Zjevení svatého Augustina: Pád tyrana je od Hospodina, jako odměna za záchranu Opatovského kláštera! HALELUJAH! Modleme se za obrácení našeho národa, nyní máme příležitost!


Zjevení svatého Augustina, dnes před polednem, 3.5.2017:

 

„Mé děti,

zachránili jste chrám Páně v Opatově a Hospodin vás odměnil sladkými plody v podobě pádu tyrana. Satan jest převelice oslaben. Jest to čas k obrácení národa. Jaký Boží zázrak chcete byste poznali, že Satanova vláda nad vaší zemí nepřežila ani sedm dní od záchrany Opatovského kláštera?+ Bděte nad vašimi skutky a buďte pokorní. Obrácení národa jest skrze víru. A k tomu vám převelice žehnám. +++
Aurelius Augustinus“
HALELUJAH! DĚKUJEME, TATÍNKU! DĚKUJEME, SVATÝ AUGUSTINE!
MODLEME SE ZA OBRÁCENÍ NAŠEHO NÁRODA, PROSÍM!
Reklamy