BOŽÍ TRESTY PŘICHÁZEJÍ NA HŘÍŠNÍKY… PRÁVĚ TEĎ. POCHVÁLEN BUĎ NÁŠ PÁN NAVĚKY!


Ze zednosatanistického oběžníku:
———- Původní zpráva ———-
Od: sobek666@hell.com
Komu:
Datum: 8. 3. 2017
Předmět: ALARM!!! Zahájení pekelné sezóny

„AVE SATANAS 666!!!

Pod mým vedením a s mou genialitou jsme dosáhli veliké porážky Hospodina! (pozn. ten chvástal…jen si počkejme, jak bude mluvit za nějaký čas…) Dosáhli jsme stažení Boží ochrany (pozn. jo, že jsme ukončili noční modlitební kampaně, jak naše Nebeská Rodina po nás chtěla. Jenže, holátka: TA STÁHNUTÁ BOŽÍ OCHRANA SE TÝKÁ I VÁS, SATANISTŮ!) a jedeme nyní pekelnou kampaň na plné obrátky.
Mám pro vás přesné instrukce, co máte konat. Satan může všechno (pozn. „všechno“ to, co mu Hospodin dovolí, upřesněme si) nechal nám přesto jistá omezení:
1. pekelným útokem nenapadat věřící, děti, staré ženy, seniory
2. vyhýbat se pekelným útokům na Mariánské společenství a jeho spolupracovníky
3. zaměřit se plně na hříšníky a ty stahovat do Pekla a prohlubovat jejich hříchy.
4. pořádat noční sabaty každý den pod mým osobním vedením.
V rámci zahájení pekelné sezóny mnoho úspěšných nových událostí:
Sláva Satanu tisíckrát
Sobek666 (pozn. Jakub Sobek)
bratr KK“
SLÁVA A CHVÁLA HOSPODINU VĚČNĚ! PODÍVEJTE, CO SE VE SKUTEČNOSTI DĚJE TEĎ: Poselství Varování, poselství Boha Otce ze dne 10. února 2012 v 19:50, č. 341 (výňatek):“… Také si vás přeji informovat o tom, že pocítíte určitý počet zemětřesení, až sešlu na svět malý trest, abych potrestal zlé duše, které mučí své krajany. Má dcero, jakmile tento trest skončí, nastane čas pro Varování. Lidé budou ctít Mého Syna, až budou hledat odpuštění za to, jak Mě urazili. Mnozí se obrátí. Mnozí zemřou. Pokud jde o ty, kteří zemřou, jejich duše může být zachráněna pomocí vašich modliteb. Potom se svět trochu uklidní a bude mu dán čas k pokání…“
Celé: 341. Poselství Boha Otce ze dne 10. února 2012 v 19:50.
POCÍTÍTE ZEMĚTŘESENÍ JAKO SOUČÁST MALÉHO TRESTU PŘED VAROVÁNÍM
„Já jsem Bůh Otec, Stvořitel všech věcí. Přicházím ve Jménu Nejsvětější Trojice.

Má milovaná dcero, oznamuji ti dnes, že všechny přípravy k Velkému Milosrdenství Mého Syna byly nyní ukončeny.

Prosím, informuj Mé děti o jejich povinnosti modlit se za všechny duše, které se samy vzdálily ode Mne, svého Věčného Otce. Jen vy, děti, můžete pomoci tyto duše zachránit. Také si vás přeji informovat o tom, že pocítíte určitý počet zemětřesení, až sešlu na svět malý trest, abych potrestal zlé duše, které mučí své krajany.

Má dcero, jakmile tento trest skončí, nastane čas pro Varování. Lidé budou ctít Mého Syna, až budou hledat odpuštění za to, jak Mě urazili. Mnozí se obrátí. Mnozí zemřou. Pokud jde o ty, kteří zemřou, jejich duše může být zachráněna pomocí vašich modliteb. Potom se svět trochu uklidní a bude mu dán čas k pokání.

Nezapomeňte, že Já miluji všechny své děti, ale jako každý dobrý Otec musím své děti trestat, abych jim dal porozumět rozdílu mezi dobrem a zlem. Toto čištění probudí Mé děti a mnohem více jich přijme s vděčností milosti, až budou na lidstvo vylity během Varování.

Miluji vás, děti, a je Mmou touhou zachránit každé z vás, včetně zatvrzelých duší, které nepřijmou existenci Nejsvětější Trojice.
Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší“

Všechna poselství Varování – poselství naší Nebeské Rodiny, v překladu zde: http://www.varovani.org
VYZÝVÁM VŠECHNY, KTEŘÍ JSTE TAK JEŠTĚ NEUČINILI: OPUSŤTE SATANISMUS, OPUSŤTE SATANA, LITUJTE SVÝCH HŘÍCHŮ A UTÍKEJTE K NAŠEMU STVOŘITELI, BOHU OTCI, HOSPODINU A PROSTE JEJ O SMILOVÁNÍ, PROSTE JEJ O ODPUŠTĚNÍ! UTÍKEJTE SKRZE JEHO JEDINÉHO SYNA, NAŠEHO PÁNA A SPASITELE JEŽÍŠE KRISTA, PROSTE PANNU MARII O POMOC! (…dokud pro vás ještě není příliš pozdě. UTÍKEJTE TEĎ!)
A K TOMU VÁM ŽEHNÁM VE JMÉNU BOHA OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO Amen
Petra Bostlová / Mariánské společenství
Reklamy