Boží Ruka zasahuje

VÝZVA K ANTIZEDNÁŘSKÉMU HNUTÍ (nejen) „ELIT“ O SPOLUPRÁCI A VZÁJEMNOU PŮSOBNOST A SOUČINNOST


Bylo to téměř na začátku mého působení v misijní a pomáhající činnosti bývalým zednářům v jejich návratu k Pánu Bohu. Zkrátka: na očividném téměř startu mé protizednářské činnosti.

Bylo to v době následně po vydání mého prvního zásadního článku, tehdy ještě na idnes.cz (který je už dnes dávno ze všech serverů stažen, ne však mnou, podotýkám), kdy jsem zednářům strhla tu jejich „humiloidní“ masku. A to zcela konkrétně. Tehdy, v reakci na tento můj počin (jednalo se o přelom roku 2012 a 2013 a pokračovalo nejméně přes celý rok 2013), jsem dostávala od vysoké zednářské hierarchie ČR jeden dopis za druhým…Jejich neustálé pokusy o prokletí a posednutí střídala vyhrožování fyzickou likvidací, následováno jejich úsilím mě podplatit, ať už finančně či nabídkami mocenských postů. (Jak vidíte, nepochodili. Proč by taky měli 🙂 … )

V té době jsem dostávala takovou spoustu korespondence, že to, co jsem z ní publikovala na svém tehdejším blogu na idnes.cz, a poté na tyden.cz – obé krátce nato z nejvyšších vládních kruhů příkazem zakázáno a staženo, byl jen naprostý zlomek toho množství…

Mezi tou spoustou korespondence jen bujely pokusy mě nachytat – hlásili se mi „bojovníci“ pod falešnou vlajkou. Jeden za druhým. Ten s tím či oním. Zednáři se mě snažili tím vylákat, aby mě pak, lstí a lží, sami zchramstli…

Bylo to tak okaté…

 

Ani se proto moc nedivím, že jsem, naprosto mylně, zahrnula do této falešné skupiny i dopis, který jsem v té době také obdržela. Byl údajně od jedné vlivné osoby, která mě zvala, tím, do čeho jsem se to svým antizednářským počinem pustila, k nim do spolku.

Tehdy jsem vůbec netušila, že něco takového existuje! Až po půl roce jeden informovaný vyšší zednář, kterému jsem také pomáhala zpátky k Pánu Bohu, sám začal vyprávět o této operující skupině.

 

Existuje společenství vlivných lidí, operujících mezinárodně i na úrovni jednotlivých států, sami jsou to často bývalí zednáři či ti, kteří byli do zednářství lanařeni, jenže odmítli, z řad politiků, advokátů, soudců, vlivných úředníků apod., kteří tu působí jako protipóĺ zednářství, proti kterému, takto spolčeni a společně, bojují. Právě spolčení jim umožňuje páky, relativně bezpečné pole působnosti a jistou ochranu. Bylo mi tenkrát v tom dopise představeno.

Pro představu, kdo k této skupině patří (jak mi bylo řečeno o zmíněného půl roku později): kupř. náš Miloš Zeman, Vladimir V. Putin….dnes bychom doplnili také: Donald J. Trump. (A další a další. Jak vidíte, žádná prdítka …:-)  )

Ano, nemylme se: Donald J. Trump na amerického prezidenta kandidoval de fakto právě za toto antizednářské hnutí! (…je vidno také z gestikulace, kterou používal, a to hojně a všude, jen během své prezidentské kampaně. A aby ti, kteří vědí, také věděli, ke komu on patří. A podle toho volili a mohli nechat volit…)

 

Nevím, jestli se mi podaří najít ten dopis, kterým jsem tehdy byla touto antizednářskou skupinou operující na území ČR oslovena (abych toho člověka – spojku – po čtyřech letech zkontaktovala), možná že nepodaří, možná že jsem jej zlikvidovala, dostávala jsem tenkrát opravdu velké spousty korespondence, všechnu jsem neuschovávala, možná ani člověk, který mi ten zvací dopis poslal, dnes už nežije, přece jen od té doby proběhlo mnoho vln pronásledování, mnoho lidí, i se mnou tehdy v kontaktu, aktivních v protizednářské činnosti, dnes už nežije, zkrátka a dobře:

VNÍMÁM, ŽE NASTAL NEJVYŠŠÍ ČAS TUTO ÚZKOU SPOLUPRÁCI S TOUTO ANTIZEDNÁŘSKOU SKUPINOU/KLIKOU NAVÁZAT. BUDU RÁDA, KDYŽ MĚ MLUVČÍ (oficiální či i samozvaný, ale člen) TÉTO SKUPINY NA ÚZEMÍ ČR (zahraničního se vůbec nezříkám), ZA SKUPINU NEBO I SOUKROMĚ, ZKONTAKTUJE.

/…A to nejlépe e-mailem, je to pro pisatele nejbezpečnější způsob a pro mě jistota, že tuto zprávu opravdu dostanu. Občas se sice stane, že se zednosatanistům podaří mi e-mailovou schránku zablokovat, zvláště, když čekám nějakou zvlášť důležitou zprávu. V takovém případě bych o nastalé situaci včas informovala, opět zde, na mém blogu. Můj bezpečný osobní e-mail, ke kterému mám přístup pouze já, je tedy: kancelar@sdeo.cz) Budu se těšit.

 

Co můžeme nabídnout? Já a naše skupina Mariánské společenství? Rozhodně získání bezpečnosti pro členy a rodinné příslušníky, zvláště veřejně exponované či v jiném momentálním či trvalejším nebezpečí (všechno není jen o bodyguardech, takoví vymodlení ochranní andělé navíc, to jsou panečku bodyguardi 🙂 … ), silnou modlitební ochranu (krátkodobou i dlouhodobou) pro každého zájemce skupiny a rodinné příslušníky a ve formě ochranných medailek a veleúčinných škapulířů, ochranu pro pronásledované, dokonce, kromě již řečeného, i ve formě kratšího i douhodobějšího azylu v některém z našich domů (zatím v Sopotnici a v Čikově, snad brzy již také v Brtničce), v domech, které požívají ochrany pod pláštěm samotné Panny Marie!  

(Další záleží na domluvě.)

 

A to, že nenabízíme holuba na střeše, ale že jsou za námi, milostí Boží, výsledky, budiž, že jsou stále naživu, navzdory obrovským tlakům a prakticky nepřetržitým zednosatanistickým pokusům je zprovodit ze světa, jak prezident Zeman, prezident Putin, nejnověji prezident Trump (a další a další). To všechno jsou, aniž by o tom sami věděli, naši dlouhodobí chráněnci.

Bohu díky!

 

Těším se a budu čekat na váš kontakt.

 

Bůh Otec žehnej bohulibou protizednářskou práci

 

Petra Bostlová / Mariánské společenství

Reklamy

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.

%d bloggers like this: