Zjevení Panny Marie: A jak je to skutečně…(Modleme se za…)


Zjevení Panny Marie dnes, 21.4.2017, před Korunkou k Božímu Milosrdenství:

„Mé milované děti!

Modlete se spolu se Mnou za Mé milované děti Marine Le Pen a Jiřího Zimolu. Moje milovaná dcera Marine nyní svádí tuhý boj se Satanovými sluhy a zápasí o Hospodinovu Francii. 
Jiří Zimola svádí tuhý boj se Satanovými sluhy a zápasí o Hospodinovo Česko.
Modleme se také za Mého milovaného syna Jiřího Kajínka. Hříšník odevzdal svou svobodnou vůli plně Hospodinu a je připraven na Hospodinův pokyn stát se vůdcem Českého národa. Hříšník vykonal mnoho zlého, avšak jako pozemský doživotní trest je nespravedlivý a byl trestem satanistů, že odmítl vykonat nájemnou vraždu, kterou za něho nakonec vykonal někdo jiný a on byl za svou neposlušnost Satanovi potrestán doživotím. Ruku Mého milovaného syna Miloše Zemana při udílení prezidentské milosti vedu sama. Po svém propuštění se stane členem Mariánského společenství. 
Modlete se také za Mého milovaného syna Donalda Trumpa, který sešel z cesty. Mezi světovými státníky již zůstal na Hospodinově straně pouze Vladimír Putin a Miloš Zeman. 
A k tomu vám převelice žehnám. +++  S láskou předávejte své hříchy Hospodinu. 
Panna Maria“
AVE MARIA! DĚKUJEME, MAMINKO!