RADOSTNÉ VELIKONOCE!


RADOSTNÉ VELIKONOCE, RADOST, PLNOST BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ, LÁSKU A VŠECHNY POTŘEBNÉ MILOSTI NA

CESTĚ SE ZMRTVÝCHVSTALÝM PÁNEM JEŽÍŠE KRISTEM

 

VÁM PŘEJE

 

Vaše Mariánské společenství

Reklamy