Boží Ruka zasahuje

Zjevení Panny Marie: za koho se nyní také modlit


Zjevení Panny Marie dnes, 18.2.2017, nad ránem:

 

„Mé milované děti,

přimlouvám se za Mého nehodného syna Miloslava. Odpusťte všem a modlete se za spásu jejich duší. A k tomu vám žehnám. +++
Ano, modlete se za Miloslava Vlka
Panna Maria“
MODLEME SE ZA SPÁSU DUŠÍ
srovnej: http://zpravy.idnes.cz/nemoc-kardinala-miloslava-vlka-dzq-/domaci.aspx?c=A170217_222308_domaci_neh
Poté Panna Maria promluvila znovu:

„Mé milované děti,

jděte a následujte Mé milované dcery Margit Slimákovou a Eva Moučkovou. Hospodin jim požehnal k záchraně lidstva. A k tomu vám žehnám. +++
Panna Maria“
MODLEME SE ZA MARGIT SLIMÁKOVOU A EVU MOUČKOVOU, DNES JSOU UŽ U KRISTA! HALELUJAH!
DĚKUJEME, MAMINKO!
Reklamy

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.

%d bloggers like this: