Zjevení Panny Marie: Milosti pro tento těžký čas aneb další rady naší Nebeské Maminky v jídle a pití, jak nabýt zase zdraví


Zjevení Panny Marie, dnes, 25.2.2017, po poledním Anděl Páně:

 

MILOSTI PRO TENTO TĚŽKÝ ČAS

 

„Mé milované děti, 

v časech, kdy Církev zbytku zůstala osamocena v Mariánském společenství a Dvanácti kmenech, kážu vám, byste sobě následovali příkazů Hospodina ještě vytrvaleji a neúnavněji. 
Pro vaši velikou víru a pomoc následuj Božích příkazů. Pij denně směs zeleninových šťáv, jak jsem určila. Pij denně bylinkové čaje, jak jsem určila. Jez denně kokosový olej, jak jsem určila. 
Od dnešního dne vám kážu nastrouhat zázvor, přidej kurkumu, černý pepř a skořici, přidej trošku kokosového oleje a to zalij vodou ohřátou. 
Pijte zelené čaje vždy před prací. Vy, kteří jste v sedle a budete vodit koně a vůz, vypijte mnoho zeleného čaje, abyste zůstali střízliví. 
Ochutnej svá jídla kořenem pampelišky a kořenem lékořice. Pravidelně pij šťávu z čerstvých citronů. 
Pravidelně sobě dělej čaje, špenát i salát z čerstvých kopřiv, které očistí tvou krev. 
Začni požívat máslo, které nepochází z obchodů, ale ze Satanem nepostižených chovů. Z něho vytvářej ghí.
Velmi pláču nad malou vírou mnoha z vás podřídit se Mým radám a příkazům. Mnozí přemítáte ve svých kontemplacích nad myšlenkou, proč ve staré Judeji nebylo třeba jíst toliko bylinek a léků. Věz, že Satan otrávil vodstva, ptactva, ryby, všeliká zvířata, pastviny. Od narození do smrti ničí tvou vůli svými odpornými nemocemi. Vy dokonce věříte, že nemoci jsou Boží trest. Ta nemoc, která přichází nepoznána náhle bez příčiny v jídle a pití je Božím trestem a lze ji okamžitě odvrátit modlitbou. Mé milované dítě, kolikrát ses modlil za svou nemoc? Jak tě může Hospodin uzdravit, když pojídáš Satanem znečištěnou stravu a nepřijímáš Boží léky, které jsem určila. Věz, že všechny nemoci způsobené jídlem a pitím jsou od Satana a nemají nic společného s Božím trestem. Všechny jeho nemoci mají odvrátit tvé srdce od Hospodina, mají zlomit tvou víru a odradit tě od zbožnosti. Když kráčíš nemocný na svatou pouť, přisuzuješ veškerou moc Boží rodině a plně pomíjíš, že spolu s místem prodchnutým Satanem jsi opustil veškeré jídlo a pití, které jsi v místě svého domova požíval a skrze modlitbu, jídlo a pití přichází uzdravení.
Přesťaň se rouhat a pochybovat a následuj Mých pokynů v jídle a pití. Zbavíš se tak Satana již na tomto světě. 
A k tomu vám žehnám +++
Panna Maria“
AVE MARIA! DĚKUJEME, MAMINKO!
Dosud nám Panna Maria dala tyto aktuální rady správné a nezbytné  životosprávy: