVATÉMU ARCHANDĚLI MICHAELOVI. Poté: AMBROSIÁNSKÝ CHVALOZPĚV, LITANIE K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU, MODLITBA K ZASVĚCENÍ SRDCI JEŽÍŠOVU, LITANIE LORETÁNSKÁ, LITANIE KE VŠEM SVATÝM, LITANIE K SVATÝM OCHRÁNCŮM NAŠÍ VLASTI (viz v českém Katolickém kancionálu od 061 až 069). Pokračujeme modlitbami z: www.varovani.org, ve sledu: Litanie 1-6, Krátké modlitby, modlitby 1-170, kolik stihneme. Protkáváme biblickými Žalmy.

Určitě se během naší modlitební kampaně modlíme také tuto modlitbu Matky všech národů:

„Pane Ježíši Kriste, Synu Otce, sešli nyní svého Ducha na zem.

Dej, ať Duch Svatý přebývá v srdcích všech národů,

aby byly uchráněny před zkázou, neštěstím a válkou.

Kéž Matka všech národů, blahoslavená Panna Maria, je naší Přímluvkyní. Amen.“

A rovněž modlitbu Anděla za ČR:

„Anděle Boží, můj strážce a ochránce celé naší země. Ve spojení s modlitbami, které nám Anděl Portugalska předal skrze blahoslavené pasáčky, prosíme o ochranu a pomoc pro nás a celou českou zem a voláme:

´Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro Ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilují. Amen´

´Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji Ti drahocenné Tělo a Krev, Duši a Božství Pána Ježíše Krista přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen. A pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím za obrácení ubohých hříšníků. Amen ´“

Můžeme se modlit i další silné modlitby – podle vlastního uvážení. (Doporučuji kupř. modlitby na této mé stránce zveřejněné, v rubrice: Modlitby pro zednáře, totéž na stránce: Modlitby pro každého, viz: https://petrabostlova.wordpress.com/modlitby-a-rady-pro-vsechny-i-zednare/. Jsou velmi silné.)

Písně kupř.: Katolický kancionál – č. 932, 932 B, 712, 711, 127, 126, 806, 807, 801, 804, 812, 830 a další písně k chvále Otce, Syna a Ducha Svatého a Panny Marie a další.

ZÁVĚR: Zapojení do modliteb kampaně zakončíme opět modlitbou č. 96: Za požehnání a ochranu naší modlitební skupiny, viz výše.

Pro bratry a sestry křesťany – nekatolíky: Záleží na vás, k jakým modlitbám se přidáte či jaké jiné silné modlitby se budete v tomto čase s námi modlit. Konkrétně prosím jistě o biblické Žalmy. Děkuji.

JAK KONKRÉTNĚ SE BUDEME MODLIT? Kromě modliteb Korunky ve 4 hod letního času každý den (tzn. ve 3 hodiny času zimního, tedy Božího), Anděl Páně v časy obvyklé (nezapomeňme tedy posunout o hodinu v čase letním, viz upozornění o modlitebních časech výše) a desátku Modlitby Dvou Srdcí Lásky také přes den, svatého růžence a dalších modliteb, viz linky výše, startujeme naši modlitební kampaň Ježíš lidstvu každý den již v pět hodin ráno, tudíž se můžete modlitebně přidat kdykoli přes den (až do 22 hodiny večerní). Je možno dělat přestávky a k modlitbám se zase připojit, třeba i vícekrát denně, podle času a možností. Než vaše zapojení do modlitební kampaně ukončíte, ukončete, prosím, opět modlitbou č. 96, jako jsme i začali – Za požehnání a ochranu naší modlitební skupiny. Zůstaňte na modlitbách podle své svobodné volby a možností. Jak jsem psala, je to běh na dlouhou trať, dobře si rozvrhněte síly.

Upozornění: Znovu nabádám každého, aby se řídil radami, které na své stránce pro vás zveřejňuji. Nejsou to mé vlastní rady, ale naléhání Pána Ježíše. Říká nám, že jako první musíme chránit sami sebe. Není se čeho bát, ale rady vezměme naproto vážně. Podívejte na mě: jsem mezi hlavními v zaměření se Antikrista, přesto jsem v plném Božím pokoji. A ochrana a požehnání se přenáší/přelévá na nejbližší, na rodinu, ač ta nemusí být duchovně tak daleko. Z ničeho tak obavy nemějme, ale rady našeho Pána zcela dodržujme: To jest: V KAŽDÉM PŘÍPADĚ PŘIJMOUT BOŽÍ PEČEŤ https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

to je zásadní, zvlátě nyní, když Antikrist je už na světě. Je to zcela zásadní ochrana proti němu. (Ať je člověk jakéhokoli vyznání.) Škapulíř Boží pečetě, medailka spásy, svěcená voda, benediktínský kříž, posvěcené svaté obrázky, svěcenou vodou vykropit rohy domova, posvěcené svíce, opakovala bych se stále dokola, VIZ LINK zde VÝŠE. Zachovávejme všechno, prosím, co nám Pán Ježíš říká. Máme chránit jako první sebe. Tak, jak nám už mnohokrát řekl. Všechnu potřebnou ochranu máme od Něho, všechnu potřebou ochranu nám náš Pán dává, my ji ale máme také přijmout. Zůstávejte v pokoji.

Takže, má milá Boží armádo: Vytasme naše duchovní zbraně, naši duchovní zbroj, v tomto rozhodujícím čase, oblečeni v Pána Ježíše Krista, se štítem víry, kopím Svatého Jiří, s armádou Svatého Archanděla Michaela, v náručí Blahoslavené Panny Marie, Matky Spásy, která Hadovi/Satanovi, rozšlápne hlavu. A přidejme se k modlitbám celého Nebe, spojme se v modlitbách a modlitbami s naší milovanou Nebeskou Rodinou, všemi svatými, mučedníky Církve, učedníky Pána Ježíše a andělskými chóry.

Když Bůh s námi – kdo proti nám?!

Nechť náš Milostivý Pán požehná tuto pondělní až nedělní modlitební kampaň, k Jeho věčné Chvále a Slávě a spáse všech duší a je s námi plně a zahrnuje Milostí, Svou ochranou, požehnáním a Nebeskými dary každého a jejich rodiny, kdo se s upřímným srdcem v lásce a dobré vůli k modlitbám přidá.

Na přímluvu Blahoslavené Matky Boží Panny Marie, Královny andělů, Matky Spásy, Spoluvykupitelky světa a Prostřednice všech milostí, která Hadovi (tj. Satanovi) rozšlápne hlavu

Petra Bostlová

Reklamy

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.

%d bloggers like this: