Boží Ruka zasahuje

ZJEVENÍ PANNY MARIE, KTERÉ VÁS VÍC NEŽ PŘEKVAPÍ! ANEB, NAŠI MODLITEBNÍCI MODLITEBNÍCH KAMPANÍ: OD TEĎKA: V NOCI MÍSTO MODLENÍ, ALOU DO POSTELE


 Zjevení Panny Marie včera, 7.3.2017, krátce před půlnocí:

 

„Mé milované děti,

kážu vám, abyste konali mše za všechny spravedlivé. Bůh Otec rozhodl, že stáhne Svou Ochrannou Ruku nad hříšníky. Vy všichni však, kdo pomáháte Božímu dílu a ti z vás, kdo nevědomí jsou, budete ochráněni přímo Hospodinem, naším Nebeským Tatínkem. Proto vám kážu, abyste ukončili noční mše svaté+, by spravedliví Hospodinem uchráněni zůstali a hříšníci nechť plně pocítí Boží trest a pekelná muka. Odpočívejte proto v čase od desáté večerní do páté ranní, kdy zahajujte váš modlitební den. Oslavte Pána prací a provázejte ji modlitbou. Obracejte však stále hříšníky na Boží cestu. A k tomu vám žehnám. +++
Panna Maria“
+ Panna Maria zde jistě myslí naše noční modlitební kampaně (často ve zjeveních o nich Panna Maria mluvila jako o mších svatých, až takovou sílu modlitební kampaně Ježíš lidstvu mají!)
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ VŠEM NAŠIM MODLITEBNÍKŮM INTERNETOVÝCH MODLITEBNÍCH KAMPANÍ JEŽÍŠ LIDSTVU: OD BODU VYHLÁŠENÍ TOHOTO PŘÍKAZU NAŠEHO NEBESKÉHO OTCE PANNOU MARIÍ PŘESTALI JSME SE V NOCI MODLIT V MODLITEBNÍCH KAMPANÍCH A ZCELA ZACHOVÁVÁME – A HODLÁME ZACHOVÁVAT – URČENÍ PANNOU MARIÍ A MODLÍME SE UŽ „JEN“ PŘES DEN, V PRŮBĚHU DNE OD 5 DO 22 HODIN, RUKU V RUCE S PRACÍ. Amen
(…prosím, následujte nás)
NECHŤ VÁS MOCNĚ ŽEHNÁ BŮH OTEC I SYN I DUCH SVATÝ +++
Petra Bostlová
Reklamy

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.

Podpoříte naši vydavatelskou činnost?

Vážení čtenáři, doba pokročila a tak i naše Mariánské společenství musí reagovat na nastalou situaci. V rámci toho, jak jste si jistě v poslední době všimli, je rozšíření naší publikační činnosti.  Tak hodláme i nadále pokračovat a kvalitu a profesionalitu našich článků, které Vás informují o událostech, o kterých se většinou jinde nedozvíte, či ne z tohoto zorného úhlu pohledu, stále zvyšovat. Tomu odpovídá i čas, který je třeba do přípravy a vydávání článků investovat. Prosíme, podpořte i tuto naši činnost příspěvkem podle Vašeho uvážení a možností, nabízí se také příležitost ve Vaší bance zadat stálý platební příkaz na libovolnou sumu příspěvku, a tak se již více nestarat a přitom nám umožníte v publikační činnosti pokračovat a nadále se zlepšovat. Děkujeme Vám! Zachovejte nám i nadále přízeň, vždyť přece: PRAVDU NELZE UMLČET! Vaše Petra Bostlová. Čísla účtů:

Pro Českou republiku:
2200438778/2010

Pro Slovenskou republiku:
2200438778/8330

IBAN: CZ6520100000002200438778
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Blogy 2013-2018

Reklamy
%d bloggers like this: