Boží Ruka zasahuje

Zjevení Panny Marie: Na dokončení útulků máme necelý měsíc, pomůžete nám, prosím?


Zjevení Panny Marie, dnes, 5.4.2017, dopoledne:

 

„Mé milované děti,

kážu vám byste vzpomněli vašich úkolů a neopouštěli práci na útulcích tak, jak jsem vám určila. Dokončete nyní předůležité uvolnění Starochodovského útulku od nečistých věcí. Vyprosila jsem jednomu z vás duchovní zrak by dokončil přesun nečistých věcí do Čikova, kde je očistím a budou jednou opět sloužit lidem dobré vůle. 
Kážu vám byste po dokončení očištění Starochodovského útulku dokončili útulek v Čejetičkách, skrze který útočí Satan využívajíc, že jste nenaplnili Boží úkol do dnešních dnů. Dokončete i Podlázky.
Poté co dokončíte všechny útulky, postavte místo ke koupeli a očistě v útulcích Čikov a Sopotnice. Určuji vám byste vše dokončili v měsíci dubnu. Poté se teprve uvolní duchovní okovy Satana, který využil vaší neposlušnosti a těžce svírá Mariánské společenství. Konejte. Nezapomeňte vše činit s láskou a pokorou. A k tomu vám žehnám. +++
Panna Maria“
Prosím nás všechny, kdo se s námi modlíte (protože všichni jste tak součástí této mise), nechť si všichni sáhneme do svědomí, kde všude jsme se mohli dopustit neposlušnosti vůči Pánu Bohu a odstraňme tuto neposlušnost, napravme se.
Z tohoto zjevení Panny Marie je jasné, jaký má Mariánské společenství pro duben program (viz zjevení), musíme stihnout dokončit vše, co nám pro duben Panna Maria vytýčila a že ničemu jinému se v dubnu věnovat nemůžeme.
Prosíme, pomozte nám dokončit tyto výše řečené útulky, tak, že budeme je mít za co dokončit. (Plus koupelna v útulku v Sopotnici a záchod s koupelnou v útulku v Čikově také něco bude stát).

Čísla účtu Mariánského společenství, kam můžete posílat vaše příspěvky na dokončení útulku v Čejetičkách a Podlázkách a koupelny v Sopotnici a Čikově, tam navíc ještě se záchodem, již znáte: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám

 

Nezapomínejte se za nás také modlit, prosím.

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, vaše finanční a modlitební účastenství na této činnosti pro naši Nebeskou Rodinu a vaši budoucnost potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaše Mariánské společenství – Petra Bostlová, Magda, Juraj, Věruška, Ivan a Honzík

fotka

 

 

BOŽE, OTČE, KRÁLI VŠEHO LIDSTVA, O TVÉ POŽEHNÁNÍ PROSÍME

 

 

PANNO MARIA BUDĚJOVICKÁ, ORODUJ ZA NÁS!

pannamariabudejovicka

Reklamy

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.

%d bloggers like this: