Zjevení sv. Alexandra Jeruzalémského: Jak se dostat ke zdraví!


Zjevení svatého Alexandra Jeruzalémského, dnes k ránu, 22.4.2017:

„Mé milované děti,

naučím vás nyní, od čeho pochází nemoc. Každá nemoc přichází od zla a je zlo. A může být odstraněna jenom dobrem. Myšlenky jsou duchovní síly. Myšlenky nemůžeme vidět, nemůžeme je nahmatat, jsou duchovní. Uzdravení probíhá vždy duchovní cestou. Bylinky  a Hospodinem určené jídlo jsou nosiče duchovní myšlenky. Jako oslíci nesou Boží dobro. Myšlenka plná víry způsobí věci nevysvětlitelné a člověk pak říká hle stal se zázrak. Avšak nastala Boží vůle obsažená v myšlence dobra. Avšak jediná zlá myšlenka může v jediném okamžiku vše obrátit vniveč. Jestliže teď milý hledající přijmeš myšlenku, že se chceš uzdraviti, proste Boha, protože sám je člověk příliš slabý. Ale když prosíte, pak ale taky věřte tomu, co říká toto přísloví: Satan je mocný, avšak Hospodin je všemocný. To jsem pravil Římanům a byl za to krutě mučen. A když tomu věříte a když tuto víru přijmete do svého srdce, že Bůh je tím největším lékařem i pro vás a když přijmete víru a taky důvěru, že Boží síla pomáhá a léčí, pak jste si vytvořili předpoklad, že můžete do nitra svého přijmouti této síly. Jak jsem pravil mému milovanému synovi Brunu Groningovi Bůh jest vysílačem a člověk jest přijímačem. a za tímto účelem se ladíme na příjem této léčivé Boží síly.. Lidské tělo je Boží. není to nic, co bylo vytvořeno lidskou rukou. Když prosíte Boha o tuto léčivou sílu, pak počne vašim tělem proudit. Navraťte se k tomuto velkému Božímu pramenu. Následujte nyní mé dílo skrze mého učedníka Bruna Groninga. A k tomu vám mocně žehnám. +++
Alexandr Jeruzalémský“

 

HALELUJAH! DĚKUJEME, SVATÝ ALEXANDŘE!

 

Čtěme a poslouchejme Bruna Groninga -a řiďme se jeho radami:

http://www.leciva-sila-na-planete-zemi.cz/osobnosti/bruno-groning/

 

A pozor na ďábelského léčitele Braca, je to Antikrist, jeho „léčení“ je od Satana, jeho pacient příjde poté o život i duši!!!

 

Petra Bostlová