Zjevení Panny Marie: Čiňme sobě Mariiny bylinkové zahrádky a je to tu, jede se na pouť! :-)


Zjevení Panny Marie dnes, 23.3., před Anděl Páně:

„Mé milované děti,

určila jsem vám byste založily bylinkovou zahrádku každý na svém úhoru. Pěstujte v ní rozličné byliny fenykl, přesličku, kopřivu, truskavec, třezalku, šalvěj, meduňku, mátu, řebříček a vrbovku. Pijte každý den ženy řebříček a muži vrbovku. Započněte jísti také čerstvých bylin a čiňte sobě dobře maceráty vybraných bylin. Zcela tak popřete zkázu vašich těl od Satana.

Kážu vám dále byste začali shromažďovat prostředky na poutní cestu do Španělska a Portugalska. Přimkněte se k Mému společenství a každý jeden přineste své duchovní předměty na požehnání. Tyto pak vezme na pout Mé Mariánské společenství a já vám je mocně požehnám na Mých poutních místech. 
Kážu vám byste plně odevzdali svou vůli Hospodinu. A k tomu vám žehnám. +++
Panna Maria“
AVE MARIA!  DĚKUJEME, MAMINKO!
Jupí, jede se zase skolit příšeru! 🙂