Zjevení Panny Marie: za koho se nyní také modlit


Zjevení Panny Marie dnes, 18.2.2017, nad ránem:

 

„Mé milované děti,

přimlouvám se za Mého nehodného syna Miloslava. Odpusťte všem a modlete se za spásu jejich duší. A k tomu vám žehnám. +++
Ano, modlete se za Miloslava Vlka
Panna Maria“
MODLEME SE ZA SPÁSU DUŠÍ
Poté Panna Maria promluvila znovu:

„Mé milované děti,

jděte a následujte Mé milované dcery Margit Slimákovou a Eva Moučkovou. Hospodin jim požehnal k záchraně lidstva. A k tomu vám žehnám. +++
Panna Maria“
MODLEME SE ZA MARGIT SLIMÁKOVOU A EVU MOUČKOVOU, DNES JSOU UŽ U KRISTA! HALELUJAH!
DĚKUJEME, MAMINKO!