Zjevení Panny Marie: Útoky zesílily. Obnovte chrámy


Zjevení Panny Marie, před půlnocí, 29.5.2017:

 

„Mé milované děti,

budou převeliké útoky na vás, proto posilněte a buďte ještě přísnější sami k sobě. Spěte nejméne osm hodin, než usednete na místo vozataje. Sedlejte vůz dokonale opravený, jakákoli chyba bude Satanem zveličena.
Nemodlete se již více za Jiřího Kajínka. Je plně v rukou Satana a ztratil Boží ochranu. Nemodlete se již za Miloše Zemana, ztratil Boží ochranu. 
Nyní jděte a obnovte Boží chrám ve Starém Rožmitále …
Obnovte byzanstský chrám Matky Boží v Liberci…
Obnovte Boží přítomnost na poutním místě Kamýk…
Obnovte svou přítomnost v Královském dvoře …
Jednejte s láskou. A k tomu vám žehnám +++
Panna Maria“
AVE MARIA! DĚKUJEME, MAMINKO!
Reklamy