Boží Ruka zasahuje

Zjevení Panny Marie: Velikonoční úklid v sobě i kolem nás


„Mé děti,

vidím, že se snažíte a a plníte Hospodinovu vůli. Ještě je čas na spásu. Pracujte každý den jako by byl váš poslední. Jediný, kdo zná váš soudný den, je Bůh Otec. Dokončete převelikou očistu všech útulků. Útulek na Hájích zcela očistěte od nečistých věcí a učiňte z něho místo příbytku při jaderné katastrofě. 
Útulek v Čikově a Sopotnici zařiďte na bydlení. Dokončete opravu útulků v Podlázkách a Čejetičkách. 
Vymeťte vaše domy od nepořádku a přebytku věcí. Zejména vaše domy na Hájích a na Pankráci vyžadují úklid. Kážu vám nyní, jak takový úklid má vypadat: používejte věcí pro jich účely. Uvolněte postele by se na nich pouze spalo. Uvolněte židle, by se na nich pouze sedělo. Uvolněte stoly by se z nich nečinilo odkladiště věcí. Mějte čistý stůl v srdci i ve vašich domech. To vám převelice kážu. 
V každém domě, v každém útulku, učiňte pouze jeden malý oltář. Tím, že v každém domě, v každém útulku vytvoříte více oltářů, dobře pak nespravujete ani jeden. Směřujte vaše modlitby vždy pouze k jedinému oltáři v jediném útulku. Slyšte, že čistý stůl nesmí být oltář. 
Určila jsem vám ve viděních oltáře ve vašich útulcích. Útulek na Hájích nechť má jediný oltář pod obrazem Mého syna. Útulek na Pankráci nechť má jediný oltář v ložnici Mariánského společenství. Útulek ve Štikově nechť má jediný oltář v Kapli sv. Alexandra Jeruzalémského. Oltář v Sopotnici je nyní v pořádku a je tam, kde má býti. 
Kážu vám také byste přenesli duchovní krásu na vaše šaty. Oblékejte se prostě, přesto čistě. Mějte vždy čistou košili a plášť, čisté boty a vaše torny nechť jsou zbaveny zbytečných věcí. Mějte pořádek i ve vašich tornách, zmenšete jich na polovinu a pamatujte, že svým vzhledem přitahujete lidi nečistého ducha bez duchovního zraku, by konečně prozřeli. Ale když vidí vaše nečisté šatstvo odejdou přesvědčeni, že nejste těmi, kdo by jim poradil cestu k Bohu Otci.
A k tomu všemu vám žehnám s převelikou láskou.
Panna Maria“
AVE MARIA! DĚKUJEME, MAMINKO!
Necháte se inspirovat, prosím? Toto zjevení Panny Marie platí obecně, není jen pro nás.
Petra Bostlová / Mariánské společenství
Reklamy

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.

%d bloggers like this: