ZJEVENÍ PANNY MARIE, KTERÉ VÁS VÍC NEŽ PŘEKVAPÍ! ANEB, NAŠI MODLITEBNÍCI MODLITEBNÍCH KAMPANÍ: OD TEĎKA: V NOCI MÍSTO MODLENÍ, ALOU DO POSTELE


 Zjevení Panny Marie včera, 7.3.2017, krátce před půlnocí:

 

„Mé milované děti,

kážu vám, abyste konali mše za všechny spravedlivé. Bůh Otec rozhodl, že stáhne Svou Ochrannou Ruku nad hříšníky. Vy všichni však, kdo pomáháte Božímu dílu a ti z vás, kdo nevědomí jsou, budete ochráněni přímo Hospodinem, naším Nebeským Tatínkem. Proto vám kážu, abyste ukončili noční mše svaté+, by spravedliví Hospodinem uchráněni zůstali a hříšníci nechť plně pocítí Boží trest a pekelná muka. Odpočívejte proto v čase od desáté večerní do páté ranní, kdy zahajujte váš modlitební den. Oslavte Pána prací a provázejte ji modlitbou. Obracejte však stále hříšníky na Boží cestu. A k tomu vám žehnám. +++
Panna Maria“
+ Panna Maria zde jistě myslí naše noční modlitební kampaně (často ve zjeveních o nich Panna Maria mluvila jako o mších svatých, až takovou sílu modlitební kampaně Ježíš lidstvu mají!)
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ VŠEM NAŠIM MODLITEBNÍKŮM INTERNETOVÝCH MODLITEBNÍCH KAMPANÍ JEŽÍŠ LIDSTVU: OD BODU VYHLÁŠENÍ TOHOTO PŘÍKAZU NAŠEHO NEBESKÉHO OTCE PANNOU MARIÍ PŘESTALI JSME SE V NOCI MODLIT V MODLITEBNÍCH KAMPANÍCH A ZCELA ZACHOVÁVÁME – A HODLÁME ZACHOVÁVAT – URČENÍ PANNOU MARIÍ A MODLÍME SE UŽ „JEN“ PŘES DEN, V PRŮBĚHU DNE OD 5 DO 22 HODIN, RUKU V RUCE S PRACÍ. Amen
(…prosím, následujte nás)
NECHŤ VÁS MOCNĚ ŽEHNÁ BŮH OTEC I SYN I DUCH SVATÝ +++
Petra Bostlová
Reklamy