PROROCTVÍ SE NEMUSÍ VYPLNIT, KDYŽ LIDÉ POŘÁDNĚ PŘILOŽÍ RUKU K DÍLU!


Znáte středověké Proroctví Slepého mládence? Že ne? Tak ho brzy poznáte 😦

 

Poznáme ho všichni :-(…

 

Je víc než smutné (a tragické), že Panna Maria, i tím, že vzbudila naši misi, která funguje už osmým rokem, od minulého roku pak pod jménem Mariánské společenství, že povolala i nás, snaží se zachránit a změnit z tragického osudu naší země, tak pokroucené hříchem…co se dá. Nám se však žel nedaří uskutečňovat všechna zadání a projekty Panny Marie, a to ryze z nedostatku financí, které se nám daří/mnohdy nedaří dávat dohromady. A tak z nedostatku financí za těch pár uplynulých měsíců padlo už více projektů než je zdrávo…

 

Víte, že náš národ, český národ, má přestat existovat? Ale ne, že by nás snad silnější geografický soused spolknul jak malinu. (To by ještě tak šlo…) Náš český národ má přestat existovat tím a tak, že MÁ BÝT SMETEN Z POVRCHU ZEMSKÉHO!

 

Věděli jste to? Já právě proto, že o tomto proroctví vím už několik let, na údiv jedné naší slovenské sestřičky, která se tenkrát velmi podivovala, jak je jen možné, že český národ vůbec nefiguruje v turzovských proroctvích ve výčtu sousedních národů, které budou houfně proudit poklonit se Panně Marii na Turzovku, horu Živčák…myslela si tenkrát ta dobrá duše, že tamní vizionáři udělali někde chybu…Ba ne, opravila jsem ji. Tím důvodem je, že ČESKÝ NÁROD V TÉ DOBĚ UŽ NEMÁ BÝT!

 

Proroctví Slepého mládence tak pro vás všechny zde zveřejňuji. (S osobními poznámkami pravoslavného kněze Libora Halíka)

 

ZNOVU VŠECHNY NABÁDÁM: UDĚLEJME PRO TO MAXIMUM, ABY SE PROROCTVÍ NENAPLNILO!

 

…Třeba právě tím, že se k nám, Mariánskému společenství, sami přidáte – ať už jako členové, pomocníci, či podporovatelé, sponzoři.

 

Nenechávejte nás v tom! Přece nemůžeme donekonečna zachraňovat národ – všeho všudy v sedmi lidech!

 

Je to sice hodně o penězích, vždyť už jen třeba kolik se nám nakonec podaří zprovoznit útulků posledního času, je hodně o tom, kolik peněz máme a budeme nadále mít na zakoupení objektů a jejich rekonstrukce, kolik lidí budeme moci odvézt z míst nebezpečí a pohrom zase o tom, kolik dodávek a aut budeme mít k dipozici, čili: jestli se zastavíme na aktuálním počtu či si budeme moci dovolit je dál nakupovat (a hlavně: pak opravovat. Oprava je totiž poté finančně mnohem náročnější než samotné zakoupení.) Atd. atp. :

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2017/02/16/dekujeme-vam-za-pomoc-brtnicku-mame-rezervovanu-aneb-co-noveho-marianske-spolecenstvipravidelna-rekapitulace-cinnosti/

 

Děkujeme vám všem, kteří pravidelně či jednorázově na naši misi přispíváte, a tak umožňujete naši činnost! Zatím převážně přípravnou. A právě proto tu nejdůležitější část. Vždyť kolik budeme mít čeho a z čeho a čím vám později, až bude třeba, pomoci, záleží právě na této době, kolik čeho si můžeme nyní dovolit pořídit. Nyní se tedy zakládá rozpětí a rozsáhlost naší pozdější pomoci vám.

 

Musím přiznat, že nám chybějí hlavně velcí dárci. Což mi příjde docela líto, zvlášť, když právě ti movitější z nás také vědí o to lépe, jaká je nyní v naší zemi situace. 😦

 

A víte také o tom, že peníze, dříve či o něco později, přestanou platit a budou plně nahrazeny čipy? KTERÉ MY SI SAMOZŘEJMĚ NESMÍME NECHAT DÁT, IMPLANTOVAT, JINAK JE TO PRO TAKOVÉHO ČLOVĚKA ZAČÁTEK JEHO KONCE! Co potom komu budou jeho nastřádané peníze? Ty se stanou bezcennými ze dne na den. (Teď by však ještě stačily napomoci dobré věci)

 

 

A tak dost úvodu – a jdeme na to. Ale připravte se: líbit se vám to rozhodně nebude.

 

(Petra Bostlová)

 

 

Češi dopadnou ve 3. světové válce jako USA. Proroctví Slepého mládence ze 14. století (zpracoval Libor Halík)

Proroctví Slepého mládence z Prahy. Historik dr. Radomír Malý mi (pozn. pravoslavnému knězi Liboru Halíkovi) 3.1.2017 potvrdil, že proroctví je opravdu ze 14. století a nejde o padělek z naší doby. Bohemia tj. země Koruny české. Mé (pozn. Libora Halíka) vysvětlivky jsou v závorce za písmenem L.

1) Ó vy císařové, králové a šlechtici. Ó vy chudí lidé v zemi, přijde čas, kdy si budete přát, abyste se nenarodili.
2) Tolik lidí bude, že pro ně nebude chleba, ale jedni budou žrát a druzí budou hladovět. (L: V letech 1431-1434 v Čechách nastala neúroda, ceny základních potravin závratně vzrostly až o 1 000%, což vyvolalo hladomor a nemoci z podvýživy – tyfus. Oběti epidemií se počítaly na tisíce. Proto není divu, že táboři a sirotci, odhodlaní pokračovat v boji, ztratili v tíživém období před Lipany podporu veřejnosti a ocitli se v izolaci, která uspíšila jejich porážku. Bitva u Lipan 30.5.1434. Viz Dějiny zemí koruny české I., Paseka Praha 1992, str.189)
3) Bohemia bude střídat vládce jak vznešený pán košile. (L: tj. doba po husitských válkách)
4) Jeden a ještě jeden a půlčas budou nad Bohemií cizí vládcové.
(L: R.1469 korunován na Moravě v Olomouci na českého krále Matyáš Uherský a současně zvolen nástupcem krále Jiřího z Poděbrad místo Jiřího synů syn polského krále Vladislav – moci se ujal 1471, tj. 180+180+90=450 let; 1469+450=1919)
5) Lidé se nebudou mít navzájem rádi. Když jeden řekne: Šoupni se trochu, a jiný to neudělá, je to jeho smrt. (L: doba husitského a pohusitského násilí vraždění Němců od Čechů a Čechů od Němců v Bohemii; L později: asi doba bělohorská a 30 leté války)
6) V čase, kdy bude jeden panovník nad Bohemií déle než 60 let, skrze vraždu korunního prince vypukne velká válka. (L: císař rakouský a král český a uherský František Josef I. panoval déle než 60 let 1848-1916, sarajevským atentátem na plánovaného následníka trůnu začala 1.světová válka)
7) Přijde válka a všechno bude jiné. Pak spadnou koruny. (L: 1. světová válka)
7a) Pak budou korunovanné hlavy, jak jablka ze stromů padat. (L: zrádné sesazení rakouského císaře blahoslaveného Karla Habsburského a ruského cara mučedníka Mikuláše II.)
8) Když bude ve velké válce každý proti každému, potom začíná doba, kdy děs naši zemi už neopustí. (L: 1.světová válka)
9) Pak budou hrady zpustošeny, a vyšší pánové se chopí ke (kariérnímu) vzletu. (L: vyšší pánové jsou židovští bankéři Rothschildi)
10) Od té chvíle už bude nemožné, aby se lidé na světě vzájemně chápali.
11) Nedají si pokoje, dokud lev Bohemie zase sám sobě nepovládne a nikomu jinému nebude poddán.
12) Dva národy budou žít v Bohemii. (L: čili Češi a Němci; čili v proroctví jsou za národ český označováni i českojazyční obyvatelé Moravy, protože i v Čechách i na Moravě žili ještě Němci)
13) Mezi horami Bohemie bude jeden národ tomu jinému po životě dychtit.
13a) Vládnoucí národ bude tomu jinému po životě dychtit a jemu nebude dopřávat žádnou svobodu.
14) Pak ale přijde někdo, kdo bude bičem nad Prahou máchat.
14a) Až jeden mocný přijde. (L: tj. Hitler s německými vojsky)
15) Následovně budou pánové v Praze druhému národu svobodu z okna házet, ale pozdě.
16) Přijde opět velká válka mezi národy Země. (L: tj. 2. světová válka)
17) Nebude to poslední válka, ale tou začnou poslední časy.
18) Kolem Bohemie bude velká hromada trosek, poněvadž bude oheň padat (L: ohnivé krupobití – tj. bombardování).
19) Německo bude hromadou trosek, a jenom území modrých kamenů bude ušetřeno. (L: tj. Alpy)
20) Když budou kvést třešně, bude po všem. (L: tj. po 2. světové válce)
20a) Velká válka půjde ke konci, když pokvetou třešně. (L Viz 5.6.1945 deklarace o převzetí nejvyšší moci v Německu 4 spojeneckými mocnostmi)
21) V Bohemii ale tajný oheň nezhasne-neodejde.
22) Dokud třešně zrají, nechtěl bych být Němcem. (L: nenávist Čechů i Moraváků vůči poraženým Němcům byla ukrutná, viz pouliční popravy odzbrojených Němců hned i při válečném odsunu Němců ze Sudet 1945-1947)
23) Když ale jsou třešně uzrálé, nechtěl bych být Čechem. (L: komunisti se uchopili plně vší moci ministerstva vnitra a policie SNB od 29.6.1945 dle František Hanzlík, Únor 1948 výsledek nerovného zápasu, Tajné služby na cestě k moci, PREWON 1997, str.105)
24) Dvakrát bude země Bohemia filtrována, poprvé (v ní) zůstane jenom tolik Němců, kolik se jich vejde do prostoru pod 1 stromem dubem.
25) Ti, co jinou řečí mluví, opustí zem. (L.: téměř 3 a půl milionu sudetských Němců)
26) Opět bude bohemijský lev zemi ovládat, ale jeho lesk je u konce.
27) V Bohemii bude žít jen jeden národ. (L: čili i česky mluvící Moraváky považuje Bůh – autor prorockého vnuknutí, za český národ)
28) A bude pořád (další) krev téci mezi bratry.
29) Nová válka vypukne, tato bude nejkratší. (L: tj. 3.světová válka)
30) Národ v Bohemii bude skrze válku zničen a vše v zemi bude v troskách.
31) Lidé zničí Zem (svět) a Země (svět) zničí lidi.
32) Dvakrát bude země Bohemia filtrována, podruhé zůstane jen tolik Čechů, kolik je místa na jedné ruce. (L: Jestli téměř nikdo z Čechů nepřežije, pak by proroctví blahoslaveného Markiewicze z r.1863, že „1 národ na jihu Polska bude vyhuben celý ve 3. světové válce“, pasovalo na současné obyvatelstvo České republiky)
33) Avšak nezavládne mír v Evropě dříve, dokud Praha nebude hromadou trosek.
34) Ale opět v čase kdy kvetou třešně, bude zničena Praha. (L: Pravděpodobně v dubnu 2018. Nejranější odrůdy třešně kvetou v dubnu www.konev.cz/rostliny/tresen/ )
35) Slunce bude klesat a země se bude chvět- třást. (L: slunce klesá večer)
36) Pomsta přijde přes velkou vodu (L: Dle řeckých proroctví, sv. Kosmy Etolijského, sv. Paisije Athoského, posmrtně 1,5 hod se usmívajícího starce Josifa Vatopedského a žijícího starce Elpidia, 3. světová válka začne bojem o průplav do Černého moře. Čili pomsta od Boha pravděpodobněji přijde z Ruska přes Černé moře, než přes jiné moře, např. z USA či z Británie. Starec Elpidij prorokoval, že těch 7-10 evropských států, které na území Turecka vyšlou vojáky proti Rusku, budou z Ruska bombardovány. Jiný řecký starec předpověděl, že vojáky vyšlou Británie, Německo, Francie, Itálie a ty státy, které nemají na vlajce kříž. Dle toho Slovensko s křížem na vlajce vojáky nevyšle a zbombardováno z Ruska nebude.)
36a) Přes velkou vodu přijde válka a železný kůň (L: železná vojenská technika) rozdrtí-rozšlape-zničí zemi Bohemii.
37) Když budou podruhé zrát třešně (L: třešně zrají na konci května, pozdní odrůdy zrají v polovině července. www.konev.cz/rostliny/tresen/ ), vyhnanci z Bohemie se smutně vrátí ke svým pánům, vrátí se k tkalcovským stavům a k polím. (L: 3. světová válka dle řeckého sv. Paisije Athoského má trvat 2x půl roku, s 1 přestávkou, či dle jiného jeho překladu do ruštiny 2 a půl roku. Dle proroctví francouzského kněze z 18. století, který modlitbou vzkřísil dítě P. Nectou: „Pohroma, tj. vítězení zla ve Francii, přEjde krátce poté, co moc Anglie začne upadat; až bude nejhůř, Bůh neštěstí změní zázrakem ve štěstí a ruská armáda už nepřejde Rýn do Francie.“)
38) Ale jen málo jich ještě zbyde.
39) A těchto málo se budou navzájem ptát: Kde jsi se skryl, a kde ty?
40) A země Bavorů bude hodně trpět.
41) Ale brzy bude člověk Boha chválit, že to nedopadlo ještě hůře.
42) To všechno nastane, protože když lidé opustili Boha, opustí je Bůh a očistí. (L: tj. Bůh očistí zem od Čechů, kteří opustili Boha a stali se pouhým tělem ovládaným démony jako lidstvo před Potopou světa dle Genesis 6.1-7)
43) Když si budou myslet, že můžou napodobovat Boží tvorbu, jejich konec je tu.
[L: Když si budou myslet, že mohou nahradit Boha Stvořitele umělým IVF oplodňováním ve zkumavce a přitom vražděním tzv. přebytečných embryí, jejich konec je tu. Např. 4.1.2017 Vystrašené matky volají do brněnské kliniky Reprofit kvůli záměně embryí, neboť zdravotníci vyměnili embrya u 2 pacientek v polovině prosince 2016. Státní ústav pro kontrolu léčiv, který na místě prováděl inspekci potvrdil záměnu s tím, že byla vyměněna už „kompletně připravená embrya“. To znamená, že zdravotníci vpravili při záměně do žen omylem embrya zcela jiného páru. Pro Echo24 to řekla mluvčí úřadu Lucie Přinesdomová. Klinika spadá pod investiční fond Hartenberg Holding, který založil současný ministr financí a vicepremiér a šéf ANO Andrej Babiš společně s bývalým investičním ředitelem Penty Jozefem Janovem. Fond koupil Reprofit International přede dvěma lety skrze firmu FutureLife. Z asistované reprodukce se podle kritiků stal v Česku výnosný byznys. Podniká v něm i fond Hartenberg, který spravuje peníze Andreje Babiše. Oborem podle některých informací protečou ročně až čtyři miliardy korun. Náklady z veřejného zdravotního pojištění dosahují stovek milionů korun. echo24.cz/…/vystrasene-matk… 29.12.2016 Nizozemské zdravotnické zařízení se dostalo do velkých problémů. U šestadvaceti žen existuje pravděpodobnost, že při umělém oplodňování došlo k záměně spermatu. Otcem tak může být úplně jiný muž z jiné země, než jaké ženy očekávaly. Zařízení je v současné době vyšetřováno, uvádí server CNN. Vyšetřování na Univerzitním zdravotnickém centru v Utrechtu se zaměřuje na polovinu dubna roku 2015 do poloviny listopadu 2016. echo24.cz/…/zpackane-oplodn… ]
44) Nepotrvá to déle, než je potřeba vyslovit Amen.
45) Divoká štvanice-pronásledování spěchá přes zemi.
46) Ptáci smrti burácí na nebi. (L: tj. rakety-letadla)
47) Ó vy mocní a obrovští, vy budete mít méně než chudý pastevec ovcí.
48) Kdy to přijde? Bude to dlouho trvat a hodně vody proteče Vltavou. (L: tj. od 14. století, kdy bylo proroctví vysloveno) Nikdo z nás nebude vědět něco víc a pastevec vrazí svou hůl do země a řekne: Zde stála Praha. Když to ale přijde, pak to sjede jak blesk do hromady mravenců a neušetří to ani toho pastýře.
49) Na svět přijde nová éra, bude zvána zlatou.

Překlad: 2012konecsveta.mypage.cz/…/proroctvi-slepe… djperfect z německého jazyka (L: drobně jsem opravil, zejména gramatické chyby překladu, opravil jsem i vážné obsahové chyby překladu 20.-21.verše)

Zdroj: Trilenium – Chronik der Zukunft, Josef Schaller (Trilenium- Kronika budoucnosti-Josef Schaller)
USA budou v 3. světové válce totálně zničeny dle proroctví katolické sv. Hildegardy z Bingen, dle proroctví pravoslavného svatého Aristoklije Athoského, dle proroctví evangelikálního D. Wilkersona a Dudumana.

Německý zdroj:

Der blinde Jüngling von Prag (14. Jhrdt.)
1. O ihr Kaiser, Könige und Fürsten. O ihr armen Leute im Lande, es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr wünschen, nicht geboren zu sein.
2. So viele Leute wird es geben, daß kein Brot mehr für sie da ist, aber die einen werden fressen und die anderen werden verhungern.
3. Böhmen wird die Herrscher wechseln wie der feine Herr das Hemd.
4. Ein und noch eine und eine halbe Zeit werden über Böhmen fremde Herrscher sein.
5. Die Menschen werden einander nicht mehr mögen. Wenn einer sagt: Ruck ein wenig, und der andere tut es nicht, ist es sein Tod.
6. In einer Zeit, in der einer länger denn sechzig Jahre Herr über Böhmen war, wird durch einen Fürstenmord ein großer Krieg entstehen.
7. Wird einmal ein Krieg kommen und alles anders werden. Dann fallen die Kronen.
7a. Dann werden die gekrönten Häupter wie die Äpfel von den Bäumen
fallen.
8. Wenn im großen Krieg jeder gegen jeden ist, dann beginnt die Zeit, da der Schrecken unser Land nicht mehrverlassen wird.
9. Dann sind die Burgen verödet, und die hohen Herren greifen zum Pflug.
10. Von da an wird es nicht mehr sein dürfen, daß sich die Leute auf der Welt verstehen.
11. Sie werden keine Ruhe geben, bis der böhmische Löwe wieder selber herrscht und niemanden untertan ist.
12. Zwei Völker werden in Böhmen leben
13. Zwischen Böhmens Bergen wird ein Volk dem anderen nach dem Leben trachten.
13a. Das herrschende Volk wird dem anderen nach dem Leben trachten und ihm keine Freiheit gönnen.
14. Dann aber kommt einer, der wird die Geißel schwingen über Prag.
14a. Bis ein Mächtiger kommt.
15. Dann werden die Herren in Prag dem zweiten Volke die Freiheit aus dem Fenster zuwerfen, aber zu spät.
16. Es kommt abermals ein großer Krieg zwischen den Völkern der Erde.
17. Es wird nicht der letzte Krieg sein, aber er wird anfangen die letzten Zeiten.
18. Um Böhmen herum wird ein großer Trümmerhaufen sein, denn es wird Feuer hageln.
19. Deutschland wird ein Trümmerhaufen sein, und nur das Gebiet der blauen Steine wird verschont bleiben.
20. Wenn die Kirschen blühen wird alles vorbei sein.
20a. Der große Krieg wird zu Ende gehen, wenn die Kirschen blühen.
21. In Böhmen aber wird der heimliche Brand nicht ausgehen.
22. Solange die Kirschen reifen, möchte ich kein Deutscher sein.
23. Wenn aber die Kirschen reif sind, möcht ich kein Tscheche sein.
24. Zweimal wird das Böhmerland gesiebt werden, das erstemal bleiben nur soviele Deutsche, wie unter eineEichePlatz haben.
25. Die eine andere Sprache reden, werden das Land verlassen.
26. Wieder wird der böhmische Löwe das Land beherrschen, aber sein Glanz ist zu Ende.
27. In Böhmen wird nur noch ein Volk leben.
28. Und immer wird noch Blut fließen unter den Brüdern.
29. Ein neuer Krieg wird ausbrechen, dieser wird der kürzeste sein.
30. Das Volk in Böhmen wird durch den Krieg vernichtet, und alles im Land wird verschüttet werden.
31. Die Menschen werden die Welt vernichten und die Welt wird die Menschen vernichten.
32. Zweimal wird das Böhmerland gesiebt werden: das zweite Mal werden nur soviel Tschechen übrig bleiben, die auf einer Hand Platz haben.
33. Aber es wird nicht eher Friede in Europa sein, ehe nicht Prag ein Trümmerhaufen ist.
34. Abermals zur Kirschblüte wird Prag vernichtet werden.
35. Eine Sonne wird stürzen und die Erde beben.
36. Die Rache kommt übers große Wasser.
36a. Über das große Wasser wird der Krieg kommen, und die eisernen Rosse werden Böhmens Erde zerstampfen.
37. Wenn zum zweiten Male die Kirschen reifen, werden die Vertriebenen aus Böhmen traurig wieder zu ihren Herren, ihren Webstühlen und Feldern zurückkehren.
38. Aber nur wenige werden es noch sein.
39. Und diese Wenigen werden einander fragen: Wo hast du gesteckt, und wo du?
40. Und das Land der Bayern hat viel zu leiden.
41. Aber bald wird man Gott loben, daß es nicht schlimmer gewesen ist.
42. Es wird alles so kommen, weil die Menschen Gott verlassen werden, und Gott wird sie verlassen und läutern.
43. Wenn sie meinen, Gottes Schöpfung nachmachen zu sollen, ist das Ende da.
44. Es dauert nicht länger, als man dazu braucht, Amen zu sagen.
45. Die wilde Jagd braust über die Erde.
46. Die Totenvögel schreien am Himmel.
47. O ihr Mächtigen und Gewaltigen, ihr werdet kleiner sein als der arme Hirt.
48. Wann es kommt? Es wird lange dauern und noch viel Wasser die Moldau hinabrinnen. Von uns wird niemand mehr etwas wissen, und der Hirte wird seinen Stecken in den Boden stoßen und sagen: Hier hat Prag gestanden. Wenn es aber kommt, dann wird es einfahren wie ein Blitz in den Ameisenhaufen, und es wird auch den Hirten nicht verschonen.
49. Über die Welt wird ein neues Zeitalter kommen, das man das goldene nennen wird.
Textquelle:
Trilenium – Chronik der Zukunft, Josef Schaller

 

Reklamy