Zahajuji sbírku na obnovení kaple sv. Alexandra Jeruzalémského ve Štikovském klášteře, jak Panna Maria ve zjevení chtěla. Sv. Alexandr Jeruzalémský – náš nový další silný patron! HALELUJAH! Aneb Na shledanou 18.3. na pouti k němu s vámi! Těšíme se! :-)


Zjevení Panny Marie včera, 7.3.2017, před půlnocí:

„Mé milované děti,

v těchto dnech byl znovuobnoven pramen starého Štikovského kláštera. Připravte jej, aby sloužil a uzdravoval nemocné. Nazvěte jej tak, jak se jmenoval: Ježíšův pramen. Obnovte kapli sv. Alexandra Jeruzalémského, která byla hlavní kaplí Štikovského kláštera. Vystavte ikony, obrazy a uzpůsobte kapli k Hospodinovu obrazu. Zahajte sbírku na obnovení kaple sv. Alexandra Jeruzalémského tak, jak jsem vám určila. A k tomu vám žehnám. +++
Panna Maria“
AVE MARIA! DĚKUJEME, MAMINKO!
O Štikovském klášteře vám píši již nějakou dobu: 
Víme o tomto naprostém skvostu zatím (nově) dále toto: Doba jeho vzniku nám má být odkryta až později. Zatím víme to, že byl převelice požehnán a důležitý, s převzácnými vodními prameny a stal se kupř. posledním útočištěm žáků Cyrila a Metoděje! Husité jej rozbořili a srovnali se zemi, nepřáteli Církve byl klášter zasypán několikametrovou vrstvou zeminy a dokonce změnili název celé obce kvůli tomu, to kvůli takové zlobě Satana a jeho otroků!

 

Krátce po zjevení Panny Marie přišlo zjevení svatého Alexandra Jeruzalémského, jehož kapli ve Štikovském klášteře Panna Maria nám nakázala obnovit:

„Mé děti,

byvše ochráncem Božího hrobu stanovuji vám jednou ročně pouť vždy 18. března+ vašeho kalendáře do Chrámu Božího ve Štikově. Obnovte mou kapli, darujte nemocným drahocennou Kristovu Krev v podobě Ježíšova pramene. Na přání vaší mocné přímluvkyně Panny Marie jsa stanoven vašim patronem povedu vaše kroky k mučednictví a příkladné víře. A k tomu vám žehnám. +++
Alexandr Jeruzalémský“
+ jedná se o svátek sv. Alexandra Jeruzalémského, jak jsme si poté zjistili
DĚKUJEME!
Pomůžete nám, prosím?

Čísla účtu Mariánského společenství, kam můžete posílat vaše příspěvky na obnovení kaple svatého Alexandra Jeruzalémského ve Štikovském klášteře, již znáte: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám!

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, vaše finanční účastenství na této činnosti pro naši Nebeskou Rodinu a vaši budoucnost potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaše Mariánské společenství – Petra Bostlová, Magda, Juraj, Věruška, Ivan a Honzík

 

fotka

 

BOŽE, OTČE VŠEHO LIDSTVA, SMILUJ SE NAD NÁMI

 

Reklamy